Záver adventu v Žiline a Čadci

Posledná adventná nedeľa bola v CZ ECAV Žilina dôstojným zakončením adventného obdobia a prípravou na vianočné sviatky. Cirkevný zbor navštívil brat generálny biskup M. Klátik spolu s riaditeľom GBÚ D. Vagaským a tajomníčkou pre školy D. Veselou.

 

Marián Kaňuch, zborový farár  | 4.1.2011

viac

Tomášovi Gállovi k jubileu

K 75. narodeninám bratovi Tomášovi Gállovi zablahoželal brat generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci GBÚ, za ktorých mu sestra Oľga Hederová zaželala do ďalších rokov života hojnosť Božieho požehnania a lásky Božej i lásky jeho najbližších, ako aj dobré zdravie.

 

Edita Škodová | 3.1.2011

viac

K storočnici Evanjelického posla spod Tatier

Prvé číslo Evanjelického posla spod Tatier - týždenníka slovenských evanjelikov - vyšlo 4. decembra 1910. Storočnici EPST venujeme úryvok z osobného svedectva br. Vladimíra Lásku z časopisu CZ ECAV Svätý Jur Zvesti z Pánovej vinice.

 

Vladimír Láska | 30.12.2010

viac

V Petržalke privítali generálneho biskupa

Po kázni slova Božieho na štedrovečerných službách Božích vo Veľkom ev. kostole v Bratislave, ktoré v priamom prenose vysielala TA3, brat generálny biskup poslúžil aj zvesťou slova Božieho na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová | 27.12.2010

viac

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

K 60. narodeninám zablahoželali bratovi emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi 20. decembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.12.2010

viac

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Novozvoleného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča prijal 16. decembra 2010 na jeho žiadosť na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave brat generálny biskup Miloš Klátik. Marián Tkáč navštívil našu cirkev ako prvú z cirkví na Slovensku.

 

Edita Škodová | 21.12.2010

viac

Adventná radosť pre kantorov

V dňoch 3. a 4. decembra 2010 sa v Poprade-Veľkej uskutočnil seminár pre kantorov ECAV s názvom Adventná radosť 2010. Zúčastnilo sa na ňom 40 kantorov zo všetkých kútov Slovenska.

 

-ek- | 20.12.2010

viac

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

O digitalizácii archívnych materiálov

Na pozvanie brata generálneho biskupa Miloša Klátika nás na GBÚ v Bratislave 15. decembra 2010 navštívil riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Na Ministerstve financií SR sa 14. 12. 2010 stretli minister financií Ivan Mikloš a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.

 

Edita Škodová | 16.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart