Zasadala komisia Partnerhilfe

Dňa 22. apríla 2009 sa na GBÚ ECAV v Bratislave konalo zasadnutie komisie Partnerhilfe (Partnerská pomoc), ktoré preberalo možnosti efektívneho a účelného rozdelenia finančných prostriedkov na opravu farských budov na Slovensku.

 

-ek- | 1.5.2009

viac

Návšteva mladých teológov zo Švédska

V dňoch 17. – 19. 4. 2009 navštívila Bratislavu 9-členná skupina teológov zo Švédska. 18. 4. ich prijal generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Predstavil im našu cirkev, jej historický vývoj, ako i jej postavenie na Slovensku a odpovedal na početné otázky hostí, pričom vyzdvihol význam medzinárodnej spolupráce cirkví.

 

Juraj Mihálik | 24.4.2009

viac

Novým predsedom ERC v SR sa stal generálny biskup ECAV Miloš Klátik

Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa 23. 4. 2009 stal novým predsedom Ekumenickej rady cirkví (ERC) v SR. Na dvojročné obdobie (2009 - 2011) ho zvolili delegáti Valného zhromaždenia ERC v SR, ktoré sa uskutočnilo dnes na pôde Cirkvi bratskej v Bratislave. Miloš Klátik v tejto funkcii vystriedal doterajšieho predsedu Jána Semjana z Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR.

 

-ek- | 24.4.2009

viac

Veľký piatok v našich chrámoch a masmédiách

10. apríla – na Veľký piatok – sme mohli byť účastní na viacerých veľkopiatočných pašiových službách Božích z našich evanjelických chrámov aj prostredníctvom Slovenského rozhlasu, Slovenskej televízie a TA 3. Na službách Božích vo Veľkom Grobe, kde kázal generálny biskup M. Klátik, sa zúčastnil aj pán prezident SR I. Gašparovič.

 

-eš- | 22.4.2009

viac

Návšteva mexického reverenda D. Brondosa

V týchto dňoch navštívil Generálny biskupský úrad a generálneho biskupa Mgr. Miloša Klátika, PhD., reverend Dr. David Brondos, misionár ELCA , profesor teológie v Mexiku, ktorý prednáša v teologickej komunite v rámci ekumenického konzorcia seminárov, kam patrí aj evanjelický literárny seminár.

 

-ek- | 6.4.2009

viac

KALME – nástroj lepšej komunikácie

Na seminári KALME 2009 vo Wittenbergu 26. - 27. 3. 2009 sme oslovili viceprezidentku KALME Marinu Chudenko z Evanjelicko-luteránskej cirkvi (ELC) v Rusku, aby nám priblížila KALME, ako i problematiku evanjelickej cirkvi v Rusku. M. Chudenko sa narodila vo Volgograde, kde vyštudovala nemecký jazyk a literatúru. Teraz je vedúcou oddelenia pre styk s verejnosťou ELC v Petrohrade.

 

-eš- | 5.4.2009

viac

Slávnosť Biblie vo Svätom Jure

Na 4. pôstnu nedeľu 22. 3. 2009 sa v Ev. kostole vo Sv. Jure konala na službách Božích slávnosť Biblie. Zb. dozorkyňa s. A. Kaiserová privítala vzácnych hostí: br. gen. biskupa M. Klátika s manželkou, Ich Excelencie H.Wesseleho, veľvyslanca Rakúska v SR, a J. Trebescha, veľvyslanca Nemecka v SR s manželkou, primátora mesta Ing. A. Achbergera s manželkou, doc. D. Daniela z EBF UK a p. Galamboša, reštaurátora Slovenského národného archívu.

 

Vladimír Láska  | 30.3.2009

viac

Rokovanie s predsedom Žilinského samosprávneho kraja

V sídle Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) na Komenského 48 v Žiline 19. marca 2008 prijal predseda ŽSK Juraj Blanár generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorého sprevádzali senior TUS Jozef Havrila, zborový farár CZ Žilina Marián Kaňuch a riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Na rokovaní sa zúčastnil i Peter Kubica, pracovník odboru informácií a zahraničných vzťahov ŽSK.

 

Dušan Vagaský, predseda ústredného organizačného výboru | 24.3.2009

viac

Stretnutie s generálnym riaditeľom TA3

18. marca 2009 navštívil televíziu TA 3 generálny biskup ECAV na Slovensku a tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ Edita Škodová, aby sa stretli s generálnym riaditeľom TA3 Matejom Ribanským

 

-eš- | 20.3.2009

viac

Rokovanie s predstaviteľmi Slovenského rozhlasu

Na generálny biskupský úrad v stredu 18. marca 2009 na pozvanie generálneho biskupa Miloša Klátika prišiel programový riaditeľ Slovenského rozhlasu (SRo) Ľuboš Machaj, zástupca generálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej SRo, a riaditeľka Centra publicistiky Milena Čeganová.

 

Edita Škodová | 20.3.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart