Zo zasadnutia Generálnej synody VELKD

V Bonne sa 9. – 11. 11. 2017 konalo 4. riadne zasadnutie Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD). Zúčastnilo sa na ňom vyše 30 hostí z Európy, Ázie, Afriky, USA a Latinskej Ameriky. ECAV na Slovensku na zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 20.11.2017

viac

Misijná konferencia ECAV 2017

V sobotu 11. 11. 2017 sa v Biblickej škole v Martine konala Misijná konferencia ECAV na Slovensku. Zúčastnilo sa na nej 25 účastníkov vrátane bratov dištriktuálnych biskupov Milana Krivdu a Slavomíra Sabola.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 14.11.2017

viac

Posviacka kostola v Žiari nad Hronom

V nedeľu 29. októbra 2017 v Žiari nad Hronom posvätili nový evanjelický chrám Boží. Slávnosť posviacky sa uskutočnila pri príležitosti 500. výročia reformácie. Žiarski evanjelici tak majú po rokoch výstavby vlastný kostol.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 44, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 10.11.2017

viac

Výsledky farárskych skúšok 2017

Na GBÚ ECAV na Slovensku v Bratislave sa 11. októbra 2017 konali farárske skúšky. Prihlásili sa na ne traja uchádzači z radov našich kaplánov. Úspešnými absolventmi farárskych skúšok 2017 boli ThDr. Zuzana Poláková a Mgr. Michal Tekely.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 2.11.2017

viac

Z výročného zasadnutia Farárskeho spolku vo Württembersku

V meste Aalen sa 9. októbra 2017 konalo tohoročné stretnutie duchovných Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, na ktoré výbor Farárskeho spolku pozval generálneho biskupa Miloša Klátika, podpredsedu ZED Jozefa Vereščaka a bývalého predsedu ZED Jaroslava Matysa.

 

Jozef Vereščak, podpredseda ZED za VD | 2.11.2017

viac

Turnaj o pohár generálneho biskupa 2017

V sobotu 21. októbra 2017 sa v športovej hale v Giraltovciach uskutočnil už 9. ročník celoslovenského futbalového turnaja o pohár generálneho biskupa. Získalo ho mužstvo zo Stredných Plachtiniec.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 31.10.2017

viac

Zo zasadnutia Správnej rady Centra SLZ vo Wittenbergu

V pondelok 9. októbra 2017 sa vo Wittenbergu konalo riadne zasadnutie Správnej rady wittenberského Centra Svetového luteránskeho zväzu. Ako člen správnej rady sa na zasadnutí zúčastnil aj generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Z TEOLOGICKEJ KONFERENCIE ECAV 2017

V Bardejove-Bardejovských Kúpeľoch sa 18. − 20. októbra 2017 konala Teologická konferencia ECAV na Slovensku na tému „Reformácia a umenie“. Na konferencii pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča sa zúčastnilo vyše 120 účastníkov.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 31.10.2017

viac

Medaila od rektora TU v Trnave

Generálny biskup Miloš Klátik bol ocenený Jubilejnou medailou Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia na slávnostnej akadémii 12. októbra 2017 v Trnave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.10.2017

viac

Spomienka na rozlúčku s bratom seniorom Mgr. Miloslavom Blahom

V utorok 22. augusta 2017 dokonal svoju pozemskú púť evanjelický farár, niekdajší senior Miloslav Blaho. Zomrel necelé dva mesiace pred svojimi 91. narodeninami. Brata seniora, farára, učiteľa, otca, starého otca, a predovšetkým vzácneho človeka Miloslava Blaha na poslednej ceste odprevadili 26. augusta v Ev. kostole v Žiline.

 

EPST č. 39 z 11. 10. 2017  | 13.10.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart