Posviacka organa v Michalovciach

V tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka si Michalovčania s vďakou voči Pánu Bohu pripomenuli 2. výročie posvätenia ich chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sa konala aj posviacka nového organa. Po skončení služieb Božích generálny biskup Miloš Klátik zasadil Strom reformácie č. 15.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 1.12.2011

viac

Zo zasadnutia Rady SLZ v Budapešti

V Budapešti sa 15. – 17. novembra 2011 konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý bol za člena Rady SLZ zvolený v roku 2010.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.11.2011

viac

Začiatok adventu v CZ ECAV Badín

Na 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2011 sme v Cirkevnom zbore ECAV v Badíne privítali vzácnu návštevu – brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku PhDr. Miloša Klátika, PhD., ktorý nám poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Pavol Halaj, Badín  | 30.11.2011

viac

Rokovanie o zmluve v Budapešti

Na podnet Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa uskutočnilo 25. novembra 2011 v Budapešti pracovné rokovanie, ktorého premetom bola príprava Partnerskej zmluvy medzi ECAV na Slovensku a ECAV v Maďarsku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU riaditel@ecav.sk  | 29.11.2011

viac

Návšteva biskupa Jánosa Szemereiho

S generálnym biskupom Milošom Klátikom sa 11. novembra 2011 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave stretol biskup Západného dištriktu Evanjelickej a. v. v Maďarsku János Szemerei.

 

Erika Hlačoková | 28.11.2011

viac

Stretnutie kresťanov šiestich národov: Wrocław 4. – 6. júla 2014

V saskom Meissene v priestoroch Evanjelickej akadémie sa 23. a 24. novembra 2011 konalo záverečné hodnotenie VIII. stretnutia kresťanov v Drážďanoch, ktoré sa 1. – 5. júna 2011 uskutočnilo výnimočne v spojení s iným masovým cirkevným podujatím, a to s 33. evanjelickými cirkevnými dňami. Za ECAV na Slovensku sa na stretnutí zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.11.2011

viac

Nedeľa večnosti v CZ ECAV Brezno

V Nedeľu večnosti 20. 11. 2011 sme v breznianskom cirkevnom zbore ďakovali Pánu Bohu za milosť i lásku, ktorou pomáhal i nášmu zborovému spoločenstvu. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Vladimír Mako, zborový farár | 24.11.2011

viac

Z relácie CESTY 13. 11. 2011

Rozhovor s generálnym biskupom M. Klátikom o súčasnosti ECAV (Teologická konferencia, Dni Trojpartnerstva, Cena L. Stöckela...), histórii (Tolerančný patent, šopronský snem, M. Slávik...) aj o udalostiach v zahraničí a iné:

 

-eš- | 23.11.2011

viac

Slávnosť v Malej Čalomiji

Cirkevný zbor v Malej Čalomiji 11. novembra 2011, t. j. v Predposlednú nedeľu cirkevného roka, prežíval radostnú slávnosť. Mal na to viac dôvodov: 125 výročie posvätenia nového chrámu Božieho, posviacka obnoveného chrámu a návšteva gen. biskupa M. Klátika.

 

J. Branislav Pohanka, Malá Čalomija | 18.11.2011

viac

Misijná konferencia ECAV 2011

Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa v Janoškovom dome konala Misijná konferencia, na ktorej sa zúčastnili predsedovia seniorálnych misijných výborov a predsedovia rôznych misijných sekcií a spoločenstiev našej cirkvi, gen. biskup M. Klátik a biskup ZD M. Krivda.

 

Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ | 16.11.2011

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart