Rokovanie o zmluve v Budapešti

Na podnet Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa uskutočnilo 25. novembra 2011 v Budapešti pracovné rokovanie, ktorého premetom bola príprava Partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Maďarsku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk  | 29.11.2011

viac

Návšteva biskupa Jánosa Szemereiho

S generálnym biskupom Milošom Klátikom sa 11. novembra 2011 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave stretol biskup Západného dištriktu Evanjelickej a. v. v Maďarsku János Szemerei.

 

Erika Hlačoková | 28.11.2011

viac

Stretnutie kresťanov šiestich národov: Wrocław 4. – 6. júla 2014

V saskom Meissene v priestoroch Evanjelickej akadémie sa 23. a 24. novembra 2011 konalo záverečné hodnotenie VIII. stretnutia kresťanov v Drážďanoch, ktoré sa 1. – 5. júna 2011 uskutočnilo výnimočne v spojení s iným masovým cirkevným podujatím, a to s 33. evanjelickými cirkevnými dňami. Za ECAV na Slovensku sa na stretnutí zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.11.2011

viac

Nedeľa večnosti v CZ ECAV Brezno

V Nedeľu večnosti 20. 11. 2011 sme v breznianskom cirkevnom zbore ďakovali Pánu Bohu za milosť i lásku, ktorou pomáhal i nášmu zborovému spoločenstvu. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Vladimír Mako, zborový farár | 24.11.2011

viac

Z relácie CESTY 13. 11. 2011

Rozhovor s generálnym biskupom M. Klátikom o súčasnosti ECAV (Teologická konferencia, Dni Trojpartnerstva, Cena L. Stöckela...), histórii (Tolerančný patent, šopronský snem, M. Slávik...) aj o udalostiach v zahraničí a iné:

 

-eš- | 23.11.2011

viac

Slávnosť v Malej Čalomiji

Cirkevný zbor v Malej Čalomiji 11. novembra 2011, t. j. v Predposlednú nedeľu cirkevného roka, prežíval radostnú slávnosť. Mal na to viac dôvodov: 125 výročie posvätenia nového chrámu Božieho, posviacka obnoveného chrámu a návšteva gen. biskupa M. Klátika.

 

J. Branislav Pohanka, Malá Čalomija | 18.11.2011

viac

Misijná konferencia ECAV 2011

Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa v Janoškovom dome konala Misijná konferencia, na ktorej sa zúčastnili predsedovia seniorálnych misijných výborov a predsedovia rôznych misijných sekcií a spoločenstiev našej cirkvi, gen. biskup M. Klátik a biskup ZD M. Krivda.

 

Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ | 16.11.2011

viac

Zasadnutie generálnej synody (VELKD)

V dňoch 3. – 5. 11. 2011 sa v Magdeburgu konalo 4. zasadnutie generálnej synody VELKD - Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, ausland@ecav.sk | 9.11.2011

viac

Novým predsedom AGDE sa stal M. Klátik

Pracovné spoločenstvo diasporálnych diel v Európe AGDE (Die Arbeitsgemeinschaft der Diasporawerke in Europa) si na svojom zasadnutí 23. – 26. októbra v Bystrici pod Hostýnem zvolilo nového predsedu. Stal sa ním generálny biskup na Slovensku Miloš Klátik.

 

Martina Kováčiková, EPST | 8.11.2011

viac

215. výročie posvätenia chrámu v Štiavnici

V nedeľu 30. októbra 2011, teda presne v deň, keď sa pred 215 rokmi konala slávnosť posvätenia nového chrámu Božieho v Banskej Štiavnici, si Banskoštiavničania tieto vzácne chvíle pripomenuli v prítomnosti generálneho biskupa Miloša Klátika. Zároveň v zrekonštruovaných priestoroch otvorili výstavu.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 8.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart