Prezident SR na GBÚ

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič po slávnostných službách Božích vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave na prvú slávnosť veľkonočnú 23. marca 2008 po prvý raz v tejto funkcii navštívil Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku na Palisádach 46.

 

Edita Škodová | 2.4.2008

viac

Prvá slávnosť veľkonočná

Veľkonočná nedeľa je vyvrcholením najväčších kresťanských sviatkov. Pamiatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista oslávili vo všetkých kostoloch našej cirkvi, ako aj v iných kresťanských cirkvách. Vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave sa slávnostné služby Božie konali za vzácnej prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

 

Edita Škodová | 1.4.2008

viac

Zasadal seniorálny prípravný tím

Ďalšie zasadnutie seniorálnych zástupcov (zoznam pozri tu) k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa konalo na GBÚ v Bratislave 12. marca 2008. Zúčastnení zástupcovia jednotlivých seniorátov konkretizovali svoje úlohy v súvislosti s pripravovaným stretnutím kresťanov šiestich národov, ktoré sa uskutoční od 27. do 29. júna 2008 v Bratislave a blízkom okolí pod heslom Spojení v Kristovi – spoločne v Európe (pozri www.ecav.sk/stretnutie).

 

Edita Sabolíková | 25.3.2008

viac

Stretnutie na rakúskom veľvyslanectve

Jeho excelencia veľvyslanec Rakúskej republiky v Slovenskej republike Dr. Helmut Wessely usporiadal 11. marca 2008 slávnostnú večeru na počesť generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika a jeho manželky na rakúskom veľvyslanectve na Ventúrskej ul. v Bratislave. Na prijatí sa zúčastnili aj ďalší veľvyslanci z radov evanjelikov, ktorí pôsobia v Slovenskej republike, a to Ich excelencie veľvyslanci z Nemecka, Fínska, Švédska, Nórska a Dánska.

 

Edita Sabolíková | 18.3.2008

viac

Stretnutie s ministrom školstva

Dňa 13. marca 2008 sa na Ministerstve školstva SR uskutočnilo stretnutie generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika s ministrom školstva SR Jánom Mikolajom. Na stretnutí bola prítomná aj tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu GBÚ Daniela Veselá. Návšteva sa konala na podnet pána ministra školstva SR. Obsahom stretnutia bolo prediskutovanie niektorých našich žiadostí predložených na novembrovom rokovaní a aktuálne otázky v školstve.

 

Daniela Veselá | 17.3.2008

viac

Šesťdesiat rokov VELKD

V dňoch 1. – 3. marca 2008 sa generálny biskup Miloš Klátik zúčastnil na biskupskej konferencii VELKD vo Wittenbergu, ktorá bola venovaná oslave 60. výročia založenia VELKD. Téma biskupskej konferencie bola „Rechtfertigung heute“ – Ospravedlnenie dnes.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 10.3.2008

viac

Návšteva nemeckej diakonie a konštitučnej synody Württemberskej ev. cirkvi

V dňoch 22. - 23. 2. 2008 bol generálny biskup Miloš Klátik na pozvanie Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku na návšteve v Stuttgarte. V prvý deň pobytu rokoval s krajinským biskupom Frankom Otfriedom Julym a potom navštívil centrum Evanjelickej diakonie; na druhý deň sa zúčastnil na konštitučnom zasadnutí novozvolenej Synody, kde pozdravil synodálov v mene ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 5.3.2008

viac

Slávnostné spomienkové služby Božie na počesť J. M. Hurbana

Spomienkové služby Božie v Ev. a. v. chráme Božom v Hlbokom v nedeľu 24. februára 2008 sa konali práve v deň 120. výročia pohrebu Jozefa Miloslava Hurbana. Po službách Božích bola prezentovaná nová kniha o tomto velikánovi slovenského národa a zároveň bolo vyhlásené ukončenie Roka J. M. Hurbana.

 

Edita Sabolíková, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ ECAV na Slovensku | 29.2.2008

viac

Štátni a cirkevní predstavitelia si uctili pamiatku J. M. Hurbana

Od úmrtia jedného z najvýznamnejších slovenských dejateľov Jozefa Miloslava Hurbana uplynulo 120 rokov. Pri tejto príležitosti si na neho spomínali v Hlbokom, kde 45 rokov pôsobil ako evanjelický farár a kde aj zomrel a je pochovaný.

 

Tlačové oddelenie GBÚ (Zdroj: TASR)  | 27.2.2008

viac

Predsedníctvo Synody ECAV zasadalo

Bratislava - Na generálnom biskupskom úrade sa v piatok 15. februára 2008 konalo zasadnutie Predsedníctva Synody ECAV na Slovensku, ktoré sa zišlo, aby rokovalo o príprave Synody 2008, ktorá sa uskutoční 6. – 7. júna 2008 v Košiciach.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.2.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart