Aj cirkvi môžu ovplyvniť predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie

Štátny tajomník Ivan Korčok, ktorý je vládou SR poverený zastupovať Slovensko pri vykonávaní predsedníctva SR v Rade Európskej únie, v utorok 12. júla 2016 prijal zástupcov Konferencie európskych cirkví (KEK) a zástupcov Komisie biskupských konferencií v Európe (COMECE).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac

Slávnosť k 240. výročiu vzniku USA

Generálny biskup Miloš Klátik sa 28. júna 2016 na pozvanie chargé d’affaires Veľvyslanectva USA v Bratislave zúčastnil na slávnostnej recepcii na Bratislavskom hrade pri príležitosti 240. výročia vzniku USA.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Koncert k predsedníctvu Slovenska v Rade EÚ

Na slávnostnom koncerte v Slovenskom národnom divadle 1. júla 2016 pri príležitosti prvého dňa predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

Rokovanie so štátnym tajomníkom SR MK

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloša Klátik sa 30. júna 2016 zúčastnil na pracovnom obede so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Igorom Adamcom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.7.2016

viac

M. Klátik rokoval s A. Dankom

Generálneho biskupa Miloša Klátika prijal 29. júna 2016 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky na Námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.7.2016

viac

Matúša Dulu si pripomenuli v parlamente

Pri príležitosti 170. výročia narodenia a 90. výročia úmrtia JUDr. Matúša Dulu – evanjelika, advokáta, politika a národovca – sa 28. júna 2016 konala spomienková slávnosť v Národnej rade SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.6.2016

viac

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2016

V priestoroch Dvorany na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove sa v piatok a sobotu 10. a 11. júna 2016 konalo tohtoročné zasadnutie Synody ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.6.2016

viac

KALME zasadala v Budapešti

KALME – komunikačná sieť minoritných luteránskych cirkví v Európe (členských cirkví SLZ) – usporiadala zasadnutie za účelom obnovenia siete KALME. Zasadnutie sa konalo v Budapešti od 18. – 19. mája 2016.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 2.6.2016

viac

Spomienka na seniora Andreja Kvasa

Blížia sa V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe − vzácna príležitosť navštíviť miesto, kde sa začala životná púť evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa, ktorý sa tam narodil 6. júla 1926, teda pred 90 rokmi. Dňa 29. mája 2016 si pripomíname 10. výročie jeho smrti.

 

Margita Kvasová s rodinou | 27.5.2016

viac

Zhodnotenie projektov opráv fár

V dňoch 9. − 10. 5. 2016 sa na GBÚ v Bratislave stretli zástupcovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) so Zborom biskupov ECAV a so zástupcami partnerských farárskych spolkov zo SRN.

 

Ľubica Sobanská | 25.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart