Návšteva W. Horna u generálneho biskupa

Bývalého rakúskeho superintendenta Wernera Horna prijal brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 24. novembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová  | 25.11.2010

viac

Z rokovania v Slovenskom rozhlase

Na rokovaní brata generálneho biskupa M. Klátika v Slovenskom rozhlase 24. 11. 2010 programového riaditeľa SRo Ľ. Machaja zastupoval pán Ľ. Kasala, poverený vedením Centra publicistiky SRo. Do jeho kompetencie patrí aj náboženské vysielanie SRo.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Z rokovania s ministrom kultúry D. Krajcerom

Brat generálny biskup Miloš Klátik 25. novembra 2010 rokoval na Ministerstve kultúry SR s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom. Sprevádzali ho predseda ZED Jaroslav Matys a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Pocta Tešedíkovcom v Púchove

V nedeľu 14. 11. 2010 bola v CZ ECAV v Púchove pri príležitosti 300. výročia narodenia Samuela Tešedíka st. slávnosť odhalenia pamätnej tabule S. Tešedíkovi st. a jeho synovi, ktorej predchádzali služby Božie. Kázal na nich brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ondrej Rišiaň, zborový farár | 23.11.2010

viac

KALME o nových formách komunikácie

Na valnom zhromaždení KALME a následnom seminári v Ríme 10. – 13. 11. 2010 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a tajomník pre zahraničie a ITV D. Szadvári.

 

Edita Škodová | 19.11.2010

viac

Čestné občianstvo Vladimírovi Kunovi

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. 11. 2010 v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti udelenia čestného občianstva ev. a. v. farárovi Vladimírovi Kunovi in memoriam za ocenenie poďakoval generálny biskup M. Klátik. Ocenenie prevzal v zastúpení syn Milan Kuna.

 

-eš- | 19.11.2010

viac

Výročná cena S. Zocha pre Jaroslava Števove

Výročnú cenu Samuela Zocha dostal 16. 11. 2010 Jaroslav Števove in memoriam, bývalý pracovník GBÚ ECAV na Slovensku. Ocenenie prevzali jeho deti Tomáš a Barbora. Brata generálneho biskupa ECAV na slávnosti zastupovala Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 19.11.2010

viac

Generálny biskup prijal Magdalénu Vášáryovú

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 11. 11. 2010 na pôde GBÚ poslankyňu Národnej rady SR M. Vášáryovú na jej požiadanie v sprievode poslanca mesta Bratislava E. Husku. Na prijatí sa zúčastnila pracovníčka GBÚ M. Stašiniaková.

 

 | 18.11.2010

viac

Pokračujeme v energetickom manažmente

Na BÚ VD a ZD v Prešove a vo Zvolene sa 11. a 13. 11. 2010 konali školenia energetického manažmentu. Viedol ich E. Müller z partnerskej cirkvi vo Württembersku, ktorého 9. 11. na GBÚ prijal brat generálny biskup Miloš Klátik. Na stretnutí sa zúčastnil i zástupca enviromentálneho inštitútu Andrej Vilin, ktorý ponúkol našej cirkvi spoluprácu.

 

Marcela Kmeťová  | 18.11.2010

viac

Slávnosť v Mníšku nad Hnilcom

V Mníšku nad Hnilcom (KOS) sa v 20. nedeľu po Sv. Trojici 17. 10. 2010 konala slávnosť vďakyvzdávania baníkov – Bergopfer, spojená s Pamiatkou posvätenia chrámu. Kázeň slova Božieho mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Sabanoš, námestný farár | 16.11.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart