Ďalší Strom reformácie zasadili v Príbovciach

Po skončení slávnostných služieb Božích 15. 4. 2012 sa v Príbovciach uskutočnila ešte jedna malá slávnosť. Pred kostolom bol vysadený Strom reformácie, čím sme sa pripojili k projektu „500 STROMOV REFORMÁCIE v ECAV NA SLOVENSKU“.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 18.4.2012

viac

Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny aj o platoch duchovných

Kolotoč rokovaní generálneho biskupa s ministrami vlády Slovenskej republiky sa zakončil v piatok 13. apríla 2012 vo večerných hodinách na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Generálneho biskupa Miloša Klátika tam pozval na konzultácie k programovému vyhláseniu vlády minister Ján Richter. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 17.4.2012

viac

Generálny biskup na SPK TUS

V pondelok 16. apríla 2012 sa za účasti generálneho biskupa Miloša Klátika konala na pôde CZ ECAV Martin seniorálna pastorálna konferencia (SPK) farárov Turčianskeho seniorátu.

 

Jozef Havrila, senior TUS | 17.4.2012

viac

Prezentácia knihy v Príbovciach

V sobotu 14. 4. 2012 do CZ ECAV Príbovce zavítal generálny biskup PhDr. Miloš Klátik, PhD., aby nám osobne predstavil svoju publikáciu Cestou viery - Iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska.

 

Ľubomír Žila, Príbovce | 17.4.2012

viac

Generálny biskup na ministerstve zahraničných vecí

V piatok 13. apríla 2012 sa uskutočnilo na Ministerstve zahraničných vecí SR rokovanie generálneho biskupa Miloša Klátika so štátnym tajomníkom ministerstva Petrom Burianom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.4.2012

viac

Generálny biskup pokračoval v konzultáciách na ministerstve spravodlivosti

V piatok 13. apríla 2012 sa na Ministerstve spravodlivosti SR uskutočnilo rokovanie generálneho biskupa Miloša Klátika s ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom. Na rokovaní sa zúčastnila i štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 16.4.2012

viac

Na GBÚ o zahraničných Slovákoch

Generálny biskup Miloš Klátik prijal v stredu 4. 4. 2012 riaditeľa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Milana Vetráka, PhD., a riaditeľa Teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Martina Štrbku.

 

Štefan Kiss, misia@ecav.sk | 14.4.2012

viac

Veľký piatok v Grinave

V jednom z najmenších cirkevných zborov ECAV na Slovensku v Pezinku-Grinave sa 6. apríla 2012 na veľkopiatkových pašiových službách Božích stretli najvyšší predstavitelia našej cirkvi a štátu − Miloš Klátik a Ivan Gašparovič.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ, H. Heinrichová, nám. farárka, Grinava | 8.4.2012

viac

Biskup Tamás Fabiny: Prosíme o odpustenie za prežité bolesti.

Aj tieto slová biskupa Severného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamása Fabinyho zazneli v kázni na službách Božích, ktoré sa konali pred podpísaním Partnerskej zmluvy medzi Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku dňa 21. marca 2012 v Komárome.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 7.4.2012

viac

Členská schôdza projektu ProChrist

Vo štvrtok 29. marca 2012 sa nemeckom Kasseli konala i za účasti partnerov zo strednej a východnej Európy členská schôdza projektu ProChrist.

 

Peter Fabok, predseda slovenského Výboru ProChrist JPK | 3.4.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart