DONAU WELLE proti násiliu v akejkoľvek podobe

V dňoch 27. až 28. januára 2009 sa v priestoroch Cirkevného zboru ECAV v Bratislave-Petržalke uskutočnilo stretnutie s bratmi a sestrami z evanjelicko-luteránskych cirkví vo Württembersku, v Bavorsku, Rakúsku, Maďarsku a Rumunsku k projektu Donau Welle.

Stretnutie bolo venované téme Desaťročie proti násiliu. Zo zahraničia sa na ňom zúčastnili Heinz Dunkenberger-Kellermann z Mníchova, Claudia Dunckern a Héléne Eichrodt-Kessel zo Štutgartu, Roland Werneck z Viedne, Dieter Galter zo Sibiu a Marta Pinter z Budapešti. Za slovenskú stranu sa na rokovaní zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a tajomník GBÚ pre zahraničie Juraj Mihálik.

Projekt Donau Welle funguje už niekoľko rokov. Jeho začiatky siahajú do roku 2001. Názov projektu nie je náhodný, ale má v sebe istú symboliku. Rieka Dunaj sa vinie ako stužka a preteká cez mnoho štátov. Každý z nich prispieva svojou troškou k veľkému toku, ktorý sa napokon stretne v jednom bode, aby sa vlial do mora. Symbolom spolupatričnosti a jednoty je tak práve táto rieka. Jednota je dôležitá v boji proti fenoménu násilia, rovnako ako pre nás kresťanov je nadovšetko dôležitá jednota v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Donau Welle je teda projektom spolupráce medzi cirkvami krajín pozdĺž toku Dunaja od prameňa až po ústie. Cieľom je, aby tieto cirkvi spoločne pôsobili proti šíreniu násilia v jeho rozličných podobách. Klimatické problémy prinášajú so sebou nutnosť riešiť spoločne aj ekologické otázky.

V blízkej budúcnosti sa plánuje vydanie informačnej brožúry o aktivitách tímu Donau Welle, a to aj v preklade do slovenského jazyka. Každá cirkev bude iniciovať vo svojich cirkevných zboroch služby Božie v rámci tejto témy, aby sa tak do projektu zapojilo čo najviac jednotlivcov.

Juraj Mihálik | 5.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart