10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví

V Kórejskej republike v meste Busan sa od 30. 10. do 8. 11. 2013 konalo 10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik za ECAV na Slovensku, a zároveň aj za Ekumenickú radu cirkví v SR ako jej predseda.

10. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví sa konalo pod mottom „Boh života, veď nás k spravodlivosti a mieru“. Zúčastnilo na ňom vyše 3000 predstaviteľov z 345 členských cirkví a partnerských organizácií. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Svetovej rady cirkví SRC a zasadá každých sedem rokov.

Viac o 10. valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví sa dočítate v Evanjelickom posle spod Taier.

Matúš Kopča, tajomník pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 20.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart