Študijné dni v Gothe a cirkevné dni v Jene

V dňoch 19. – 21. septembra 2013 sa v nemeckom meste Gotha konali študijné dni Trojpartnerstva, t. j. zástupcov cirkvi, diakonie a synody troch partnerov: ECAV na Slovensku, Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku a Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia  | 4.10.2013

viac

Poslanec Národnej rady SR na GBÚ

Poslanec NR SR Mikuláš Dzurinda, člen Zahraničného výboru NR SR a bývalý minister zahraničia, navštívil 18. septembra 2013 na GBÚ v Bratislave generálneho biskupa Miloša Klátika.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.9.2013

viac

Zo zasadnutia Rady solidarity a rozvoja

V pondelok 16. septembra 2013 sa generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie predsedu vlády SR Roberta Fica zúčastnil na rokovaní Rady solidarity a rozvoja na Úrade vlády SR.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 18.9.2013

viac

400 rokov od vydania Kralickej Biblie

V dňoch 13. až 15. septembra 2013 sa v Kraliciach nad Oslavou konali oslavy 400. výročia vydania Kralickej Biblie. Na slávnosti bol pozvaný aj brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.9.2013

viac

Predstavitelia evanjelických cirkví u prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 12. septembra 2013 prijal v Prezidentskom paláci v Bratislave predstaviteľov evanjelických cirkví zo zahraničia. Delegáciu viedli generálny biskup Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.9.2013

viac

Ďakovné služby Božie v Petržalke

Pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa Miloša Klátika sa v stredu 11. 9. 2013 v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Bratislave-Petržalke konali ďakovné služby Božie. Zúčastnili sa na nich predstavitelia cirkví zo Slovenska i zo zahraničia, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, evanjelickí farári, dozorcovia a ďalší hostia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.9.2013

viac

Ďakovné služby Božie k jubileu generálneho biskupa ECAV

Ďakovné služby Božie pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) Miloša Klátika konali sa 11. septembra 2013 v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke. Zúčastnili sa na nich predstavitelia ECAV a iných cirkví a náboženských spoločností v SR, štátnej správy a samosprávy, ako aj biskupi zo zahraničia, predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) a ďalší hostia.

 

TASR, Bratislava 11. 9. 2013 | 12.9.2013

viac

Slávnostné chvíle vo Veľkom Grobe

V 15. nedeľu po Svätej Trojici 8. septembra 2013 sa v Ev. a. v. chráme Božom vo Veľkom Grobe zišli nielen početní domáci cirkevníci, ale aj pozvaní hostia, aby ďakovali Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2013

viac

Rektor UK odovzdal generálnemu biskupovi Pamätnú medailu Univerzity Komenského

Rektor UK Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta na slávnostných službách Božích 8. septembra 2013 odovzdal generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Pamätnú medailu UK.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac

Minister školstva udelil medailu Gorazda generálnemu biskupovi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič udelil generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi Medailu svätého Gorazda za dlhodobé pôsobenie v rezorte školstva a za prínos pri tvorbe učebníc náboženskej výchovy a odborných textov v oblasti systematickej teológie.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.9.2013

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart