Konferencia KEK-CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť patriaca do Konferencie európskych cirkví /KEK-CEC/ zorganizovala v dňoch 28.-30.apríla v Bruseli v Belgicku stretnutie na tému „Formovanie európskej ekonomiky a sociálnej politiky v časoch neistoty“. Za ECAV na Slovensku sa konferencie zúčastnila sestra farárka z Ľubietovej Renáta Rényeiová.

 

Renáta Rényeiová, námestná farárka | 19.5.2009

viac

Služba EPS v OS SR bližšie k vojakom

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 13. mája 2009 na GBÚ predstaviteľov Ústredia EPS v OS a OZ SR plk. Jaroslava Balockého, pplk. Milana Gajdoša a Jána Ondrejčina, aby spolu prerokovali nové rozmiestnenia vojenských duchovných v Ozbrojených silách SR.

 

Ján Ondrejčin | 17.5.2009

viac

GP o synode, školstve a novele Ústavy ECAV

Druhé riadne zasadnutie Generálneho presbyterstva (GP) ECAV na Slovensku sa konalo 3. apríla 2009 v Bratislave. Aktuálnu správu z jeho rokovania ste si už dávnejšie mohli prečítať v Evanjelickom posle spod Tatier.

 

D. Vagaský, riaditeľ GBÚ | 16.5.2009

viac

Valné zhromaždenie ZED

Na Táľoch v hoteli Partizán sa 19. – 20. 4. 2009 uskutočnilo valné zhromaždenie ZED (Združenie evanjelických duchovných). Program sa začal v nedeľu večer službami Božími, na ktorých kázal Ján Hroboň, farár z CZ v Martine.

 

Tibor Molnár, kaplán, B. Bystrica | 14.5.2009

viac

Valné zhromaždenie Tranoscia

Tranoscius, a. s., na valnom zhromaždení v zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši v piatok 24. apríla 2009 zrekapituloval uplynulý rok činnosti spoločnosti pod novým vedením.

 

-mk- | 14.5.2009

viac

K 150. výročiu narodenia Aurela Stodolu

K 150. výročiu narodenia A. Stodolu sa 11. 5. 2009 na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Bratislave konala akademická slávnosť, ktorá pokračovala organovým koncertom v podaní Jána Vladimíra Michalka vo Veľkom evanjelickom kostole. S príhovorom tu vystúpil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-ek- | 13.5.2009

viac

Spomienka na 90. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika

V nedeľu 3. 5. 2009 sa na mnohých miestach našej vlasti uskutočnili spomienkové podujatia, na ktorých si pripomenuli M. R. Štefánika - významnú osobnosť slovenského národa, syna evanjelickej fary v Košariskách - pri príležitosti 90. výročia jeho tragickej smrti. Centrom boli miesta najviac späté s M. R. Štefánikom: Košariská, Brezová pod Bradlom a Mohyla na Bradle, ale i v Bratislave.

 

-eš- | 6.5.2009

viac

Zo zasadnutia Právneho výboru ECAV

Zasadnutie Právneho výboru ECAV na Slovensku (PV) sa uskutočnilo 20. marca 2009. Zaoberal sa návrhom štatútu Majetkového fondu ECAV Beckovská Vieska a štatútu Biblickej školy v Martine. Vzhľadom na blížiacu sa synodu dostal i množstvo návrhov na novelizáciu cirkevnoprávnych predpisov.

 

Vladimír Ferenčík | 2.5.2009

viac

Z Vieroučného výboru ECAV

23. marca 2009 na GBÚ zasadal Vieroučný výbor ECAV v plnej zostave 6 členov, čo dovoľovalo uzavrieť niektoré dlhodobo diskutované témy.

 

Ján Ľachký | 2.5.2009

viac

Seniorálny konvent LOS v Smrečanoch

Seniorálny konvent sa uskutočnil 21. marca v Smrečanoch. Zúčastnilo sa na ňom vyše 130 delegátov a na úvodných službách Božích mal kázeň generálny biskup Miloš Klátik.

 

-mk- | 2.5.2009

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart