Partnerská zmluva ECAV s Evanjelickou cirkvou v Maďarsku podpísaná

Medzi ECAV na Slovensku a Evanjelickou cirkvou v Maďarsku bola uzatvorená partnerská zmluva. V Komárne v Maďarsku ju 21. marca 2012 slávnostne podpísali predsedníctva oboch cirkví.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 23.3.2012

viac

Seminár k ITV ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 8. 3. 2012 uskutočnil seminár k Internetovej televízii ECAV na Slovensku, ktorý nadviazal na vlaňajšie zasadnutie na túto tému vo Zvolene. Na stretnutí boli prítomní aj generálny biskup M. Klátik a dištriktuálny biskup VD S. Sabol.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 13.3.2012

viac

Konferencia MOS ECAV 2012

Tohtoročná – už 22. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala v Dudinciach v hoteli Flora od 2. do 4. marca 2012. Bola venovaná téme Duchovné dary.

 

Ľuboslav Beňo, vedúci MOS ECAV | 12.3.2012

viac

Seniorálna pastorálna konferencia NOS

Mrazivého 10. februára 2012 sa v CZ Malé Zlievce konala seniorálna pastorálna konferencia duchovných Novohradského seniorátu. Zúčastnili sa na nej aj brat generálny biskup Miloš Klátik s manželkou.

 

Matej Alcnauer, námestný farár, Malé Zlievce | 2.3.2012

viac

PRVÉ VÝSLEDKY SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2011

29. februára 2012 na Štatistickom úrade SR v Bratislave boli prezentované prvé výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa na Slovensku vykonalo minulý rok.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBU, riaditel@ecav.sk | 29.2.2012

viac

Stretnutie s rektorom Trnavskej univerzity

Generálny biskup Miloš Klátik prijal na generálnom biskupskom úrade v Bratislave rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., ktorého inaugurácia sa uskutočnila v novembri minulého roka.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.2.2012

viac

SPK Myjavského seniorátu v Turej Lúke

V Turej Lúke sa 26. januára 2012 konala prvá tohtoročná seniorálna pastorálna konferencia (SPK) duchovných Myjavského seniorátu. S prednáškou na nej vystúpil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.2.2012

viac

Nórske fondy po novom

Počas návštevy nórskeho kráľovského páru – kráľa Haralda V. s manželkou Sonjou – na Slovensku koncom októbra 2010 predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a minister zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Jonas Gahr Støre podpísali Memorandum o porozumení o implementácií Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) 2009 – 2014.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.2.2012

viac

Začala sa diskusia o financovaní cirkví

Minister kultúry SR Daniel Krajcer otvoril na stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, ktoré sa konalo v Bratislave 30. januára 2012, otázku ďalšieho financovania cirkví.

 

-zz-, EPST č. 6/2012 | 14.2.2012

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Miroslavom Kýškom

V nádeji na stretnutie vo večnosti sme sa v utorok 7. februára 2012 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave na Panenskej ulici rozlúčili so zosnulým bratom farárom ThDr. Miroslavom Kýškom.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 14.2.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart