Zo zasadnutia GP 2 - 2011 zo dňa 4. 2. 2011

Druhé tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. februára 2011 sa začalo úvodnou pobožnosťou v Evanjelickom a. v. kostole vo Zvolene, ktorú mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 7.2.2011

viac

Minister vnútra prijal generálneho biskupa

Minister vnútra Daniel Lipšic prijal 31. januára 2011 vo svojom úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorého sprevádzali generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Miroslav Táborský a riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.2.2011

viac

Z rokovania arcibiskupa Zvolenského a generálneho biskupa Klátika

28. januára 2011 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku stretli bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska Rímskokatolíckej cirkvi a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.2.2011

viac

Zo stretnutia s generálnym dozorcom

Po roku sa dozorcovia dištriktov a seniorátov ECAV na Slovensku znovu stretli s br. generálnym dozorcom Pavlom Delingom, a to 22. 1. 2011 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 31.1.2011

viac

Podunajská vlna mieru sa blíži

Ďalšie stretnutie prípravného tímu projektu „DonauFriedensWelle“ – Podunajská vlna mieru sa konalo 24. – 25. januára 2011 v Stuttgarte. Na Slovensko sa Podunajská vlna mieru dostane v marci 2011. Hlavné služby Božie sa uskutočnia 20. marca 2011 v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Marcela Kmeťová | 28.1.2011

viac

Gen. biskup na ministerstve spravodlivosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa 20. januára 2011 stretol na Ministerstve spravodlivosti SR s ministerkou Luciou Žitňanskou. Témou ich pracovného rokovania boli viaceré otázky spoločného záujmu.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 21.1.2011

viac

Na prijatí u premiérky Ivety Radičovej

17. 1. 2011 predsedníčka vlády Iveta Radičová prijala na Úrade vlády SR v Bratislave predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v SR. Na tradičnom novoročnom stretnutí sa zúčastnil aj Zbor biskupov ECAV.

 

Edita Škodová | 19.1.2011

viac

K publikácii o artikulárnych kostoloch

14. januára 2011 brat generálny biskup Miloš Klátik prijal na GBÚ šéfredaktorku vydavateľstva Tranosciu Danielu Hroncovú-Faklovú, šéfredaktorku knižného oddelenia Nadeždu Kubányovú a Miloša Dudáša z Krajského pamiatkového ústavu v Žiline.

 

Edita Škodová | 18.1.2011

viac

Návšteva rakúskeho veľvyslanca na GBÚ

14. januára 2011 navštívil Generálny biskupský úrad v Bratislave veľvyslanec Rakúska v SR Dr. Markus Wuketich, čo svedčí o veľmi dobrých vzájomných vzťahoch, ktoré boli nadviazané už za pôsobenia predchádzajúceho veľvyslanca Dr. Helmuta Wesselého.

 

Dušan Vagaský  | 18.1.2011

viac

Seminár k prenosom zo SB v roku 2011

Úvodnou pobožnosťou v modlitebni na GBÚ sa začal tohtoročný seminár pre duchovných k rozhlasovým a televíznym prenosom zo služieb Božích v roku 2011. Čítaním z Písma a modlitbou poslúžila sestra farárka Zuzana Alcnauerová z CZ ECAV Príbelce.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 17.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart