Všeobecná pastorálna konferencia

V pondelok 4. apríla 2011 sa v sále mestského divadla vo Zvolene konala Všeobecná pastorálna konferencia, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 duchovných ECAV na Slovensku.

 

Štefan Kiss  | 13.4.2011

viac

Zo zasadnutia GP 3 - 2011 zo dňa 1. 4. 2011

Zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktoré bolo zvolané na 1. 4. 2011 do Prešova, sa začalo úvodnou pobožnosťou, ktorú viedol brat dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 4.4.2011

viac

Generálny biskup v CZ ECAV Košice-Terasa

Evanjelici z jedného z najmladších cirkevných zborov na Slovensku Košice-Terasa privítali počas štvrtej pôstnej nedele Laetare medzi sebou Miloša Klátika, generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

 

Eva Bombová | 4.4.2011

viac

Zasadala Vedecká rada Historického atlasu

Na pôde Generálneho biskupského úradu sa 30. marca 2011 pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. predsedu Vedeckej rady, a za účasti autorov zišla Vedecká rada atlasu.

 

Mojmír Benža | 2.4.2011

viac

Pracovné raňajky so zástupcami médií

Na GBÚ v Bratislave sa 24. 3. 2011 zišli zástupcovia slovenských médií na pracovných raňajkách s generálnym biskupom M. Klátikom, ktorý novinárov informoval o aktivitách ECAV na Slovensku v nedávnej minulosti a o chystaných podujatiach v tomto roku.

 

Edita Škodová | 31.3.2011

viac

Z konventu Myjavského seniorátu

Predsedníctvo Myjavského seniorátu zvolalo na nedeľu 27. marca 2011 výročný, účtovný a volebný seniorátny konvent. Vzácnymi a milými hosťami boli generálny biskup Miloš Klátik s manželkou Oľgou Klátikovou, ktorý sa v sobotu zúčastnil aj na rokovaní konventu Zvolenského seniorátu, a dištriktuálny dozorca Vladimír Daniš, rodák z Častkova.

 

Oľga Zlochová | 31.3.2011

viac

V Lubine na pamiatku J. Ľ. Holubyho

Pri príležitosti 175. výročia narodenia lubinského rodáka, kňaza, botanika, historika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho sa 27. marca 2011 konali v lubinskom chráme Božom slávnostné služby Božie. Kázňou poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ing. Oľga Hrabovská | 30.3.2011

viac

Prezentácia knihy Šaľo a päť mudrlantov

Nie detská kniha, ale kniha zo života detí – i tak by sa dala charakterizovať ostatná kniha Jána Beňa Šaľo a päť mudrlantov z produkcie Tranoscia. Po prezentáciách v Považskej Bystrici a Zvolene knižku privítalo literárne publikum aj v Bratislave.

 

-nk- | 28.3.2011

viac

Židovsko-evanjelický dialóg

V utorok 22. 3. 2011 navštívili GBÚ v Bratislave Dr. Štefánia Sališová, predsedníčka Spoločnosti kresťanov a Židov na Slovensku (SKŽS), a prof. Pavel Traubner, podpredseda SKŽS a čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) v SR.

 

Dušan Vagaský | 24.3.2011

viac

Podunajská vlna mieru prešla cez Komárno

Medzinárodné ekumenické podujatie Podunajská vlna mieru sa 1. marca 2011 dostalo na Slovensko. Ústredné podujatie sa konalo 20. marca 2011 v Komárne, kde do evanjelického kostola zavítali predstavitelia ECAV a ďalších cirkví na Slovensku, ako aj predstavitelia cirkví z Nemecka, Rakúska, Maďarska a Rumunska, veľvyslanci niektorých zúčastnených krajín, primátor Komárna Anton Marek a početní veriaci.

 

Edita Škodová  | 21.3.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart