Hodnotenie projektov za rok 2016

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove sa 31. mája 2017 stretli štyria zástupcovia farárskych spolkov zo SRN, Zbor biskupov ECAV a štyria členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED).

Na stretnutí spoločne hodnotili realizované projekty opráv evanjelických fár v roku 2016 a predstavili nové projekty, ktoré budú podporené v roku 2017.

Popoludní bola vykonaná kontrola prác na oprave fary v Cirkevnom zbore ECAV Vyšná Kamenica a v Cirkevnom zbore ECAV Opiná. Na druhý deň – 1. júna 2017 – bola kontrola vykonaná v cirkevných zboroch Nemcovce, Hanušovce nad Topľou-Medzianky, Vranov nad Topľou a Kuková.

Sme vďační našim partnerským farárskym spolkom zo Spolkovej republiky Nemecko za všetku ich pomoc.

Ľubica Sobanská, ZED | 27.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart