Zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu 2017

V Bratislave 6. 2. 2017 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu, ktorá schválila správu o hospodárení za rok 2016 a rozhodovala o žiadostiach o podporu doručených správnej rade PCF za obdobie od 1. 9. do 31. 12. 2016.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 6.2.2017

viac

25. výročie vzniku Mestskej polície v Bratislave

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy sa 19. januára 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konala slávnosť, na ktorej sa sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Z Teologických dní Spolku Martina Luthera

V dňoch 23. – 25. januára 2017 sa v nemeckom mestečku Seevetal pri Hamburgu konali Teologické dni Spolku Martina Luthera (Martin-Luther-Bund). Na pozvanie tajomníka MLB sa na nich zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Novoročné stretnutie s novinármi

V piatok 20. januára 2017 sa na GBÚ konalo novoročné stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s novinármi na tému Roka reformácie 2017 v ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 27.1.2017

viac

Udelenie ocenení 2017 prezidentom SR

Prezident Andrej Kiska pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenal 20 osobností. Ocenenia im odovzdal 9. 1. 2016 v Rytierskej sieni Bratislavského hradu. Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Pracovný seminár k prenosom v médiách

Duchovní z cirkevných zborov, z ktorých budú služby Božie v roku 2017 vysielané v rozhlase alebo v televízii, sa na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika zúčastnili 18. januára 2017 na pracovnom seminári na GBÚ v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Posledná rozlúčka s bratom farárom ThB. Pavlom Proksom

S najstarším farárom ECAV na Slovensku ThB. Pavlom Proksom sme sa rozlúčili 22. decembra 2016. Kázňou slova Božieho na základe 1J 3 poslúžil Ivan Eľko; dôstojným a mohutným spevom vyprevadilo svojho spolubrata na poslednej ceste bratstvo farárov Myjavského seniorátu.

 

Bohumil Proksa, EPST č. 1/2017 | 18.1.2017

viac

Novoročné prijatie 2017 u prezidenta SR

Prezidentský palác v Bratislave sa aj 12. januára 2017 stal miestom tradičného novoročného prijatia zástupcov cirkví a náboženských spoločností prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.1.2017

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Branislavom Kolénym

Vo veku 86 rokov zomrel v sobotu 17. 12. 2016 evanjelický farár Mgr. Branislav Kolény. Pohrebná rozlúčka sa konala v stredu 21. decembra v chráme Božom v Častkove, kde pôsobil takmer 45 rokov.

 

Viera Juríčková, zborová dozorkyňa, CZ ECAVČastkov | 5.1.2017

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Kornéliou Moncoľovou

Vo veku 60 rokov v nedeľu 11. decembra 2016 zomrela evanjelická farárka Mgr. Kornélia Moncoľová. Pohrebná rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok 15. decembra v chráme Božom v Uhorskom, kde dlhé roky pôsobila.

 

Martina Kováčiková, EPST, č. 51 − 52  | 20.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart