Aby jazva po liečbe nezostala škaredá. Z aktívu o vnútorných vzťahoch v ECAV

V sobotu 8. júna 2013 o 10.00 hod. sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave uskutočnil pracovný aktív na tému Vnútorné vzťahy v ECAV, ktorý zvolalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, Dušan Vagaský | 12.6.2013

viac

U predsedu Národnej rady SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Pavol Paška prijal 23. mája 2013 Predsedníctvo ECAV na Slovensku - generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča a Predsedníctvo cirkevného zboru Beckov - zborovú farárku Moniku Cipciarovú a zborového dozorcu Petra Kočického.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.5.2013

viac

Zo zasadnutia generálneho presbyterstva 24. mája 2013

24. mája 2013 sa v Bratislave zišlo na svojom riadnom zasadnutí Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku. Pred začiatkom rokovania sa členovia GP spolu so zamestnancami generálneho biskupského úradu (GBÚ) stretli na pobožnosti, ktorú viedla biskupská kaplánka A. Balogová.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.5.2013

viac

Vyhodnotenie partnerskej pomoci

V dňoch 13. a 14. 5. 2013 sa uskutočnilo sa stretnutie Výboru ZED a Zboru biskupov ECAV so zástupcami farárskych spolkov Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku.

 

Ľubica Sobanská, správkyňa fondov ZED | 17.5.2013

viac

Gobelín k 500. výročiu reformácie

Projekt predstavuje umelecké dielo, ktoré bude dôstojnou formou pripomenutia si významného výročia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v roku 2017. Autorkou projektu je PhDr. Jana Kepplová, umeleckou autorkou prof. Janka Krivošová a garantom projektu je Spoločenstvo evanjelických žien.

 

Janka Krivošová, Jana Kepplová, Daniela Horínková, Emília Fojtíková a Spoločenstvo evanjelických žien | 16.5.2013

viac

34. nemecké evanjelické cirkevné dni

V Hamburgu sa 1. − 5. mája 2013 konali 34. nemecké evanjelické cirkevné dni. Vyše 60 rokov sú každé dva roky významnou udalosťou nielen pre cirkev, ale i pre celú spoločnosť. Aj tento rok sa na nich aktívne zúčastnila ECAV na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 14.5.2013

viac

Z valného zhromaždenia Spolku M. Luthera

Na valnom zhromaždení Spolku Martina Luthera (SML) 28. apríla 2013 v Evanjelickom a. v. kostole v Trenčíne bolo ústredným bodom vystúpenie dekana EBF UK Mgr. Ľubomíra Batku, PhD., s prednáškou „Čo znamená autorita Písma v reformačnej teológii?“

 

Ondrej Peťkovský, predseda SML na Slovensku | 6.5.2013

viac

Grundtvig a biologická ochrana rastlín

V stredu 24. apríla 2013 zaplnilo klubovňu miestnej Jednoty dôchodcov Slovenska v Moravskom Lieskovom množstvo návštevníkov, prevažne evanjelikov, v očakávaní už druhej osvetovej prednášky v rámci projektu Grundtvig.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 30.4.2013

viac

Pracovný aktív na tému ŠKOLSTVO

V poradí tretí pracovný aktív Predsedníctva ECAV na Slovensku, tentoraz na tému ŠKOLSTVO, sa konal 27. apríla 2013 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Spoluorganizátorom podujatia bol Školský výbor ECAV na Slovensku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka GBÚ pre výchovu a vzdelávanie, skoly@ecav.sk | 30.4.2013

viac

Všeobecná pastorálna konferencia 2013

173 duchovných ECAV na Slovensku sa v pondelok 22. apríla 2013 zišlo v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene na Všeobecnej pastorálnej konferencii 2013, ktorú zvolal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Štefan Kiss, tajomník pre misiu a vzdelávanie, misia@ecav.sk | 24.4.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart