Prezident SR ocenil osobnosti

Generálny biskup Miloš Klátik sa 7. januára 2016 zúčastnil na slávnosti udelenia najvyšších štátnych vyznamenaní prezidentom SR Andrejom Kiskom pri príležitosti 23. výročia vzniku Slovenskej republiky 15 osobnostiam nášho kultúrneho, vedeckého a spoločenského života.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.1.2016

viac

Primátor Bratislavy prijal zástupcov cirkví

V utorok 22. 12. 2015 v Primaciálnom paláci v Bratislave primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu s riaditeľom Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy Martinom Maruškom prijali predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.12.2015

viac

Stretnutie s ústavnými predstaviteľmi štátu

Na podnet niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zorganizovalo Predsedníctvo ECAV na Slovensku v tomto adventnom čase neformálne stretnutie predstaviteľov našej cirkvi s ústavnými predstaviteľmi štátu, ktorí sa hlásia k evanjelikom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.12.2015

viac

Zmluva s Univerzitou Komenského podpísaná

Dňa 18. 12. 2015 na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave bola podpísaná Dohoda spoluvlastníkov o užívaní, správe a hospodárení so spoločnou vecou. Tento právny dokument nahrádza Zmluvu o nájme a spolupráci, ktorá vo viacerých svojich ustanoveniach nevyhovovala súčasným právnym predpisom.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 21.12.2015

viac

Na Synode ECAV v Rakúsku

V dňoch 6. – 9. decembra 2015 sa vo Viedni konala Synoda Evanjelickej cirkvi v Rakúsku. Na pozvanie biskupa Michal Bünkera a prezidenta synody Petra Krömera sa na zasadnutí zúčastnil i generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa prítomným prihovoril.

 

Samuel Miško,Edita Škodová, GBÚ ECAV na Slovensku | 16.12.2015

viac

Zbor biskupov so seniormi v roku 2015

V zasadačke Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa v pondelok 23. novembra 2015 zišiel na zasadnutí Zbor biskupov ECAV na Slovensku so seniormi a seniorkami všetkých seniorátov.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu | 14.12.2015

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThMgr. Jánom Beňuchom

Dňa 3. decembra 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole v Hontianskych Moravciach konala pohrebná rozlúčka s bratom farárom ThDr. Jánom Beňuchom, ktorého si Pán života a smrti povolal v 1. adventnú nedeľu 29. novembra 2015.

 

Marián Kaňuch, senior TUS a zborový farár CZ ECAV Žilina | 11.12.2015

viac

Generálny biskup prijal vedenie RTVS

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 8. decembra 2015 na GBÚ generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku, riaditeľa sekcie programových služieb STV Tibora Búzu a riaditeľa sekcie programových služieb RTVS Vincenta Štofaníka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.12.2015

viac

Z Generálneho presbyterstva ECAV 4. 12.

Na Biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku vo Zvolene sa 4. decembra 2015 konalo posledné tohtoročné zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel/at)ecav.sk | 8.12.2015

viac

Predseda parlamentu chce prevziať záštitu nad výročím evanjelického farára

Generálny biskup Miloš Klátik privítal 25. novembra na GBÚ predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho. Návšteva predsedu parlamentu sa uskutočnila v súvislosti s 200. výročím narodenia J. M. Hurbana, ktoré si pripomenieme v roku 2017. P. Pellegrini sa vyjadril aj k otázke finančnej odluky od štátu a k pôsobeniu cirkvi v spoločnosti.

 

Martina Kováčiková, šéfredaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 28.11.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart