Misia na Níle sa predstavila

Dňa 10. 3. 2010 navštívili predstavitelia Misie na Níle zo Švajčiarska generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a aj ako predsedu ERC na Slovensku ho informovali o činnosti Misie na Níle.

 

Eva Kolesárová | 19.3.2010

viac

Prezident prijal generálneho tajomníka SLZ

Prezident SR Ivan Gašparovič 17. 3. 2010 prijal generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu Ishmaela Noka pri príležitosti rokovania Predvalného zhromaždenia SLZ pre Európu (viac v rubrike VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLZ). Na stretnutí boli aj viceprezident SLZ pre Európu Peter Stoll a generálny biskup Miloš Klátik.

 

-eš- | 18.3.2010

viac

Rokovanie so splnomocnencom vlády pre rómske komunity

Na prijatí predstaviteľov ECAV predsedom vlády SR R. Ficom, ktoré sa konalo 18. 2. 2010 na Úrade vlády SR, informovali predstavitelia ECAV o projekte Evanjelium do rómskych domácností, ktoré ECAV na Slovensku rozvíja v spolupráci s nemeckými evanjelickými cirkvami.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 17.3.2010

viac

21. konferencia Modlitebného spoločenstva

V poradí už 21. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala 12. -14. marca 2010 v priestoroch Strednej odbornej školy v Poprade.

 

Ľuboslav Beňo, vedúci MOS  | 16.3.2010

viac

ECAV spustila internetovú televíziu

ECAV na Slovensku spustila 1. marca 2010 svoju internetovú televíziu. Jej návštevníci ju nájdu na adrese www.ecav.sk kliknutím na logo EMP – Internetová televízia ECAV na Slovensku. 12. 3. o 10.00 hod. sa na BÚ ZD ECAV vo Zvolene uskutoční stretnutie zástupcov seniorátov s cieľom vytvoriť sieť spolupracovníkov.

 

-mk, -zz-  | 11.3.2010

viac

Konfederácia politických väzňov má 20 rokov

V sobotu 6. marca 2010 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné zasadnutie Konfederácie politických väzňov Slovenska pri pri príležitosti 20. výročia jej vzniku boli pamätnými medailami odmenení viacerí jej členovia, medzi nimi aj traja evanjelici.

 

Edita Škodová | 10.3.2010

viac

Nie megakasínu v Bratislave

V mnohých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku už naši bratia a sestry vyjadrili nesúhlas so stavbou megakasína v Bratislave-Jarovciach svojím podpisom na petícii. V Dome novinárov sa 8. 3. 2010 konala tlačová konferencia, na ktorej petičný výbor oboznámil s výsledkami svojej činnosti. Vystúpil i aktivista zo Slovinska Bohdan Vidmar.

 

Edita Škodová | 8.3.2010

viac

Zasadalo Predsedníctvo synody

V Žiline sa 26. 2. 2010 konalo zasadnutie Predsedníctva synody. Okrem členov Predsedníctva synody Ivana Muchu, Imricha Lukáča, Daniela Midriaka a Dušana Balka boli pozvaní aj členovia Predsedníctva ECAV a predsedníctiev dištriktov. Na rokovaní sa zúčastnili generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.3.2010

viac

Pripomienky k novele sociálneho zákona

Generálna riaditeľka Sekcie sociálnej a rodinnej politiky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Nadežda Šebová a riaditeľka odboru sociálnych služieb Mgr. Lýdia Brichtová 22. 2. 2010 rokovali na GBÚ s generálnym biskupom Milošom Klátikom o novele sociálneho zákona.

 

Edita Škodová  | 25.2.2010

viac

Spoločné zasadnutie dvoch komisií

Na GBÚ v Bratislave sa konalo dňa 16. 2. 2010 spoločné zasadnutie dvoch komisií - Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV na Slovensku a Komisie pre prípravu ekonomickej samostatnosti ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 23.2.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart