< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Ponuka letných aktivít v Nemecku

Blížia sa letné prázdniny, ktoré ponúkajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich je možnosť prihlásiť sa na Letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s partnermi z Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, volunteer@diakonia.sk | 15.4.2013

viac

„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice.

 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca | 13.3.2013

viac

Evanjelická zborová diakonia v Nitre sa stará o chorých a osamelých ľudí

CZ ECAV Nitra existuje už 65 rokov. Popri službách Božích, organizovaní táborov pre deti a mládež a ďalších aktivitách poskytuje tretí rok aj služby diakonie. Hoci dobrovoľníci ECAV slúžia svojim blížnym už dávnejšie, evanjelický zbor sa oficiálne zaradil k dvom doterajším poskytovateľom sociálnych služieb - mestu Nitra a katolíckej Charite.

 

Nitrianske noviny; 25/02/2013; č. 8/2013; ČE | 27.2.2013

viac

Pracovný aktív ECAV na tému DIAKONIA

Pracovný aktív na tému Diakonia sa konal 19. januára 2013 v aule EBF UK v Bratislave. Bol to prvý zo série aktívov, ktoré Predsedníctvo ECAV na Slovensku plánuje zorganizovať v tomto roku v snahe vytvoriť priestor na diskusiu a otvorenú výmenu názorov na rozličné témy.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 24.1.2013

viac

Vianočné balíčky do Srbska doručené

Nechce sa mi veriť, ako ten čas rýchlo beží. Počas medzinárodného letného tábora sme sa s vedúcimi zo Srbska predbežne dohodli, že v 1. adventnú nedeľu privezieme vianočné balíčky do Kovačice.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany | 13.12.2012

viac

Starnúť neznamená prestať žiť

V rámci Európskeho sociálneho roka 2012 s témou „Aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ Evanjelická diakonia v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Fakultou manažmentu UK zorganizovala medzinárodné vedecké podujatie ,,Active Ageing Roundtable“.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 31.10.2012

viac

Výnimočná a požehnaná spolupráca

V cirkevnom zbore v Púchove sme koncom septembra privítali profesionálnych rodičov spolu s ich deťmi. Deväť profesionálnych rodín je súčasťou SED v Banskej Bystrici. Jednotlivé rodiny žijú vo svojich či v cirkevných domoch a tam sa starajú o svoje i zverené deti.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 23.10.2012

viac

Uvedenie riaditeľky SED v Bratislave

V nedeľu 30. septembra 2012 sa v kaplnke bývalej evanjelickej nemocnice, terajšieho Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave, uskutočnili ďakovné služby Božie za dokončenie zariadenia sociálnych služieb, ktoré je strediskom evanjelickej diakonie (SED).

 

Martin Šefranko, zborový farár, Bratislava | 9.10.2012

viac

Poobedie diakonie v CZ Pliešovce

Jedna nedeľa v roku je v CZ Pliešovce venovaná starším bratom a sestrám a už tradične nesie názov Nedeľa diakonie. Na poobedné stretnutie pozývame bratov a sestry, ktorí sa z Božej milosti dožili 70 a viac rokov. Slávnosť sa začína v chráme Božom prislúžením sviatosti Večere Pánovej.

 

K. Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 3.6.2012

viac

Návšteva z nemeckej Diakonie a tlače

Začiatkom marca t. r. navštívili našu cirkev zástupcovia z Diakonie z Württemberska spolu s tlačovými spravodajcami z „Evangelischer Pressedienst“ a „Stuttgarter Zeitung“.

 

Marcela Kmeťová, Radoslav Gajdoš | 20.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart