Konfederácia politických väzňov má 20 rokov

V sobotu 6. marca 2010 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné zasadnutie Konfederácie politických väzňov Slovenska pri pri príležitosti 20. výročia jej vzniku boli pamätnými medailami odmenení viacerí jej členovia, medzi nimi aj traja evanjelici.

 

Edita Škodová | 10.3.2010

viac

Nie megakasínu v Bratislave

V mnohých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku už naši bratia a sestry vyjadrili nesúhlas so stavbou megakasína v Bratislave-Jarovciach svojím podpisom na petícii. V Dome novinárov sa 8. 3. 2010 konala tlačová konferencia, na ktorej petičný výbor oboznámil s výsledkami svojej činnosti. Vystúpil i aktivista zo Slovinska Bohdan Vidmar.

 

Edita Škodová | 8.3.2010

viac

Zasadalo Predsedníctvo synody

V Žiline sa 26. 2. 2010 konalo zasadnutie Predsedníctva synody. Okrem členov Predsedníctva synody Ivana Muchu, Imricha Lukáča, Daniela Midriaka a Dušana Balka boli pozvaní aj členovia Predsedníctva ECAV a predsedníctiev dištriktov. Na rokovaní sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.3.2010

viac

Pripomienky k novele sociálneho zákona

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Nadežda Šebová a riaditeľka odboru sociálnych služieb Mgr. Lýdia Brichtová 22. 2. 2010 rokovali na GBÚ s generálnym biskupom Milošom Klátikom o novele sociálneho zákona.

 

Edita Škodová  | 25.2.2010

viac

Spoločné zasadnutie dvoch komisií

Na GBÚ v Bratislave sa konalo dňa 16. 2. 2010 spoločné zasadnutie dvoch komisií - Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.2.2010

viac

Na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR vo Zvolene 12. 2. 2010 navštívil generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. M. Klátik, PhD. Na tejto „misii“, ktorej hlavným cieľom bola prednáška na tému sociálnej tolerancie, intolerancie a xenofóbie, ho sprevádzal generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR plk. J. Balocký.

 

Ján Ondrejčin | 18.2.2010

viac

Rokovanie s predsedom vlády

18. februára 2010 sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu vlády R. Fica s predstaviteľmi ECAV na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo na základe ich dohovoru na prijatí predstaviteľov cirkví premiérom 25. 1. 2010.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 18.2.2010

viac

Zasadala heraldická komisia ECAV

Uznesením Generálneho presbyterstva 63/4-2009 zo dňa 2. 10. 2009 bol schválený erb Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a bola zriadená komisia, ktorá dostala úlohu spracovať výtvarné prevedenie symbolov ECAV na Slovensku a pripraviť podklady na ich právnu kodifikáciu a ochranu.

 

D. Vagaský | 17.2.2010

viac

Ďalšie stretnutie s ústavnými činiteľmi

Tradičné stretnutie našich ústavných činiteľov a predstaviteľov ECAV na Slovensku, ktoré sa zvykne konať na začiatku kalendárneho roka, sa uskutočnilo 9. februára v Bratislave.

 

-eš- | 15.2.2010

viac

Nové námestie v Žiline

Pri príležitosti osláv 400. výročia Žilinskej synody by malo v Žiline pribudnúť námestie na jej počesť. Malo by sa volať Námestie Žilinskej synody. Hovorí o tom návrh všeobecno-záväzného nariadenia na webovej stránke mesta.

 

Dušan Vagaský | 12.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart