Pripravovali cestu Pánovi

Vo štvrtú adventnú nedeľu sa uskutočnili služby Božie aj v evanjelickom chráme v Závažnej Porube. Kostol sa zaplnil do posledného miesta. Pán farár Vladimír Pavlík sa ku kresťanskému spoločenstvu, ktoré pripravovalo cestu Pánovi, prihovoril slovami: „Stretávame sa v čase, keď Ježiš už stojí pred dverami, klope na naše srdcia a my ho čakáme ako nášho Spasiteľa... Práve v dieťati menom Ježiš sa prejavila Božia láska a s ním viera, pokoj,...

 

media(at)ecav.sk | 4.1.2019

viac

INŠTALÁCIA DIŠTRIKTUÁLNEHO DOZORCU - Ľubomír Pankuch prevzal funkciu dozorcu Východného dištriktu

LADA / V nedeľu 16. decembra 2018 bol do úradu dozorcu Východného dištriktu (VD) inštalovaný Ing. Ľubomír Pankuch (*1962) – dištriktuálny presbyter, synodál, člen Rady Evanjelickej spojenej školy v Prešove a zároveň starosta obce Lipníky. Akt inštalácie vykonal biskup VD Slavomír Sabol v evanjelickom kostole v Lade.

 

E. Mihočová, šéfredaktorka mesačníka eVýchod, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, Prešov  | 21.12.2018

viac

Rozlúčka s regionálnym biskupom Diethardom Kammom

V 1. adventnú nedeľu, 2. decembra sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti odchodu do dôchodku regionálneho biskupa seniorátu Gera-Weimar Dietharda Kamma. Slávnosť sa konala v evanjelickom kostole Johanneskirche v Gere, na ktorú bol pozvaný aj emeritný biskup Miloš Klátik.V rámci slávnostných služieb Božích sa brat biskup Klátik odchádzajúcemu regionálnemu biskupovi prihovoril takto: Prišiel som, aby som Vám poďakoval za trvalé kontakty s našou...

 

Miloš Klátik, emeritný generálny biskup | 20.12.2018

viac

Do Pivnice ako domov

Po srdečnom pozvaní našimi priateľmi z Pivnice na 6. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene, ktoré sa konali v júni tohto roku, sa v októbri uskutočnil zájazd na Dolnú zem do Srbska. Ďakujeme bratom farárom Jozefovi Havrilovi a Jánovi Záhorcovi za prípravu tejto návštevy, že sa vôbec uskutočnila a mohli sme sa stretnúť s našimi priateľmi. Po celonočnom cestovaní a štvorhodinovom čakaní na hraniciach sme konečne o desiatej dopoludnia...

 

Alena Kontšeková | 20.12.2018

viac

Človek človeku - vianočné obdarovanie

Keď sme sa v lete lúčili na spoločnom tábore, s pani riaditeľkou Dušankou Petrak sme si vymenili jednu pravidelnú informáciu. Očakávame zoznam detí pre vianočnú pomoc v priebehu septembra, a my potom začneme pracovať. A tak to aj bolo. V druhej polovici septembra som obdržal zoznam všetkých detí, ktorým je možné pomôcť a potešiť ich pred tohtoročnými Vianocami. Bolo ich toľko ako minulý rok. Zvláštnosťou tohto zimného projektu je, že všetci tí,...

 

Jozef Havrila ml., námestný farár v Podlužanoch  | 20.12.2018

viac

Nová publikácia Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku

14. decembra sa konala SPK v CZ Bratislava Legionárska. Bola výnimočná tým, že na nej prijali účasť viacerí dôchodcovia – duchovní vo výslužbe a tiež sestry farárske vdovy, ktorí si prevzali finančnú podporu z Nemecka (Partnerhilfe). Brat senior v. v. Mgr. Ján Podlesný predniesol oslovujúci príhovor k spovedi s Večerou Pánovou založený na texte z Písma svätého (Žd 12,7.12-14). Brat seniorálny archivár Mgr. Martin Kováč počas farárskej schôdze prezentoval...

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS ECAV na Slovensku | 20.12.2018

viac

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. V roku 2018 sa nám podarilo s pomocou finančnej dotácie z Ministerstva kultúry SR (program Obnovme si svoj dom) a vďaka spolufinancovaniu obce Veterná Poruba zrealizovať reštaurátorské práce na organovej skrini a reštaurátorský výskum nástrojovej časti. Organ je momentálne rozobratý, čiastočne v...

 

A. Kollárová, CZ Smrečany | 20.12.2018

viac

V Príbovciach opravujú kostolný organ

V Evanjelickom a. v. kostole v Príbovciach sa pred niekoľkými týždňami začala tak dlho očakávaná a vytúžená rekonštrukcia kostolného organa, ktorý je v súčasnosti nefunkčný. Generálnej opravy sa ujali R&M.Muška, Organárske dielne Žilina, s.r.o. pod vedením Mgr. Ing. Mariána Mušku. Počas generálnej opravy sa plánuje realizovať množstvo prác, ako napríklad demontáž organa, prevoz jednotlivých častí do dielní v Žiline, vyčistenie na sucho a mokro,...

 

Ľubomír Žila  | 20.12.2018

viac

132. výročie Pamiatky posvätenia Božieho chrámu a Zlatá konfirmácia

11. november - Tretia nedeľa pred koncom cirkého roka bol v našom Cirkevnom zbore Malá Čalomija dňom Božej stálej prítomnosti a pokoja, dňom radosti a slávnosti. Boli sme povolaní Hospodinu ďakovať za Boží chrám postavený našimi predkami, ktorý bol 11. 11. 1886 posvätený. Z milosti Božej sme si pripomenuli 132. výročie Pamiatky jeho posvätenia a pri tejto slávnostnej udalosti sme Bohu ďakovali za JUBILANTOV, ktorí si pripomenuli 50. a 51. výročie od ich Slávnosti...

 

Mária Čiková, CZ Malá Čalomija | 11.12.2018

viac

Budovanie evanjelickej identity v Príbovciach 2018

V týchto dňoch si v CZ ECAV Príbovce pripomenuli viaceré významnejšie udalosti, 235. výročie založenia Evanjelického cirkevného zboru a.v. v Príbovciach, 192. výročie posvätenia chrámu a 117. výročie posvätenia obnoveného chrámu.

 

Ľubomír Žila  | 7.12.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart