Program Stretnutia kresťanov v Grazi 2020 bude pestrý

V utorok, 19. februára sa stretla prípravná skupina v oblasti program k pripravovanému Stretnutiu kresťanov v Grazi 2020. Stretnutie viedol Thomas Rehner, superintendent evanjelickej diecézy Steiermark v Rakúsku.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Storočnica narodenia Pavla Uhorskaia (2.3.1919 – 5.10. 2010)

„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“ Rim 8,28 V Tomášovciach pri Lučenci sa 2. marca 1919 v chudobnej roľníckej rodine narodil Pavel Uhorskai. Jeho život bol dramatický, v službe evanjelia i boľavý; v rokoch 1951-1953 bol väzňom pre Slovo Božie v Leopoldove a Ilave; neskoršie bol členom tajného teologického krúžku verných bratov, kde s modlitbami pripravovali nový začiatok v cirkvi, keď skončí totalita a diktatúra KSČ. Takmer 40 rokov nepôsobil ako farár, ale v priemyselnej výrobe. V rokoch 1990-1994 bol Pavel Uhorskai generálnym biskupom Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku.

 

media@ecav.sk | 25.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v CZ ECAV Kremnica

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil a aj zrealizoval v Evanjelickom kostole v Kremnici 1.3. 2019 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorú pripravili ženy zo Slovinska. CZ ECAV na Slovensku v Kremnici sa už dvadsiatykrát zapojil do Svetového dňa modlitieb. Pre členov Evanjelickej cirkvi a. v. a Rímsko - katolíckej cirkvi v Kremnici sa ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb stala neodmysliteľnou aktivitou. Každý rok v Kremnici tak vyjadrujeme v modlitbách podporu ženám, ktoré bohoslužbu pripravili.

 

Božena Schniererová, vedúca SEŽ, CZ ECAV Kremnica | 21.3.2019

viac

Koncert Hommage á Bach

Cirkevný zbor ECAV Vranov nad Topľou a umelecké zoskupenie Musica Poetica Vás pozývajú na Koncert Hommage á Bach venovaný výročiu narodenia J. S. Bacha, ktorý sa uskutoční v nedeľu 31. marca o 16.00 hod. v ev. Chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou.

 

Martin Vargovčák | 21.3.2019

viac

Prezident SR Andrej Kiska navštívil košeckú diakoniu

Hlava štátu – prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska so sprievodom, navštívil v rámci svojho pracovného programu vo štvrtok 14. marca 2019 Ilavský okres, kde sa stretol s predstaviteľmi samospráv z regiónu. V popoludňajších hodinách zavítal aj do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, v ktorom sa uskutočnilo milé stretnutie s jeho obyvateľmi a personálom.

 

Anna Kušnírová, predsedkyňa SR SED | 20.3.2019

viac

Z archívu RTVS

Televízny posol, vysielané 17. 3. 2019

 

media(at)ecav.sk | 20.3.2019

viac

Spomienka na bývalého brata biskupa Pavla Uhorskaia v Tomášovciach.

Pán Ježiš v každej dobe a na každom mieste vzbudí svojich verných služobníkov. Veríme tomuto zasľúbeniu, lebo dejiny kresťanstva nám to plne dokazujú. Medzi takýchto služobníkov možno zaradiť aj bývalého brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

 

Michal Gubo – zborový farár | 14.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v Banskej Štiavnici

Svetový deň modlitieb, ktorý sa konal v piatok 1. marca 2019 aj v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici, spojil kresťanov bratských cirkví v našom meste v úprimných prosbách k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc ťažko skúšaným ženám v Slovinsku.

 

Janka Bernáthová | 8.3.2019

viac

Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

 

Eva Bachletová, mediálna poradkyňa GBU ECAV, foto: Ľubomír Bechný | 6.3.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart