< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Uvedenie riaditeľky SED v Bratislave

V nedeľu 30. septembra 2012 sa v kaplnke bývalej evanjelickej nemocnice, terajšieho Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave, uskutočnili ďakovné služby Božie za dokončenie zariadenia sociálnych služieb, ktoré je strediskom evanjelickej diakonie (SED).

 

Martin Šefranko, zborový farár, Bratislava | 9.10.2012

viac

Poobedie diakonie v CZ Pliešovce

Jedna nedeľa v roku je v CZ Pliešovce venovaná starším bratom a sestrám a už tradične nesie názov Nedeľa diakonie. Na poobedné stretnutie pozývame bratov a sestry, ktorí sa z Božej milosti dožili 70 a viac rokov. Slávnosť sa začína v chráme Božom prislúžením sviatosti Večere Pánovej.

 

K. Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 3.6.2012

viac

Návšteva z nemeckej Diakonie a tlače

Začiatkom marca t. r. navštívili našu cirkev zástupcovia z Diakonie z Württemberska spolu s tlačovými spravodajcami z „Evangelischer Pressedienst“ a „Stuttgarter Zeitung“.

 

Marcela Kmeťová, Radoslav Gajdoš | 20.3.2012

viac

Rozlúčka a nový začiatok v Herrenbergu

12. februára 2012 Diakonické sesterstvo Herrenberg – Korntal usporiadalo v mestskom kostole v Herrenbergu slávnostnú rozlúčku s bratom farárom Günterom Knollom, ktorý tu pôsobil 18 rokov.

 

Z. Kolárovská, ev. farárka v. v., Evanjelická diakonia | 23.2.2012

viac

Slávnostný začiatok nového pracovného obdobia Evanjelickej diakonie

Na začiatku nového pracovného obdobia navštívili 1. februára 2012 Evanjelickú diakoniu správcovia (štatutári), riaditelia a niektorí zamestnanci jednotlivých stredísk ED a stretli sa na spoločných službách Božích s pracovníkmi Ústredia ED a zamestnancami GBÚ.

 

Jana Gasperová, media@diakonia.sk | 3.2.2012

viac

Deň priateľov Samaritána v Galante

V 1. adventnú nedeľu 27. 11. 2011 sa v Galante konal tradičný „Deň priateľov Samaritána“. Podujatie bolo vyslovením vďaky spolupracovníkom, priateľom, podporovateľom a sponzorom Centra sociálnej starostlivosti Samaritán, ako i jeho príbuzných zariadení Eden a Simeon.

 

Ľuboš Vontorčík, zborový kaplán | 2.12.2011

viac

Diakonické fórum k 20 rokom činnosti ED

V sobotu 29. októbra 2011 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislava sa uskutočnilo Sympózium Diakonické fórum venované 20 rokom činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 10.11.2011

viac

Adriana Kučerová a Evanjelická diakonia

20. výročie obnovenia svojej činnosti si Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku pripomenula aj slávnostným koncertom 28. októbra 2011 vo Veľkom kostole v Bratislave, kde vystúpila známa sopranistka Adriana Kučerová.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 9.11.2011

viac

Poslanie diakonie dnes

Na Študijných dňoch Trojpartnerstva 13. – 15. 10. 2011 vo Sv. Jure pri príležitosti 20-ročného jubilea Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku odznela aj prednáška evanjelickej a. v. farárky Z. Kolárovskej, riaditeľky ED v r. 1991 – 1998. ...

 

Zuzana Kolárovská, Ev. diakonia ECAV na Slovensku | 25.10.2011

viac

Študijné dni Trojpartnerstva venované ED

V dňoch 13. – 15. októbra 2011 sa v účelovom zariadení ECAV na Slovensku Agapé vo Sv. Jure konali Študijné dni Trojpartnerstva, v ktorom sú zastúpené Ev. krajinská cirkev vo Württembersku, Ev. luteránska cirkev stredného Nemecka a ECAV na Slovensku, ktoré sa schádzajú v pravidelných intervaloch.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 17.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart