Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji

V budove Evanjelického spolku v Banskej Bystrici sa v sobotu 6. 9. 2014 o 13.00 hod. konala konferencia SEJ na tému Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji. Podujatie zorganizovala Slovenská evanjelická jednota pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

 

Viktor Čop, podpredseda SEJ | 19.9.2014

viac

Z teologickej konferencie ECAV 2014

Od 10. do 12. septembra 2014 sa v Žiline konala teologická konferencia ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku. Tohtoročná konferencia bola zameraná na tému Sociálno-etický rozmer poslania evanjelického duchovného, no venovala sa i téme blížiaceho sa 500. výročia Lutherovej reformácie. V rámci troch dní sa na konferencii zúčastnilo vyše 130 účastníkov.

 

Edita Škodová, Štefan Kiss, GBÚ ECAV na Slovensku | 19.9.2014

viac

Uctili si obete holokaustu a rasového násilia

Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia 9. 9. 2014 k Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave položili vence prezident SR Andrej Kiska, predseda parlamentu Pavol Paška, predseda vlády Robert Fico, viacerí predstavitelia vlády, veľvyslanectiev a ďalších inštitúcií. Zúčastneným sa prihovoril aj generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Na pietnej spomienke sa zúčastnil aj generálny dozorca Imrich Lukáč.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 12.9.2014

viac

Z osláv 70. výročia SNP v Banskej Bystrici

Generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik v rámci osláv 70. výročia Slovenského národného povstania položil veniec k pamätníku SNP a zúčastnil sa i na slávnostnom oficiálnom programe 29. augusta 2014 v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.9.2014

viac

Slovenská evanjelická jednota prezentovala projekt k 70. výročiu SNP

Slovenskí evanjelici v protifašistickom odboji je názov projektu, ktorý občianske združenie Slovenská evanjelická jednota (SEJ) pripravila k 70. výročiu Slovenského národného povstania ako svoju najvýznamnejšiu aktivitu v roku 2014. Verejnosti ho predstavia 6. 9. 2014 o 13.00 hod. v Ev. spolku, Horná 21, Banská Bystrica.

 

Eva Bombová, SEJ | 14.8.2014

viac

Ordinácia novokňazov 2014 v Prešove

V sobotu 26. júla 2014 sa v Ev. a. v. kostole v Prešove konala ordinácia piatich novokňazov. Do služby v cirkvi vstúpili: Jakub Pavlús, Svetlana Bodnárová, Michal Meliško, Andrea Kurčík a Soňa Pichnarčíková, ktorí po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave splnili všetky podmienky pre prácu kazateľa.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka EPST, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 7.8.2014

viac

Stretnutie študentov EBF UK po 10 rokoch

V cirkevnom centre na Myjave sa 21. − 23. 7. 2014 uskutočnilo stretnutie bývalých študentov, ktorí študovali na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1999 − 2004. Pripomenuli sme si milé výročie − 10 rokov od ukončenia štúdia.

 

Marián Kaňuch, evanjelický farár, Žilina | 5.8.2014

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom doc. ThDr. Andrejom Hajdukom

Dňa 14. 7. 2014 vo veku nedožitých 85 rokov si Pán života i smrti povolal k sebe svojho verného služobníka doc. ThDr. A. Hajduka. Pohrebná rozlúčka sa konala 17. 7. 2014 v Ev. v. a. v. kostole v Sliači za účasti duchovných aj členov cirkevných zborov, v ktorých brat farár pôsobil.

 

Anna Jakušová, zborová farárka, CZ ECAV Hronsek | 24.7.2014

viac

Cirkevní predstavitelia reflektujú dianie v cirkvi

Dňa 7. 7. 2014 v Bratislave mimoriadne zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v Bratislave. Na zasadnutí sa zaoberalo aj Vyhlásením k aktuálnej situácii v ECAV na Slovensku podpísaným signatármi J. Brozmanom, V. Danišom, R. Porubänom a 35 ďalšími 23. júna v Martine.

 

Evanjelický posol spod Tatier, č. 29 – 30 zo 16. 7. 2014 | 21.7.2014

viac

Po kaplánskych skúškach 2014

Kaplánske skúšky sa konali 1. júla 2014 na Generálnom biskupskom úrade. Predchádzal im pohovor so Zborom biskupov ECAV na Slovensku. Na kaplánske skúšky sa prihlásilo 5 absolventov EBF UK, ktorí ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Skúšky úspešne absolvovalo všetkých 5 uchádzačov.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 9.7.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart