V Petržalke privítali generálneho biskupa

Po kázni slova Božieho na štedrovečerných službách Božích vo Veľkom ev. kostole v Bratislave, ktoré v priamom prenose vysielala TA3, brat generálny biskup poslúžil aj zvesťou slova Božieho na 1. slávnosť vianočnú v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová | 27.12.2010

viac

Blahoželanie emeritnému biskupovi J. Filovi

K 60. narodeninám zablahoželali bratovi emeritnému biskupovi Júliusovi Filovi 20. decembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 22.12.2010

viac

Marián Tkáč chce spolupracovať s ECAV

Novozvoleného predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča prijal 16. decembra 2010 na jeho žiadosť na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave brat generálny biskup Miloš Klátik. Marián Tkáč navštívil našu cirkev ako prvú z cirkví na Slovensku.

 

Edita Škodová | 21.12.2010

viac

Adventná radosť pre kantorov

V dňoch 3. a 4. decembra 2010 sa v Poprade-Veľkej uskutočnil seminár pre kantorov ECAV s názvom Adventná radosť 2010. Zúčastnilo sa na ňom 40 kantorov zo všetkých kútov Slovenska.

 

-ek- | 20.12.2010

viac

Emer. biskupovi J. Filovi k šesťdesiatke

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave 16. 12. 2010 prezentovali zborník "V službe obnovy", ktorý akademická obec EBF UK venovala prof. ThDr. Júliusovi Filovi, Dr. h. c., k jeho 60. narodeninám.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

O digitalizácii archívnych materiálov

Na pozvanie brata generálneho biskupa Miloša Klátika nás na GBÚ v Bratislave 15. decembra 2010 navštívil riaditeľ Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.

 

Edita Škodová | 17.12.2010

viac

Z rokovania na Ministerstve financií SR

Na Ministerstve financií SR sa 14. 12. 2010 stretli minister financií Ivan Mikloš a generálny biskup Miloš Klátik v sprievode hlavnej ekonómky GBÚ Marty Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.

 

Edita Škodová | 16.12.2010

viac

Z rokovania na Úrade vlády SR

V stredu 8. 12. 2010 sa generálny biskup Miloš Klátik stretol s vedúcim Úradu vlády SR Viktorom Nižňanským. Na rokovaní sa zúčastnili hlavná ekonómka GBÚ Marta Stašiniaková a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 15.12.2010

viac

Zamestnanci biskupských úradov sa stretli

Tradičné predvianočné stretnutie zamestnancov biskupských úradov ECAV na Slovensku sa uskutočnilo tentoraz na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave 13. 12. 2010. Pracovníkov biskupských úradov pozdravil aj brat generálny dozorca Pavel Delinga.

 

Edita Škodová | 14.12.2010

viac

Adventné služby Božie na úrade vlády

V stredu 8. 12. 2010 sa v kaplnke na Úrade vlády SR konali evanjelické služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik, ktorý predtým absolvoval stretnutie s vedúcim ÚV Viktorom Nižňanským.

 

Edita Škodová  | 13.12.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart