Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho

Generálne presbyterstvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019.

Narodil sa v Hnúšti, je ženatý a má 3 deti. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracoval pre Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od novembra 2013 do januára 2019 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Austrálii, na Novom Zélande a v Papue Novej Guiney so sídlom v Canberre.

Riaditeľ je výkonným pracovníkom ústredných orgánov ECAV na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje metodická a koordinačná činnosť na nižších cirkevných organizačných jednotkách. Jeho činnosť je okrem iného zameraná na prípravu zasadnutí ústredných orgánov ECAV na Slovensku – Synoda, Generálne presbyterstvo, Predsedníctvo cirkvi a na zabezpečovanie plnenia uznesení ústredných orgánov ECAV na Slovensku.

K dispozícii je na mailovej adrese: riaditel(at)ecav.sk alebo 0918 828 003.

V mene predsedníctva ECAV želáme novému riaditeľovi vedenie Duchom Svätým pri všetkých rozhodnutiach, ktoré ho čakajú.

Mgr. Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 23.5.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart