Stretnutie s primátorom Lipt. Mikuláša

Primátora Lipt. Mikuláša MUDr. Alexandera Slafkovského prijal generálny biskup M. Klátik 8. 2. 2011 na GBÚ. Na stretnutí bola hlavná ekonómka M. Stašiniaková ako členka Predstavenstva Tranoscia, a. s., a tajomníčka pre školy D. Veselá.

 

Daniela Veselá | 10.2.2011

viac

Dunajský vedomostný klaster

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. februára 2011 na GBÚ Ing. Petra Poláčeka, predsedu správnej rady Dunajského vedomostného klastra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu | 10.2.2011

viac

O spolupráci cirkví na rokovaní v Olomouci

V zborovom dome Českobratskej cirkvi evanjelickej (ČCE) v Olomouci sa 3. februára 2011 konalo zasadnutie Komitétu členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Českej republice, na ktorom sa ako hosť zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Edita Škodová | 10.2.2011

viac

Generálny biskup v Partizánskej Ľupči

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči 30. 1. 2011 navštívil brat generálny biskup Miloš Klátik. Na farskom úrade ho privítal brat farár Ján Molčan a ukázal mu zrekonštruované priestory historickej fary a nádvoria.

 

Ján Molčan, námestný farár | 10.2.2011

viac

Spravodliví medzi národmi 2011

Na pozvanie veľvyslanectva Izraela v SR sa brat generálny biskup Miloš Klátik v nedeľu 2. februára 2011 zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení Spravodliví medzi národmi.

 

Edita Škodová | 9.2.2011

viac

Zo zasadnutia GP 2 - 2011 zo dňa 4. 2. 2011

Druhé tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 4. februára 2011 sa začalo úvodnou pobožnosťou v Evanjelickom a. v. kostole vo Zvolene, ktorú mal brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 7.2.2011

viac

Minister vnútra prijal generálneho biskupa

Minister vnútra Daniel Lipšic prijal 31. januára 2011 vo svojom úrade generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorého sprevádzali generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR Miroslav Táborský a riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 3.2.2011

viac

Z rokovania arcibiskupa Zvolenského a generálneho biskupa Klátika

28. januára 2011 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku stretli bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska Rímskokatolíckej cirkvi a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 1.2.2011

viac

Zo stretnutia s generálnym dozorcom

Po roku sa dozorcovia dištriktov a seniorátov ECAV na Slovensku znovu stretli s br. generálnym dozorcom Pavlom Delingom, a to 22. 1. 2011 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 31.1.2011

viac

Podunajská vlna mieru sa blíži

Ďalšie stretnutie prípravného tímu projektu „DonauFriedensWelle“ – Podunajská vlna mieru sa konalo 24. – 25. januára 2011 v Stuttgarte. Na Slovensko sa Podunajská vlna mieru dostane v marci 2011. Hlavné služby Božie sa uskutočnia 20. marca 2011 v Ev. a. v. kostole v Komárne.

 

Marcela Kmeťová | 28.1.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart