Na KALME aj o príprave na VZ SLZ

Riaditeľka komunikačného strediska Svetového luteránskeho zväzu Karin Achtelstetter informovala účastníkov KALME o prípravách na 11. valné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 20. – 27. 7. 2010 v Stuttgarte. Predvalné zhromaždenie SLZ sa uskutoční v Bratislave 13. – 17. 3. 2010.

 

Edita Škodová, Miroslav Maťo | 18.12.2009

viac

KALME o SLZ a príťažlivej komunikácii

Na ďalšom seminári KALME začiatkom decembra 2009 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a M. Maťo, farár z Nižnej Slanej – Kobeliarova.

 

Edita Škodová | 17.12.2009

viac

Stretnutie duchovných z národnostne zmiešaných území

Stretnutie duchovných sa konalo na GBÚ Bratislava 30. 11. 2009 z iniciatívy generálneho biskupa Miloša Klátika. Pozvaní boli duchovní z 24 cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 15.12.2009

viac

V Švédsku aj o zmenách v Švédskej cirkvi

Generálny biskup Miloš Klátik sa počas svojej pracovnej návštevy vo Švédsku v polovici novembra 2009 stretol s arcibiskupom Andersom Wejrydom aj s novou biskupkou diecézy Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund.

 

Edita Škodová | 14.12.2009

viac

Zo zasadnutia GP 5 2009

Posledné tohtoročné riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) bolo zvolané na 4. 12. 2009 do Zvolena. Bolo spojené s uvedením do funkcií cirkevných predstaviteľov zvolených na Synode ECAV v Látkach.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 11.12.2009

viac

Vzdelávanie kaplánov november 2009

V dňoch od 22. - 26. novembra sa 21 kaplánov z rôznych kútov a cirkevných zborov Slovenska sústredilo na školení v priestoroch misijného zariadenia Ichthys vo Veľkom Slavkove.

 

Ivan Boženík , kaplán | 7.12.2009

viac

Brat generálny biskup u vojakov v Trenčíne

26. 11. 2009 zavítal na Veliteľstvo síl výcviku a podpory v Trenčíne dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik, ktorý prijal pozvanie na spoločensko-vedný seminár. Vystúpil na ňom s prednáškou „Tolerancia, intolerancia, xenofóbia a rasizmus“.

 

Marian Bodolló | 6.12.2009

viac

Hontianske Moravce si uctili Tablica

V Hontianskych Moravciach si pripomenuli 240. výročie narodenia Bohuslava Tablica, ich niekdajšieho kazateľa, konseniora, seniora. Na službách Božích boli prítomní generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Darina Hybská Majdúchová | 27.11.2009

viac

Zasadala synoda Sliezskej cirkvi evanjelickej

14. 11. 2009 sa brat biskup ZD ECAV Mgr. Milan Krivda zúčastnil na základe poverenia Zboru biskupov ECAV na 1. zasadnutí XXVIII. riadnej synody Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR, ktorá sa konala v Českom Tešíne.

 

-eš- | 27.11.2009

viac

Nový predseda Diakonického diela v Stuttgarte

Dňa 11. novembra 2009 v rámci slávnostných služieb Božích bol do úradu vrchného cirkevného radcu a predsedu Diakonického diela Württemberg uvedený brat Dieter Kaufmann.

 

-eš- | 25.11.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart