Konferencia SLZ pre Európu v Nórsku

Generálny biskup Miloš Klátik sa zúčastnil na konferencii vedúcich predstaviteľov členských cirkví SLZ v Európe, ktorá sa konala 11. − 14. 5. 2015 v nórskom meste Trondheim. Našu cirkev zastupoval aj tajomník GBÚ pre zahraničie Samuel Miško.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 2.6.2015

viac

Z rokovania 34. synody ČCE v ČR

V Prahe sa od 14. do 17. mája 2015 konalo zasadnutie 34. synody Českobratskej cirkvi evanjelickej. Synodálov pozdravil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý poslúžil i ako kazateľ na službách Božích v Nedeľu po Vstúpení v chráme Božom v Prahe-Dějviciach.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.5.2015

viac

Zasadal Spolok M. Luthera na Slovensku

V Novom kostole na Legionárskej ul. v Bratislave sa 17. mája 2015 konalo výročné zasadnutie Spolku Martina Luthera na Slovensku.

 

Ondrej Peťkovský, www.spolok-martina-luthera.ecav.eu | 26.5.2015

viac

Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA - apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 19.5.2015

viac

Z valného zhromaždenia ZED 2015

V pondelok 20. apríla 2015 sa v priestoroch hotela Partizán na Táľoch konalo Valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

www.melanchton.sk | 18.5.2015

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Mgr. Zuzanou Štanclovou

V Evanjelickom a. v. chráme Božom v Martine sa v nedeľu 3. mája 2015 konala pohrebná rozlúčka so sestrou farárkou Zuzanou Štanclovou, ktorá zomrela 29. apríla vo veku 86 rokov.

 

Redakcia EPST, č. 19, s. 5 | 13.5.2015

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia, a. s., 2015

Voľby nových členov predstavenstva a dozornej rady boli jedným z hlavných bodov valného zhromaždenia spoločnosti Tranoscius, a. s. Konalo sa 30. apríla 2015 v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 19, s. 16 | 13.5.2015

viac

Ďakovné služby Božie 70. výročiu skončenia 2. svetovej vojny

Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája 2015, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta, ba mnohí veriaci aj stáli. Ďakovné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS | 13.5.2015

viac

Medzinárodný seminár žien vo Wittenbergu

Na prelome apríla a mája 2015 sa v známom reformačnom meste Wittenberg uskutočnil 2. medzinárodný seminár žien. Konal sa pod záštitou Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike.

 

Anna Balogová, kaplangb@ecav.sk | 11.5.2015

viac

Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie 2015

V pondelok 4. mája 2015 v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene sa zišlo 140 evanjelických duchovných, ktorí prijali pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a zúčastnili sa na tohtoročnej všeobecnej pastorálnej konferencii.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 8.5.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart