Hodnotili hospodárenie centra Ichthys

Vo Veľkom Slavkove sa 5. 3. 2011 zišla správna rada účelového zariadenia Ichthys - medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra. Zasadnutie sa začalo čítaním Žalmu 25 a modlitbou, v ktorej sme prosili o Božiu ochranu a odpustenie hriechov.

 

D. Vagaský, člen správnej rady | 8.3.2011

viac

Oratórium venované Cyrilovi a Metodovi

Brat generálny biskup Miloš Klátik 1. marca 2011 prijal na Generálnom biskupskom úrade predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušana Jarjabka a hudobného skladateľa Ľubomíra Horňáka.

 

Edita Škodová | 7.3.2011

viac

Stretnutie so starostkou Tatianou Rosovou

S Tatianou Rosovou, starostkou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a poslankyňou NR SR, rokoval generálny biskup M. Klátik 1. 3. 2011 v prítomnosti hlavnej ekonómky GBÚ M. Stašiniakovej a tajomníčky pre mediálnu komunikáciu E. Škodovej.

 

Edita Škodová | 2.3.2011

viac

Komárno sa pripravuje na Podunajskú vlnu

Ústredným podujatím slávností Podunajskej vlny mieru pri jej prechode cez na Slovensko budú služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Komárne 20. marca 2011 o 10.00 hodine.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.3.2011

viac

Daniel Krajcer rokoval so zástupcami cirkví

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Pavel Delinga a dištriktuálny biskup Milan Krivda sa 24. februára 2011 na hrade Červený Kameň zúčastnili na stretnutí ministra kultúry Daniela Krajcera so zástupcami 18 cirkví a náboženských spoločností v SR.

 

Edita Škodová | 1.3.2011

viac

Konferencia GEKE v Tutzingu

V dňoch 7. – 9. februára 2011 sa v nemeckom Tutzingu konala konferencia rady GEKE na tému „Je čas žiť a čas zomrieť“. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnil brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

-eš- | 28.2.2011

viac

Rokovanie ECAV a EPS s ministrom obrany

Návštevou Ministerstva obrany Slovenskej republiky 22. februára 2011 zavŕšil generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik sériu návštev v silových rezortoch.

 

Miroslav Táborský, generálny duchovný | 25.2.2011

viac

Primátor Komárna bude nápomocný

18. februára 2011 sa na Mestskom úrade v Komárne stretli primátor Komárna MUDr. Anton Marek a generálny biskup Miloš Klátik, aby prerokovali otázky spolupráce pri príprave ústredného zhromaždenia Podunajskej vlny mieru, ktoré sa bude konať v Komárne 19. a 20. marca 2011.

 

Dušan Vagaský | 21.2.2011

viac

Podunajská vlna mieru v Rakúsku

Vo štvrtok 17. februára 2011 sa vo Viedni konalo hlavné zhromaždenie v rámci rakúskej časti podujatia DonauFriedensWelle. Zúčastnil sa na ňom aj brat generálny biskup M. Klátik, aby prevzal symbolické veslo.

 

Edita Škodová | 18.2.2011

viac

Pastorálna návšteva v Bukovci

13. februára 2011 zavítal na pastorálnu návštevu do cirkevného zboru v Bukovci dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik spolu so svojím otcom – bratom farárom Jánom Klátikom – a synom.

 

Jana Horňáková | 16.2.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart