Zbor biskupov zasadal s Výborom misie ECAV

V piatok 26. 11. 2010 sa na GBÚ uskutočnilo spoločné zasadnutie Zboru biskupov a Výboru misie ECAV na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj tajomníčky GBÚ Edita Škodová a Daniela Veselá a sestra farárka Oľga Klátiková.

 

Edita Škodová | 26.11.2010

viac

Z konferencie v Liebfrauenbergu

V dňoch 24. – 27. októbra 2010 sa v Liebfrauenbergu (Francúzsko) konala konferencia, ktorú organizovala Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku. Jej témou bolo: „Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Na ceste k ekumenickému mierovému zhromaždeniu 2011“.

 

Erika Valková-Krišťáková, Eva Germanová  | 25.11.2010

viac

Návšteva W. Horna u generálneho biskupa

Bývalého rakúskeho superintendenta Wernera Horna prijal brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik 24. novembra 2010 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Marcela Kmeťová  | 25.11.2010

viac

Z rokovania v Slovenskom rozhlase

Na rokovaní brata generálneho biskupa M. Klátika v Slovenskom rozhlase 24. 11. 2010 programového riaditeľa SRo Ľ. Machaja zastupoval pán Ľ. Kasala, poverený vedením Centra publicistiky SRo. Do jeho kompetencie patrí aj náboženské vysielanie SRo.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Z rokovania s ministrom kultúry D. Krajcerom

Brat generálny biskup Miloš Klátik 25. novembra 2010 rokoval na Ministerstve kultúry SR s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom. Sprevádzali ho predseda ZED Jaroslav Matys a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 25.11.2010

viac

Pocta Tešedíkovcom v Púchove

V nedeľu 14. 11. 2010 bola v CZ ECAV v Púchove pri príležitosti 300. výročia narodenia Samuela Tešedíka st. slávnosť odhalenia pamätnej tabule S. Tešedíkovi st. a jeho synovi, ktorej predchádzali služby Božie. Kázal na nich brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ondrej Rišiaň, zborový farár | 23.11.2010

viac

KALME o nových formách komunikácie

Na valnom zhromaždení KALME a následnom seminári v Ríme 10. – 13. 11. 2010 sa za ECAV na Slovensku zúčastnili tajomníčka pre mediálnu komunikáciu E. Škodová a tajomník pre zahraničie a ITV D. Szadvári.

 

Edita Škodová | 19.11.2010

viac

Čestné občianstvo Vladimírovi Kunovi

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 16. 11. 2010 v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti udelenia čestného občianstva ev. a. v. farárovi Vladimírovi Kunovi in memoriam za ocenenie poďakoval generálny biskup M. Klátik. Ocenenie prevzal v zastúpení syn Milan Kuna.

 

-eš- | 19.11.2010

viac

Výročná cena S. Zocha pre Jaroslava Števove

Výročnú cenu Samuela Zocha dostal 16. 11. 2010 Jaroslav Števove in memoriam, bývalý pracovník GBÚ ECAV na Slovensku. Ocenenie prevzali jeho deti Tomáš a Barbora. Brata generálneho biskupa ECAV na slávnosti zastupovala Edita Škodová.

 

Edita Škodová | 19.11.2010

viac

Generálny biskup prijal Magdalénu Vášáryovú

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 11. 11. 2010 na pôde GBÚ poslankyňu Národnej rady SR M. Vášáryovú na jej požiadanie v sprievode poslanca mesta Bratislava E. Husku. Na prijatí sa zúčastnila pracovníčka GBÚ M. Stašiniaková.

 

 | 18.11.2010

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart