12. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

Dňa 18. apríla 2018 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo v poradí už 12. stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, sa na ňom zúčastnil bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, za Gréckokatolícku cirkev neprítomného prešovského arcibiskupa a metropolitu Ján Babjak zastúpil protojerej Daniel Dzurovčin, Reformovaná kresťanská cirkev v SR bola zastúpená biskupom László Fazekasom, Pravoslávnu cirkev zastupoval arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav, za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa rokovaní zúčastnil jeho predseda Igor Rintel a Bratskú jednotu baptistov zastupoval jej zastupujúci predseda Rady BJB Ján Szöllös.

Hlavnou témou rokovania bol postoj jednotlivých cirkví k súčasnému spoločenskému a politickému dianiu na Slovensku. Prítomní na zasadnutí sa dohodli, že pripravia otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorý mu odovzdajú pri avizovanom prijatí najvyšších predstaviteľov u premiéra, ktoré je naplánované 23. 4. 2018. (Otvorený list podpísali aj ďalší najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví, ktorí sa zúčastnili vo štvrtok 19. 4. 2018 na zasadnutí Riadiaceho výboru ERC.) Text otvoreného listu si môžete prečítať tu.

Na stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločnosti sa dohodlo, že využijú prijatie u premiéra aj na to, aby sa pripomenuli aj ďalšie podnety, ktoré v uplynulých rokoch vlády od predstaviteľov cirkví dostala. Ide predovšetkým o spoločný návrh predstaviteľov cirkví na zmenu zákona o finančnom zabezpečení cirkví, iniciatívny návrh cirkví na zriadenie tzv. rodinnej doložky, keď by sa pri každom zákone schvaľovanom v NR SR povinne posudzoval aj vplyv zákona na rodinu, zriadenie nového poradného orgánu vlády Rady vlády SR pre náboženskú slobodu či rozšírenie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť o predstaviteľov KBS, ERC a ŽNO.

Prítomní predstavitelia konštatovali, že viac ako šesť rokov fungujúca neformálna platforma najvyšších predstaviteľov sa osvedčila a do budúcnosti sa zvažuje zriadenie Výboru pre rodinu, ktorý by z poverenia najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností koordinoval prípravu materiálov týkajúcich sa rodiny.

Dušan Vagaský, riaditel(at)ecav.sk | 25.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart