Generálny biskup u jubilujúceho Milana Rúfusa

V nedeľu 30. novembra brat generálny biskup Miloš Klátik spolu s manželkou Oľgou Klátikovou navštívili nášho najvýznamnejšieho súčasného slovenského básnika Milana Rúfusa pri príležitosti jeho blížiacich sa 80. narodenín. Zaželali mu i jeho rodine veľa dobrého zdravia, tvorivých síl a Božieho požehnania.

 

Edita Škodová | 10.12.2008

viac

Synoda SCEAV v Českom Těšíně

Začiatkom novembra 2008 sa v Českom Těšíne konalo zasadnutie Synody Slezské církve evangelické a. v. v ČR (SCEAV). Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik, ktorý v mene ECAV na Slovensku pozdravil českých synodákov.

 

 | 5.12.2008

viac

V Kšinnej si uctili pamiatku Adama Škultétyho

V cirkevnom zbore v Kšinnej sa 8. novembra 2008 konali spomienkové služby Božie pri 260. výročí narodenia Adama Škultétyho, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

-ab- | 3.12.2008

viac

Posledná synoda durínskej krajinskej cirkvi

V dňoch 13. až 14. novembra 2008 sa v Eisenachu uskutočnilo 12. rokovanie X. durínskej krajinskej synody ELKT (Evanjelickej luteránskej cirkvi v Durínsku). Zúčastnil sa na ňom i generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý pozdravil delegátov v mene ECAV na Slovensku.

 

Juraj Mihálik  | 3.12.2008

viac

Hodnotili Stretnutie kresťanov Bratislava 2008

Na hodnotiacom zasadnutí k Stretnutiu kresťanov Bratislava 2008 sa členovia organizačného tímu a spoluorganizátorských cirkví z Česka, Nemecka, Poľska, Maďarska a Rakúska zišli 14. októbra 2008 na generálnom biskupskom úrade v Bratislave.

 

Edita Škodová | 28.11.2008

viac

90. výročie Českobratskej cirkvi evanjelickej

V Prahe sa 21. – 23. novembra 2008 konali oslavy 90. výročia ustanovenia Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR, na ktorých sa zúčastnila aj delegácia z ECAV na Slovensku. V rámci osláv brat dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda v nedeľu poslúžil kázňou slova Božieho veriacim v II. cirkevnom zbore na Žižkove.

 

Dušan Vagaský | 28.11.2008

viac

V Tatrách sa školili kapláni

V zborovom dome Alfa a Omega vo Svite sa v dňoch 14. – 18. novembra 2008 konalo vzdelávanie kaplánov. Bolo zamerané predovšetkým na vyučovanie náboženstva a efektívny prístup k žiakom.

 

Daniel Baláž  | 28.11.2008

viac

Bratislavské finále Letokruhu Martina Rázusa

Minulý týždeň sa v Bratislave uskutočnilo tzv. Bratislavské finále Letokruhu Martina Rázusa, v rámci ktorého sa konali spomienkové služby Božie, koncerty, ako aj odborný seminár – všetko bolo venované pamiatke Martina Rázusa, evanjelického farára, spisovateľa a politika.

 

Edita Škodová | 27.11.2008

viac

Generálny biskup navštívil vojakov

Na pozvanie dekana Úradu Ekumenickej pastoračnej služby OS a OZ SR Viktora Saba, vojenského duchovného, sa 22. októbra generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik zúčastnil na službách Božích na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika.

 

-mk-  | 26.11.2008

viac

Teologická konferencia 2008

Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni boli hlavnou témou Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných, ktorá sa uskutočnila 6. až 8. októbra 2008 v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. Oproti minulému roku – keď sa na rovnakom podujatí zúčastnilo len 90 teológov, o tohtoročnú konferenciu prejavilo záujem až okolo 150 evanjelických duchovných.

 

-mk-  | 25.11.2008

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart