K 160. výročiu narodenia Hviezdoslava

160. výročie narodenia významného slovenského básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava (pozri tu) si 1. a 2. februára 2009 pripomenuli v Dolnom Kubíne. Oslavy boli otvorené slávnostnými spomienkovými službami Božími v evanjelickom kostole, ktoré v priamom prenose odvysielala STV 2.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat biskup VD Slavomír Sabol (kázeň pozri tu); úvodnú liturgiu mali brat farár Rastislav Stanček, konsenior Marek Cingeľ a sestra seniorka Katarína Hudáková. Prítomných veriacich, vzácnych hostí aj divákov na začiatku privítal zborový dozorca Pavel Halaša a históriu dolnokubínskeho cirkevného zboru a kostola stručne priblížil domáci brat farár Rastislav Stanček.
Brat biskup VD Slavomír Sabol v úvodnej modlitbe poďakoval Pánu Bohu za veľkých ľudí, ktorí sa stali požehnaním pre našu cirkev i národ. V kázni na text z 1M 41, 37 – 41, kde sa hovorí o ustanovení Jozefa za správcu Egypta, prirovnal Hviezdoslava k starozákonnému Jozefovi: obaja boli veľké, výnimočné osobnosti, obaja mali vízie, sny od Hospodina, za ktorými kráčali neľahkými cestami, dôverujúc Bohu, v oboch bol Boží duch, obaja spravili veľa pre svoje národy, obaja sa tešili úcte svojho okolia, ktorú si získali svojou službou. „Je aj v nás Boží duch? Čo vidia v nás, našich prejavoch, ľudia dnes?“ obrátil sa brat biskup na zhromaždenie a v závere kázne vyzval: „Príbeh biblického Jozefa i spomienka na P. O. Hviezdoslava nás v cirkvi aj v národe pozývajú k rozhodnutiu. Hľaďme vo svojom živote urobiť všetko tak, aby i o nás mohli povedať: „Či by sme našli podobného muža...?“
Pôsobivým predelom medzi kázňou slova Božieho a prednáškou o Hviezdoslavovi z úst doc. Miloša Kovačku, riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine, bola hudobno-slovná kompozícia z Hviezdoslavových veršov, na ktorej sa podieľali recitátor Fedor Mikovič a sláčikové kvarteto Musica arvensis. Chrámovému zhromaždeniu sa prihovoril aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, ktorý vyzdvihol, že Hviezdoslav – hviezda na slovenskom básnickom i kultúrnom nebi, svedok obdobia najväčšieho útlaku slovenského národa v rokoch totálnej maďarizácie – nepodľahol a ostal verný svojmu národu. Sériu príhovorov zakončil primátor mesta Dolný Kubín Ivan Budiak.
Záverečnú liturgiu mali sestry farárky Erika Stančeková a Andrea Žuchová a Áronovské požehnanie dal brat biskup Slavomír Sabol.
Po priamom prenose zo služieb Božích Slovenské televízia zaradila záznam z audiovizuálnej kompozície HVIEZDA TISÍCROČIA, ktorá bola vytvorená v roku 1989 pri príležitosti 140. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava Viliamom Jánom Gruskom. Úvodný príhovor predniesol nedávno zosnulý básnik Milan Rúfus; recitovali známi slovenskí herci.
Súčasťou osláv bola i pietna spomienka pri Hviezdoslavovom hrobe, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia štátnej správy a samosprávy, kultúrni a osvetoví pracovníci a pedagógovia z oravského regiónu. Dolnokubínsky viceprimátor Roman Matejov v príhovore zdôraznil, že básnikova osobnosť prerástla jeho rodnú Oravu a je nerozlučne spätá s celým slovenským národom. Spomienkové oslavy pripravilo mesto Dolný Kubín v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV v Dolnom Kubíne, Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava, Oravským kultúrnym strediskom, Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka, Maticou slovenskou a Základnou umeleckou školou P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Foto: BLITZ FOTO Dolný Kubín

Edita Škodová | 9.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart