Veľkonočné služby Božie z Čataja

Televízia TA3 na 1. slávnosť veľkonočnú v nedeľu 5. apríla 2015 odvysielala slávnostné veľkonočné služby Božie z Čataja, ktorý patrí do združeného CZ ECAV Veľký Grob – Čataj. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik; liturgoval zborový farár Pavel Kollár.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Knižné mole – zábavný rast čitateľskej gramotnosti

V súčasnosti, keď naše deti skôr siahnu po ovládači od televízie či počítači, sa ich pozornosť snažíme upriamiť na knihy a ich čítanie. Mesiac marec je na tieto aktivity ideálny. Už pred štyrmi rokmi sme na 1. stupni Evanjelickej spojenej školy v Martine odštartovali cielené aktivity podporujúce čitateľskú gramotnosť a lásku ku knihám.

 

Hedwiga Tkáčová, ESŠ v Martine | 9.4.2015

viac

Generálny biskup na stretnutí v Révfülöpe

Na pozvanie biskupa MEE Paula Lacknera a predsedu Synody Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Dr. Károly Hafenschera sa generálny biskup Miloš Klátik v dňoch 21. – 22. 3. 2015 zúčastnil na podujatí, ktoré organizovala MEE.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.3.2015

viac

Predsedníctvo ECAV rokovalo s biskupom ECRH B. Beričom

Na pozvanie biskupa Evanjelickej cirkvi v Chorvátskej republike (ECRH) Branka Beriča a predsedu Synody ECRH Pavla Kresiča navštívilo Predsedníctvo ECAV na Slovensku Chorvátsko a Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Predsedníctvo ECAV na návšteve v Báčskom Petrovci a Kulpíne

Návšteva sa uskutočnila na pozvanie biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (SEAVC) Samuela Vrbovského. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v rámci tejto pracovnej cesty zúčastnilo na kňazskej konferencii SEAVC v Báčskom Petrovci a na pôstnom večierku v Kulpíne.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.3.2015

viac

Zo zasadnutia Stáleho výboru Trojpartnerstva

V dňoch 18. a 19. marca 2015 sa v priestoroch Evanjelickej akadémie vo Wittenbergu uskutočnilo rokovanie delegátov cirkví tzv. Trojpartnerstva. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a našej ECAV na Slovensku.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 20.3.2015

viac

26. konferencia MoS 2015 vo Zvolene

Tohtoročná, 26. konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku sa konala v dňoch 13. − 15. 3. 2015 vo Zvolene. Hlavná téma bola „Zázrak prebudenia mocou evanjelia“, podčiarknutá citátom s Pavlovho Listu Efezským: „Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.“

 

Stanislav Kocka, zborový farár v CZ ECAV Košice, vedúci MoS | 19.3.2015

viac

Evanjelickí biskupi rokovali vo Viedni

V pondelok 2. marca 2015 sa vo Viedni uskutočnilo zasadnutie, na ktorom sa zúčastnili biskup Evanjelickej cirkvi v Rakúsku Michael Bünker, biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku Frank Otfried July, biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku Tamás Fabiny a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland@ecav.sk | 13.3.2015

viac

S predsedom TTSK o Roku Ľudovíta Štúra

Generálny biskup Miloš Klátik 19. februára 2015 prijal na GBÚ v Bratislave Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD., predsedu Trnavského samosprávneho kraja, aby spolu hovorili o príprave podujatí v Roku Ľ. Štúra 2015.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 26.2.2015

viac

Biskupovi Jánovi Midriakovi dalo zbohom vyše tisíc smútiacich

Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel 7. februára 2015 evanjelický farár, senior a biskup JÁN MIDRIAK (1929 – 2015). Smútočná rozlúčka s ním sa konala v sobotu 14. februára 2015 v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove.

 

Martina Kováčiková, martina.kovacikova@tranoscius.sk | 23.2.2015

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart