Návšteva u emer. biskupa Jána Midriaka

Generálny biskup Miloš Klátik navštívil 29. septembra 2011 v Prešove emeritného biskupa Jána Midriaka. Generálneho biskupa sprevádzala generálna právna zástupkyňa ECAV na Slovensku Anna Drobná a hlavná ekonómka GBÚ Marta Stašiniaková.

 

Marta Stašiniaková, GBÚ | 5.10.2011

viac

U arcibiskupa prešovského a Slovenska Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

Generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Pavel Delinga navštívili 30. 9. 2011 v Prešove arcibiskupa prešovského a Slovenska Pravoslávnej cirkvi na Slovensku vladyku Jána.

 

Marta Stašiniaková, GBÚ | 5.10.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Ivanom Rubaninským

V preplnenom Evanjelickom a. v. kostole v Lubine 21. septembra 2011 sa rodina, bratia farári a sestry farárky, priatelia, známi a ďalší veriaci rozlúčili so zosnulým bratom farárom v. v. Mgr. Ivanom Rubaninským, ktorého si Pán Boh povolal k sebe 15. septembra 2011.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 30.9.2011

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Rastislavom Tupým

V nádeji vzkriesenia sme sa 25. augusta 2011 v Zemianskom Podhradí rozlúčili so zosnulým manželom, otcom, starým otcom a slova Božieho kazateľom Mgr. Rastislavom Tupým.

 

Jana Drottnerová, Zem. Podhradie | 29.9.2011

viac

V Mošovciach k 200. výročiu M. M. Hodžu

Spomienkové podujatia venované M. M. Hodžovi, ktoré sa začali už v nedeľu 18. septembra v modlitebni v rodnom dome M. M. Hodžu v Rakši, vyvrcholili v nedeľu 25. septembra 2011 slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v Mošovciach, ktoré v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 28.9.2011

viac

K 200. výročiu narodenia M. M. Hodžu v Rakši

Pri rodnom dome Michala Miloslava Hodžu v Rakši neďaleko Mošoviec sa 24. septembra 2011 popoludní konalo slávnostná spomienkové stretnutie pri príležitosti 200. výročia narodenia M. M. Hodžu - ev. a. v. farára, predsedu celonárodného spolku Tatrín, jazykovedca a básnika.

 

Edita Škodová , tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac

Známka k 200. výročiu narodenia Hodžu

Po službách Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Liptovskom Mikuláši v rámci osláv 200. výročia narodenia Michal Miloslava Hodžu sa konala inaugurácia príležitostnej poštovej známky s portrétom M. M. Hodžu.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac

Liptovský Mikuláš k 200. výročiu M. M. Hodžu

Súčasťou osláv 200. výročia narodenia M. M. Hodžu, ktoré sa v Liptovskom Mikuláši konali 22. a 23. septembra 2011, boli početné podujatia. Oslavy sa začali slávnostnými službami Božími práve v deň, keď sa pred 200 rokmi v turčianskej Rakši narodil Michal Miloslav Hodža.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.9.2011

viac

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné si pripomenul 140 rokov od svojho založenia

Členovia Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné a hostia, medzi ktorými bol aj generálny biskup Miloš Klátik a veriaci z partnerských zborov, si v jubilejnom roku 2011 pripomínajú vznik svojho cirkevného zboru.

 

Zuzana Durcová, zborová farárka | 26.9.2011

viac

200. výročie chrámu Božieho v Marhani

„Poďte ku mne...“ – tieto slová nad vchodom do chrámu Božieho v Marhani sa stali mottom evanjelizačných večerov, ktoré sa konali 15. – 17. 9. 2011 pri príležitosti 200. výročia posvätenia chrámu Božieho.

 

Martin Chalupka, zborový farár | 26.9.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart