Impulzy spolupráce s Eurodiaconiou

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zástupcovia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku zúčastnili na Study visit v Bruseli.

Podujatie zorganizovala Eurodiaconia, ktorá pri príležitosti predsedníctva jednotlivých krajín každoročne organizuje Study visit spojené s plánovanými návštevami s členmi Európskeho parlamentu, Európskej komisie a partnerských organizácií. Ich snahou je dať partnerským organizáciám priestor stretnúť sa, informovať o svojej činnosti, vymeniť si skúsenosti s politickými zástupcami krajín, ako aj s inými odborníkmi, ktorí sa venujú sociálno-diakonickej a humanitárnej činnosti.

Slovenskú delegáciu na pôde Eurodiaconie oficiálne privítala jej generálna tajomníčka Heather Roy. Následne sa v priebehu dvoch dní konali jednotlivé rokovania. Delegáciu prijala aj Eva Hodges zo Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. V priestoroch Európskeho parlamentu sa konali aj stretnutia s europoslancami Janou Žitňanskou a Miroslavom Mikolášikom. V menej formálnom tóne sa uskutočnila diskusia so zástupcom neziskovej organizácie AGE Paltform Europe pôsobiacej v oblasti dlhodobej starostlivosti. Stretli sme sa i so zástupcom kancelárie Európskej komisie pre Slovensko Martinom Orthom. Diskutovali sme taktiež o možnostiach využitia Európskeho sociálneho fondu pre zariadenia sociálnych služieb na Slovensku. S výkonným tajomníkom cirkevného výboru pre utečencov v Európe (CCME) sme otvorili otázku migrantov v Európe a na Slovensku.

Pri všetkých stretnutiach sme sa navzájom predstavili, hovorili sme o našej činnosti, o vzájomných možnostiach a kompetenciách. Bohatý program ponúkal témy, ako dlhodobá starostlivosť v Európe, rodová rovnosť, sociálne otázky, domáca a inštitucionálna starostlivosť, ľudské práva, regionálny rozvoj, špecifické odporúčania pre Slovensko v sociálnej oblasti a utečenecká kríza v Európe.

V rozhovoroch rezonovala aj dôležitosť predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v kontexte rozvoja sociálnej činnosti.

V mene slovenskej delegácie vyslovujeme poďakovanie zamestnancom Eurodiaconie. Veríme, že tieto stretnutia boli vzájomným impulzom pre ďalšie aktivity v diakonickej práci.

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 28.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart