Stretnutie s ministrom spravodlivosti

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa v piatok 11. mája 2007 stretlo na Ministerstve spravodlivosti SR v Bratislave s podpredsedom vlády SR a ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom, aby prerokovali otázky postavenia ECAV na Slovensku vyplývajúcimi zo Zmluvy medzi štátom a registrovanými cirkvami z roku 2002.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.5.2007

viac

Slovenskí duchovní rokovali s nemeckými partnermi

Združenie evanjelických duchovných (ZED) zorganizovalo stretnutie výboru ZED so Zborom biskupov ECAV na Slovensku a so zástupcami farárskych spolkov vo Württenbersku a Durínsku. Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť nemeckých partnerov 27. apríla 2007 na biskupskom úrade vo Zvolene.

 

Slavomír Sabol, predseda ZED | 14.5.2007

viac

Panelová diskusia a Valné zhromaždenie ZED

22. apríla 2007 sa v Dolnom Kubíne stretli členovia Združenia evanjelických duchovných (ZED) so zborom biskupov ECAV. V predvečer VZ ZED sa zúčastneným prihovoril najprv brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD, potom brat Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup (výber z príhovoru pripájame). Vyjadrili radosť nad týmto stretnutím a načrtli problémy, s ktorými spoločne zápasíme v ECAV. V panelovej diskusii potom odpovedali na aktuálne otázky týkajúce sa vývoja ďalšej spolupráce medzi ZED a ECAV, zvýšenia kazateľskej úrovne ordinovaných, ďalšieho teologického vzdelávania a sociálneho zabezpečenia ordinovaných.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 3.5.2007

viac

Zo stanoviska ECAV, ktoré bolo prednesené na VZ a. s. Tranoscius 20. 5. 2007

Evanjelický posol spod Tatier uverejnil v 16. čísle článok „Bude mimoriadne valné zhromaždenie“. K informáciám v ňom uverejneným pripájame výber zo stanoviska ECAV, ktoré odznelo na spomínanom VZ.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.5.2007

viac

Vydavateľstvo Tranoscius bolo vlani stratové

Liptovský Mikuláš 23. apríla (TASR) - Stratu 1,8 milióna Sk zaznamenalo vlani najstaršie vydavateľstvo evanjelickej náboženskej literatúry na Slovensku Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš. Súvisí to so znížením skladových zásob v hodnote troch miliónov korún. Predávali tzv. knižné ležiaky za symbolickú korunu, čo malo nepriaznivý dopad na hospodársky výsledok. O znížení skladových zásob ako nevyhnutnom kroku rozhodlo vlaňajšie valné zhromaždenie...

 

TASR/Tlačové oddelenie | 1.5.2007

viac

Vieroučný výbor opäť zasadal

Ďalšie zasadnutie Vieroučného výboru ECAV (VV) sa konalo 11. apríla 2007 na GBÚ v Bratislave pod vedením generálneho biskupa Miloša Klátika. Po úvodnom privítaní bratom biskupom nasledovalo zamyslenie nad duchovným slovom, ktoré povedala sestra farárka Júlia Gabčová na text J 19, 17.

 

Viera Mosná / Tlačové oddelenie | 30.4.2007

viac

DNI JOZEFA MILOSLAVA HURBANA V TRENČÍNE

V dňoch 17. a 22. 4. 2007 sa v Trenčíne v rámci Roka Jozefa Miloslava Hurbana uskutočnili Dni Jozefa Miloslava Hurbana. Organizátormi podujatia boli Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl SR v Trenčíne, mesto Trenčín a Cirkevný zbor ECAV na Slovensku so sídlom v Trenčíne. Seminár, ako aj slávnostné služby Božie sa stretli s veľkým záujmom predstaviteľov našej cirkvi,...

 

Mgr. Ján Bunčák | 29.4.2007

viac

Oslavy 300. výročia Ružomberskej synody

10. celoslovenské stretnutie Duchovné hodnoty pre dnešok sa tento rok konalo v Ružomberku, a to pri príležitosti 300. výročia Ružomberskej synody (pozri tu a tu) a 40. výročia úmrtia evanjelického biskupa Vladimíra Pavla Čobrdu (pozri tu). Ružomberská synoda a jej duša Daniel Krman so snahou o čistotu našej viery na začiatku 18. storočia; Vladimír Pavel Čobrda – tiež obhajca pravej viery na začiatku 20. storočia, vzdorovanie útokom zvonku i rozporom vnútri cirkvi... To tu ešte nebolo! – počujeme často. Ale opak je pravdou. Už to tu bolo, a nie raz, a nezriedka ešte v problematickejšej podobe. Je až zarážajúce, ako sa história v mnohých ohľadoch opakuje. Mali by sme ju lepšie poznať a mali by sme sa z nej poučiť.

 

Edita Sabolíková | 28.4.2007

viac

Stretnutie s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 18. apríla 2007 stretol v Győri s vedúcim biskupom Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Maďarsku Jánosom Ittzésom. Išlo o vstupné stretnutie, ktoré sa konalo na pozvanie Jánosa Ittzésa a z rozhodnutia GP ECAV, ktoré poverilo generálneho biskupa rokovať s partnerskou Evanjelicko-luteránskou cirkvou v Maďarsku vo veci prípravy dohody o vzájomnej spolupráci.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac

Stretnutie kresťanov šiestich národov bude v Bratislave

Na generálnom biskupskom úrade sa 16. apríla 2007 konalo prvé zasadnutie seniorálneho prípravného tímu Stretnutia kresťanov šiestich národov, ktoré sa bude konať v Bratislave, a to v čase od 27. 7. do 29. júna 2008. Delegovaní zástupcovia jednotlivých seniorátov sa zišli s ďalšími budúcimi spolupracovníkmi, aby sa zaoberali riešením základných organizačných otázok a pripravili prvé stretnutie medzinárodného prípravného tímu, ktoré sa uskutoční 25. mája 2007 v Bratislave.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 28.4.2007

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart