Program pomoci týraným ženám a deťom

Úrad vlády SR zorganizoval 26. novembra 2012 v hoteli Bôrik v Bratislave Otváraciu konferenciu programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Účastníkov pozdravil Harald van Rees Rotler, chargé d’affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 30.11.2012

viac

Zasadnutie Riadiaceho grémia SLZ

Brat generálny biskup Miloš Klátik sa ako predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ v dňoch 13. – 16. novembra 2012 zúčastnil na pravidelnom zasadnutí Riadiaceho grémia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) v Ženeve.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 28.11.2012

viac

Slávnosť posvätenia kostola a zborového domu v Smižanoch

24. nedeľa po Svätej Trojici bola pre fíliu Smižany dlho očakávaným dňom posviacky kostola po jeho generálnej oprave. Zároveň sa konala posviacka nového zborového domu. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Milan Štrauch, kurátor fílie Smižany | 22.11.2012

viac

Vďačnosť voči Pánu Bohu v Hrochoti

S vďačným a radostným srdcom sme vchádzali do chrámu Božieho v 23. nedeľu po Svätej Trojici, pretože 11. 11. 2012 bol pre náš Cirkevný zbor ECAV Hrochoť dňom, keď sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli 180. výročie pamiatky posvätenia nášho chrámu, a zároveň bola vykonaná posviacka generálne opraveného chrámu Božieho.

 

Beata Fraňová, zborová farárka, Hrochoť | 22.11.2012

viac

Zo stretnutia Predsedníctva ECAV a predstaviteľov CZ ECAV Bratislava v Dolnom Kubíne

Na podnet Predsedníctva CZ ECAV na Slovensku Bratislava a za účasti Predsedníctva Západného dištriktu ECAV a seniora Bratislavského seniorátu sa stretlo 17. novembra 2012 v Dolnom Kubíne Predsedníctvo ECAV s predstaviteľmi bratislavského cirkevného zboru a jeho dcérocirkví z Konventnej, Legionárskej a Dúbravky.

 

Dušan Vagaský, Martin Šefranko | 19.11.2012

viac

Slávnosť ordinácie novokňazov v D. Kubíne

V tomto roku sa výnimočne konala aj druhá ordinácia novokňazov ECAV, a to 17. novembra 2012 v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne. Ordinovaných bolo 5 nových kaplánov a kaplánok, ktorí úspešne absolvovali kaplánske skúšky na konci októbra.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu, skoly@ecav.sk | 19.11.2012

viac

Zasadnutie 11. generálnej synody VELKD

V dňoch 1. − 3. 11. 2012 sa konalo 5. zasadnutie 11. generálnej synody Spojených evanjelicko-luteránskych cirkví Nemecka (VELKD) v Timmendorfer Strande pri Lübecku, na ktoré bol pozvaný aj brat generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 16.11.2012

viac

Slávnostné chvíle v Záhorciach

V Záhorciach, filiálke Veľkého Krtíša, sa 28. 10. 2012 konala posviacka generálne opraveného chrámu Božieho. Posviacku vykonal senior Novohradského seniorátu Ivan Mucha. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Ruman,zborový farár, Veľký Krtíš | 7.11.2012

viac

Kassel − porada ProChrist výboru

29. - 31. októbra 2012 sa v nemeckom Kasseli konala porada zástupcov ProChrist výborov zo strednej a východnej Európy. Stretnutie sa týkalo priebehu príprav satelitnej evanjelizácie ProChrist, ktorá sa bude konať od 4. do 11. marca 2013.

 

Peter Fabok, predseda slovenského ProChrist výboru | 4.11.2012

viac

85. výročie chrámu v Pliešovciach

Hlaholom zvonov, spevom piesne č. 605 „Vojdite, plesajme“ v podaní cirkevného spevokolu a básňou „Postavil si pre mňa tento Boží chrám“ sa začali slávnostné služby Božie pri 85. výročí posvätenia chrámu Božieho v Pliešovciach, na ktorých slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Macko, dozorca CZ Pliešovce | 31.10.2012

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart