Zasadnutie Generálneho presbyterstva 2. 10.

Na GBÚ v Bratislave sa 2. októbra 2015 konalo v poradí už 6. tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP). Pred zasadnutím sa konala krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho presbyterom a pracovníkom GBÚ poslúžil dištriktuálny biskup Slavomír Sabol.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 14.10.2015

viac

Zo seminára KEK v Turecku

Generálny biskup Miloš Klátik sa v dňoch 7. − 9. septembra 2015 zúčastnil na seminári o otázkach slobody náboženského vyznania a viery, ktorý usporiadala Konferencia európskych cirkví (KEK).

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 8.10.2015

viac

Otvorenie novej expozície v Hlbokom

V Pamätnej izbe J. M. Hurbana v Hlbokom v rámci Roka Ľudovíta Štúra otvorili 27. septembra 2015 novú expozíciu. Podujatie sa začalo slávnostnými službami Božími v evanjelickom kostole, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik. V priamom prenose ich vysielalo Rádio Regina.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

viac

Pamätná medaila TTSK k 200. výročiu Ľ. Štúra

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš 1. októbra 2015 odovzdal Pamätnú medailu predsedu TTSK k Roku Ľudovíta Štúra generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a evanjelickým farárom Rastislavovi Hargašovi, Jurajovi Šefčíkovi, Jaroslavovi Mlynárovi a Miroslavovi Jägrovi.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 7.10.2015

viac

Americkí lektori na šk. rok 2015 − 2016

Na základe dohody medzi Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike (ELCA) a Luteránskou cirkvou − Missourska synoda (LCMS) a Ministerstvom školstva SR každoročne prichádzajú dobrovoľní učitelia a pedagógovia na naše evanjelické školy, kde vyučujú vybrané predmety v anglickom jazyku.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 6.10.2015

viac

Stretnutie dozorcov a presbyterov RIS

Dňa 20. septembra 2015 organizoval vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu stretnutie dozorcov a presbyterov. Sme Pánu Bohu vďační za toto stretnutie, ktoré sa konalo v chráme Božom v Rimavskej Sobote.

 

Marcel Ištván, zborový farár, CZ ECAV Tornaľa, predseda VMV RIS | 2.10.2015

viac

Teologická konferencia 2015 v Trnave

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ZED v spolupráci s misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ každoročne pre duchovných ECAV pripravujú trojdňovú teologickú konferenciu. Tá tohtoročná sa konala 16. – 18. septembra 2015 v Trnave a jej téma znela: "Reformácia a politika" s podtitulom "Cirkev a štát v starostlivosti o rôzne cieľové skupiny". Okrem pozvaných hostí sa na nej zúčastnilo vyše 120 evanjelických duchovných.

 

Mgr. Štefan Kiss, tajomník pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 25.9.2015

viac

7. ročník futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa má svojho víťaza

V sobotu 12. septembra sa v športovej hale v Trnave konal už 7. ročník futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. V športovom zápolení sa stretli mužstvá z Giraltoviec, Príboviec, Sobotišťa a Ladzian, aby si zahrali futbal, a pritom bojovali o putovný pohár.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@)ecav.sk | 17.9.2015

viac

Ordinácia novokňazov 2015 v Krupine

V sobotu 1. augusta 2015 v tolerančnom Evanjelickom a. v. chráme Božom v Krupine boli do služby v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku uvedení štyria noví kňazi: Milan Bartko, Jaroslav Jurko, Zuzana Poláková a Michal Tekely. Slávnosť ordinácie v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 25.8.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom seniorom Mgr. Branislavom Matejkom

5. júla 2015 vo večerných hodinách sa naprieč celým Slovenskom potichu niesla správa o smrti brata seniora Branislava Matejku. Prežitých 85 rokov nie je málo, ale kto sme my, aby sme vedeli povedať, koľko rokov je dosť? Odišiel tichučko v objatí manželky Ruženky, možno aj trochu narýchlo, lebo i keď mal podlomené zdravie, bola to správa, ktorá nás prekvapila.

 

Jaroslav Petro, zborový farár, CZ ECAV Obišovce | 15.7.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart