Celonárodná spomienková slávnosť pri 100. výročí smrti gen. M. R. Štefánika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné vás pozývajú na Spomienkové služby Božie pri 100. výročí tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktoré sa budú konať v evanjelickom kostole v Košariskách v sobotu 4. mája 2019 o 9,30 hod. Slávnostným kazateľom bude generálny biskup Ivan Eľko. Slovenská televízia bude vysielať služby Božie v priamom prenose. Prosíme účastníkov služieb Božích, aby zaujali svoje miesta v kostole do 9,15 hod. Informácia pre duchovných, ktorí sa zúčastnia slávnostných Služieb Božích v Košariskách. Prosíme, aby ste boli oblečení v luterákoch a zároveň do piatka obeda (3. mája) nahláste svoju účasť na: 0918 828 199, aby bol v kostole pre Vás vyhradený dostatočný počet miest.

PROGRAM

Košariská
- odhalenie makety Mohyly / 8,45 hod.
- služby Božie v evanjelickom kostole / 9,30 hod., zaujatie miest účastníkov služieb Božích v kostole do 9,15 hod.
- program v Múzeu M. R. Štefánika / 11,00 hod.
- fakľový pochod z Košarísk na Bradlo / 11,30 hod.
- Koncert Štátnej opery Banská Bystica, evanjelický kostol / 18,00 hod.

Brezová pod Bradlom, železničná stanica
- Légiovlak / 8,00 – 18,00 hod.


Brezová pod Bradlom, Nám. M. R. Štefánika
- program Matice slovenskej v Národnom dome Štefánikovom / 9,00 – 10,00 hod.
- slávnostný nástup jednotiek Ozbrojených síl SR / 10,00 – 11,00 hod.
- panelová výstava Generál PhDr. M. R. Štefánik 21.7.1880 – 4.5.1919 v múzeu D. S. Jurkoviča / 8,00 – 18,00 hod.

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle / 13,00 hod.
- prelety leteckej techniky
- slávnostný akt kladenia vencov
- hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR / delostrelecké výstrely
- príhovory hostí
- pieseň / Danubius Octet Singers
- slávnostné zapálenie vatier
- hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová od Bradlom
- Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
- Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom

Brezová pod Bradlom, Nám. M. R. Štefánika / 16,30 hod.
- Folklórny súbor Brezová
- Orchester ľudových nástrojov RTVS pod vedením Miroslava Dudíka
- predstavenie komiksu M. R. Štefánika
- inaugurácia poštovej známky Československé légie a M. R. Štefánik
- vystúpenie Jana Kirschner

Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská - Priepasné | 30.4.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart