UDELENIE CENY LEONARDA STÖCKELA

Na službách Božích na Pamiatku reformácie 31. 10. 2010 v Bardejove si veriaci pripomenuli aj významnú osobnosť ECAV na Slovensku – L. Stöckela. Prvý raz v histórii bola udelená Cena L. Stöckela prvým trom osobnostiam našej cirkvi: doc. ThDr. Ján Grešo, prof. ThDr. Juraj Bándy a doc. ThDr. Andrej Hajduk.

 

Daniela Veselá  | 3.11.2010

viac

Základný kameň Múzea Leonarda Stöckela

Po skončení slávnostných služieb Božích v bardejovskom kostole sa zhromaždenie veriacich na čele s bratmi biskupmi presunulo hore Radničným námestím ku Gründlovskému domu na Rhodyho 1 na slávnosť posviacky základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

Prvý strom reformácie je zasadený

Po položení základného kameňa Múzea Leonarda Stöckela v Bardejove 31. októbra 2010 sa uskutočnil aj slávnostný akt zasadenia prvého stromu reformácie v rámci našej cirkvi.

 

 | 3.11.2010

viac

Reformačné služby Božie v Bardejove

V Evanjelickom kostole svätého Cyrila a Metoda v Bardejove sa 31. októbra 2010, v deň Pamiatky reformácie, konali slávnostné služby Božie, ktoré boli zároveň vyvrcholením celocirkevných osláv v rámci Roka Leonarda Stöckela.

 

Edita Škodová | 3.11.2010

viac

Slávnosť v Nemcovciach a Šarišskej Porube

CZ ECAV Nemcovce 10. 10. 2010 prežíval milú slávnosť 345. výročia založenia cirkevného zboru, 200. výročia posvätenia chrámu Božieho vo filiálke Šarišská Poruba, ako aj posvätenie novej krstiteľnice, ktoré vykonal generálny biskup M. Klátik.

 

Ján Gdovin, zborový farár | 2.11.2010

viac

Pamiatka reformácie a Pamiatka zosnulých

31. októbra slávime sviatok Pamiatky reformácie. 2. novembra máme v evanjelickom kalendári sviatok Pamiatka zosnulých. Pri príležitosti sviatku Pamiatky reformácie v nedeľu 31. októbra 2010 o 9.00 hod. STV 2 odvysiela slávnostné reformačné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Bardejove. SRo odvysiela reformačné služby Božie z Evanjelického kostola v Trenčíne.

 

-eš- | 29.10.2010

viac

Miloš Klátik pozdravil Haralda V.

Generálny biskup Miloš Klátik sa na pozvanie prezidenta SR Ivana Gašparoviča 26. 10. 2010 zúčastnil na recepcii na počesť nórskeho kráľa Haralda V. a jeho manželky Sonje, ktorí uskutočnili historicky prvú oficiálnu návštevu našej republiky.

 

Edita Škodová | 29.10.2010

viac

Vedecké konferencie venované L. Stöckelovi

V roku 2010 si spomíname aj na Leonarda Stöckela – významnú osobnosť slovenských dejín a evanjelickej cirkvi – humanistického vzdelanca, teológa a pedagóga. Oslavy 500. výročia jeho narodenia a 450. výročia úmrtia vyvrcholili 7. – 8. októbra v Bardejove dvoma vedeckými konferenciami.

 

-eš- | 26.10.2010

viac

II. stretnutie maďarských evanjelikov na Slovensku

Dňa 9. októbra 2010 sa v Šahách konalo 2. stretnutie maďarských evanjelikov na Slovensku. Na podujatie boli pozvaní všetci duchovní a členovia 20 cirkevných zborov, na ktorých území je záujem aj o službu v maďarskom jazyku.

 

Olivér Nagy a Dušan Vagaský  | 26.10.2010

viac

Na návšteve v Budapešti

Návšteva Evanjelickej cirkvi a. v. v Maďarsku – Magyarorszagi Evangélikus Egyház (MEE) – sa uskutočnila 20. októbra 2010 ako recipročná návšteva po návšteve Kláry Tarr, vedúcej zahraničného a ekumenického oddelenia MEE, na GBÚ 1. júna 2010.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.10.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart