Z rokovania Vedeckej rady SLZ

Dňa 12. októbra 2015 sa vo Wittenbergu konalo rokovanie Vedeckej rady SLZ, ktorého sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako jej riadny člen.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Slávnosť v Gymnáziu J. Matúšku v Galante

Gymnázium Janka Matúšku v Galante oslávilo 23. októbra 2015 už 70. výročie svojho založenia. Zároveň si pripomenulo aj 10. výročie prepožičania čestného názvu – Gymnázium Janka Matúšku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 29.10.2015

viac

V Uhrovci sme si pripomenuli pamiatku Ľudovíta Štúra

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v rámci celonárodnej spomienky na túto významnú osobnosť slovenského národa i evanjelickej a. v. cirkvi konali v Evanjelickom a. v. kostole v Uhrovci slávnostné služby Božie. V nedeľu 25. 10. 2015 ich v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 29.10.2015

viac

Blahoželanie prof. Jurajovi Bándymu

Bratovi prof. ThDr. Jurajovi Bándymu k jeho 65. narodeninám zablahoželal generálny biskup Miloš Klátik a členovia Vieroučného výboru ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 28. septembrra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Návšteva Cindy Halmarson na Slovensku

V pondelok 26. októbra 2015 generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave novú riaditeľku Svetovej misie Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Cindy Halmarson.

 

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Národná rada SR si uctila Ľudovíta Štúra

Národná rada Slovenskej republiky sa 21. októbra 2015 zišla na slávnostnom zasadnutí v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave na poctu Ľudovítovi Štúrovi, ktorý v roku 1848 stál pri vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá sa prvý raz zišla práve v Myjave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 28.10.2015

viac

Farárske skúšky 2015

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave sa 21. októbra 2015 konali farárske skúšky. Na skúšky sa prihlásilo 5 uchádzačov z radov našich kaplánov. Duchovným príhovorom na úvod poslúžil brat farár Dušan Havrila.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.10.2015

viac

Valné zhromaždenie a konferencia SEJ

Členovia Slovenskej evanjelickej jednoty, o. o., hodnotili v sobotu 24. októbra 2015 v Bratislave svoju činnosť za uplynulé dva roky na valnom zhromaždení. Po jeho skončení nasledovala konferencia SEJ, venovaná 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra a blížiacemu sa 500. výročiu Lutherovej reformácie.

 

Eva Bombová, SEJ, o. z. | 26.10.2015

viac

Biblicko-rekreačný týždeň MoS ECAV 2015

Modlitebné spoločenstvo ECAV pripravilo v poradí už 17. ročník biblicko-rekreačného týždňa v Herľanoch, okres Košice-okolie, v termíne 12. – 16. 10. 2015. Teologická téma „Zákon a evanjelium“ vzišla z pravidelných ankiet robených v minulých ročníkoch.

 

Ľuboslav Beňo, Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku | 23.10.2015

viac

Slovenské bezpečnostné fórum aj za účasti ECAV

Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave − Depozitnej knižnice NATO − v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli organizátormi Slovenského bezpečnostného fóra 2015. Zasadanie sa konalo 5. 10. 2015 v priestoroch Lisztovho pavilónu v Bratislave.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 14.10.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart