Do služby vstúpili štyria novokňazi

Lucia Fagová, Danica Fojtíková, Eunika Jurková a Samuel Velebír sú štyria novokňazi, ktorí boli 16. septembra 2017 v Ev. a. v. chráme Božom v Skalici ordinovaní do služby v Ev. cirkvi a. v. na Slovensku.

 

EPST č. 37/2017 | 13.10.2017

viac

Generálny biskup zablahoželal J. Rezníkovi

Dňa 18. septembra 2017 sa v budove RTVS v Mlynskej doline uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa Miloša Klátika s generálnym riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

200. výročie narodenia J. M. Hurbana si pripomenuli aj v Hlbokom

V nedeľu 17. septembra 2017 sa v obci Hlboké neďaleko Senice konala celocirkevná spomienková slávnosť pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý tu ako evanjelický farár pôsobil v rokoch 1843 – 1888.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.9.2017

viac

Posledná rozlúčka s ev. a. v. farárom Mgr. Tomášom Gállom

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom Tomášom Gállom, ktorý zomrel vo veku 81 rokov 10. augusta 2017, sa konala v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Dúbravke 15. augusta 2017.

 

-r-, Evanjelický posol spod Tatier | 6.9.2017

viac

Z pohrebnej rozlúčky s evanjelickou a. v. farárkou sestrou Mgr. Ľudmilou Hudákovou

V Ev. a. v. kostole vo Vavrišove sa smútočné zhromaždenie v sobotu 29. júla 2017 rozlúčilo s evanjelickou a. v. farárkou Ľudmilou Hudákovou, ktorá po ťažkej chorobe zomrela 24. júla vo veku 87 rokov. Bola druhou ženou v našej cirkvi v službe kazateľa Božieho slova.

 

-r-, Evanjelický posol spod Tatier, č. 31, 2017, s. 7 | 17.8.2017

viac

Kurzy cirkevných hudobníkov 2017

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku v dňoch 13. – 15. júla 2017 pripravil kurz pre kantorov a dirigentov. Témy prednášok a praktických cvičení boli: Liturgická hra na organe a Základy dirigovania, taktovacia technika a práca so zborovým materiálom.

 

Jozef Havrila ml., člen VCHaH na Slovensku | 10.8.2017

viac

Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Devín

Celoslovenské oslavy 1154. výročia príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy sa pod záštitou predsedu vlády Roberta Fica uskutočnili na hrade Devín na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2017. Okrem premiéra sa prihovorili aj generálny biskup Miloš Klátik a arcibiskup Stanislav Zvolenský.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 7.7.2017

viac

Hodnotenie projektov za rok 2016

Na Biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV na Slovensku v Prešove sa 31. mája 2017 stretli štyria zástupcovia farárskych spolkov zo SRN, Zbor biskupov ECAV a štyria členovia výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED).

 

Ľubica Sobanská, ZED | 27.6.2017

viac

Pracovné stretnutie s biskupom Bünkerom

Dňa 22. júna 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave konalo pracovné rokovanie biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michaela Bünkera a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 23.6.2017

viac

Zasadala Synoda ECAV na Slovensku 2017

V piatok a sobotu 16. a 17. júna 2017 sa Synoda ECAV na Slovensku 2017 zišla na svojom pravidelnom zasadnutí. Mimoriadna synoda, ktorá má rokovať o návrhoch na zjednodušenie štruktúry ECAV, sa pripravuje na 25. november 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.6.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart