Novoročné prijatie u pána prezidenta

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup Milan Krivda sa na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča zúčastnili na tradičnom novoročnom prijatí prezidentom SR.

 

Edita Škodová | 13.1.2010

viac

Bude internetová televízia

8. januára 2010 sa na GBÚ v Bratislave zišiel prípravný tím k projektu Evanjelický mediálny program – Internetová televízia ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová | 11.1.2010

viac

Jerzy Samiec novým biskupom v Poľsku

Inštalácia nového biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku Jerzyho Samieca sa konala 6. januára 2010, na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom. Slávnostnú inštaláciu vykonal odchádzajúci biskup Janusz Jagucki a spoluinštalujúcim biskupom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 8.1.2010

viac

Sté jubileum modlitebne v Jakubovanoch

V druhú adventnú nedeľu si veriaci vo filiálke Jakubovany patriacej do CZ Liptovský Ondrej pripomenuli 100 rokov od posviacky modlitebne, ktorá predtým slúžila ako evanjelická škola. Zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 4.1.2010

viac

Generálny biskup v CZ Bratislava

Štvrtá adventná nedeľa bola pre bratislavský cirkevný zbor, konkrétne pre veriacich na maďarských službách Božích, obohatená nečakanou, ale vzácnou návštevou brata generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý im zvesťou slova Božieho poslúžil aj na Štedrý večer.

 

Erika Hlačoková, zborová farárka | 30.12.2009

viac

Rokovanie Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 10. – 11. 12. 2009 sa stretli zástupcovia Trojpartnerstva – Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku a ECAV na Slovensku – na rokovaní Stáleho výboru.

 

M. Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie | 18.12.2009

viac

Na KALME aj o príprave na VZ SLZ

Riaditeľka komunikačného strediska Svetového luteránskeho zväzu Karin Achtelstetter informovala účastníkov KALME o prípravách na 11. valné zhromaždenie SLZ, ktoré bude 20. – 27. 7. 2010 v Stuttgarte. Predvalné zhromaždenie SLZ sa uskutoční v Bratislave 13. – 17. 3. 2010.

 

Edita Škodová, Miroslav Maťo | 18.12.2009

viac

KALME o SLZ a príťažlivej komunikácii

Na ďalšom seminári KALME začiatkom decembra 2009 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a M. Maťo, farár z Nižnej Slanej – Kobeliarova.

 

Edita Škodová | 17.12.2009

viac

Stretnutie duchovných z národnostne zmiešaných území

Stretnutie duchovných sa konalo na GBÚ Bratislava 30. 11. 2009 z iniciatívy generálneho biskupa Miloša Klátika. Pozvaní boli duchovní z 24 cirkevných zborov.

 

Edita Škodová | 15.12.2009

viac

V Švédsku aj o zmenách v Švédskej cirkvi

Generálny biskup Miloš Klátik sa počas svojej pracovnej návštevy vo Švédsku v polovici novembra 2009 stretol s arcibiskupom Andersom Wejrydom aj s novou biskupkou diecézy Härnösand Tuulikki Koivunen Bylund.

 

Edita Škodová | 14.12.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart