Dunajský vedomostný klaster

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. februára 2011 na GBÚ Ing. Petra Poláčeka, predsedu správnej rady Dunajského vedomostného klastra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 10.2.2011

viac

O spolupráci cirkví na rokovaní v Olomouci

V zborovom dome Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) v Olomouci sa 3. februára 2011 konalo zasadnutie Komitétu členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Českej republice, na ktorom sa ako hosť zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 10.2.2011

viac

Generálny biskup v Partizánskej Ľupči

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči 30. 1. 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik. Na farskom úrade ho privítal brat farár Ján Molčan a ukázal mu zrekonštruované priestory historickej fary a nádvoria.

 

Ján Molčan, námestný farár | 10.2.2011

viac

Spravodliví medzi národmi 2011

Na pozvanie veľvyslanectva Izraela v SR sa brat generálny biskup Miloš Klátik v nedeľu 2. februára 2011 zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení Spravodliví medzi národmi.

 

Edita Škodová | 9.2.2011

viac

Zo zasadnutia GP 2 - 2011 zo dňa 4. 2. 2011

Druhé tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. februára 2011 sa začalo úvodnou pobožnosťou v Evanjelickom a. v. kostole vo Zvolene, ktorú mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 7.2.2011

viac

Minister vnútra prijal generálneho biskupa

Minister vnútra Daniel Lipšic prijal 31. januára 2011 vo svojom úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorého sprevádzali generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Miroslav Táborský a riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.2.2011

viac

Z rokovania arcibiskupa Zvolenského a generálneho biskupa Klátika

28. januára 2011 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku stretli bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska Rímskokatolíckej cirkvi a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.2.2011

viac

Zo stretnutia s generálnym dozorcom

Po roku sa dozorcovia dištriktov a seniorátov ECAV na Slovensku znovu stretli s br. generálnym dozorcom Pavlom Delingom, a to 22. 1. 2011 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 31.1.2011

viac

Podunajská vlna mieru sa blíži

Ďalšie stretnutie prípravného tímu projektu „DonauFriedensWelle“ – Podunajská vlna mieru sa konalo 24. – 25. januára 2011 v Stuttgarte. Na Slovensko sa Podunajská vlna mieru dostane v marci 2011. Hlavné služby Božie sa uskutočnia 20. marca 2011 v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Marcela Kmeťová | 28.1.2011

viac

Gen. biskup na ministerstve spravodlivosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa 20. januára 2011 stretol na Ministerstve spravodlivosti SR s ministerkou Luciou Žitňanskou. Témou ich pracovného rokovania boli viaceré otázky spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 21.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart