Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

Social Care Networking je medzinárodná sieť organizácií pôsobiacich v sociálnej starostlivosti v Európe. Účastníci a zúčastnené strany mali možnosť stretnúť sa na medzinárodnej profesionálnej konferencii. Zoznámili sme sa s kolegami, ktorí sú odborníci vo svojom odbore. Konferencia sa organizuje každoročne, venovaná je prednáškam a workshopom. Nosnou témou tentoraz bola diakonia, sociálna práca v jednotlivých krajinách s aspektom na dianie v Európe, na súčasnosť a budúcnosť práce v sociálnej sfére. Zvlášť dôležitý je vždy osobný kontakt a výmena skúseností medzi účastníkmi. V priebehu konferencie sa spúšťajú nové spolupráce a myšlienky spoločného projektu.

Početné prezentácie renomovaných rečníkov a praktických workshopov nám otvorili nové vyhliadky a obzory. Riešili sme množstvo aktuálnych problémov a navzájom sme sa informovali o aktuálnom vývoji v Európe. Aktívne sme sa zúčastnili prednášok a panelovej diskusie na tému sociálneho vývoja na Slovensku. Konferencia bola zorganizovaná tak, že dostatočný priestor v diskusiách a prestávkach poskytol možnosť priameho kontaktu s veľkým množstvom účastníkov a v prepojení kontaktov.

Veríme, že konferencia bola pre našu ďalšiu prácu dobrým impulzom na novú spoluprácu, nové projekty a partnerstvá.

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart