Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Generálny biskup Miloš Klátik a predseda ZED Jaroslav Matys rokovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a následne na GBÚ aj o mzdovom ohodnotení práce duchovných. Rokovania sa konali v nadväznosti na stretnutie Predsedníctva ECAV s predsedom vlády Robertom Ficom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk  | 6.2.2014

viac

Rozlúčka s bratom farárom Mgr. Jánom Sotákom

Dňa 28. januára 2014 sme sa v Ev. a. v. chráme Božom v Hrochoti so smútkom, ale i v nádeji vzkriesenia rozlúčili s bratom farárom v. v. Mgr. Jánom Sotákom, ktorého Pán Boh odvolal z tohto časného života 26. 1. 2014 vo veku 75 rokov.

 

Beata Fraňová, zborová farárka, CZ ECAV Hrochoť | 31.1.2014

viac

Blahoželanie Rudolfovi Schusterovi

Generálny biskup Miloš Klátik s manželkou a generálny dozorca Imrich Lukáč navštívili bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera, aby mu v mene ECAV na Slovensku zagratulovali k nedávnym osemdesiatym narodeninám.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.1.2014

viac

Predseda vlády SR prijal Predsedníctvo ECAV

Predseda vlády SR Robert Fico prijal 30. januára 2014 na Úrade vlády vrcholných predstaviteľov ECAV na Slovensku – generálneho biskupa Miloša Klátika a generálneho dozorcu Imricha Lukáča.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 30.1.2014

viac

Seminár k službám Božím v médiách 2014

Na odbornom seminári k prenosom z evanjelických služieb Božích, ktoré budú odvysielané v roku 2014 vo verejnoprávnom RTVS − Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase, sa 22. januára 2014 zúčastnili bratia farári a sestry farárky z vybraných cirkevných zborov z celého Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.1.2014

viac

Uvedenie nových funkcionárov ECAV

Na službách Božích v modlitebni na GBÚ v Bratislave 15. januára 2014 generálny biskup Miloš Klátik slávnostne uviedol do funkcií nových funkcionárov zvolených na Synode ECAV na Slovensku 2013 v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.1.2014

viac

Prezident SR prijal zástupcov cirkví

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič s manželkou Silviou Gašparovičovou prijali 13. januára 2014 vo Veľkej sále Prezidentského paláca v Bratislave zástupcov cirkví a náboženských spoločností SR na tradičnom novoročnom stretnutí.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.1.2014

viac

Na inaugurácii županov BSK a ŽSK

Brat generálny biskup sa v decembri 2013 na pozvanie novozvolených predsedov Bratislavského a Žilinského samosprávneho kraja zúčastnil na ich inaugurácii. Poďakoval za pozvanie aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 15.1.2014

viac

Z vianočných služieb Božích v médiách

Priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Bratislave-Rači 24. decembra 2013 odvysielala televízia TA3. Zvesťou slova Božieho na nich poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.1.2014

viac

Ukončenie jubilejného roka Daniela Krmana ml. na Myjave

Na 4. adventnú nedeľu 22. decembra 2013 sa v myjavskom chráme Božom konali slávnostné služby Božích za účastí vzácnych hostí z našej cirkvi na čele s generálnym biskupom Milošom Klátikom a štátu na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 8.1.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart