< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >

103. narodeniny v DD Horné Saliby

18. január 2008, deň ako každý iný, ale pre naše zariadenie SED DD a DSS v Horných Salibách a zvlášť pre našu spolusestru pani Zuzanu Francistú bol výnimočný. V tento deň sa naša spolusestra dožila 103 narodenín.

 

Zuzana Tóthová | 25.1.2008

viac

Staň sa aj ty dobrovoľníkom!

V tomto duchu sa v spoločenskej miestnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v stredu 5. decembra 2007 uskutočnil diakonický večer, počas ktorého sa študenti EBF UK stretli s pracovníčkou Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Mgr. Danou Markovou.

 

Mgr. Dana Marková | 23.12.2007

viac

Návšteva z Diakonického diela v Stuttgarte

Hosťami Evanjelickej diakonie ECAV v SR (ED) v dňoch 11. - 15. októbra 2007 boli významní predstavitelia Diakonického diela Württemberg: riaditeľ Diakonie v Stuttgarte Helmut Beck, riaditeľ tlačového oddelenia a ekumény Peter Ruf a Johannes Flothow, referent zodpovedný za ekumenické vzťahy, ako aj za Partnerstvo cirkví a diakonií (Durínsko, Württemberg a Slovensko).

 

Marta Lipovská | 18.10.2007

viac

Posviacka Evanjelického domu starostlivosti v Galante

Do Galanty v piatok 28. septembra zavítal generálny biskup ECAV na Slovensku s manželkou Oľgou Klátikovou, ev. a. v. farárkou v Bratislave-Petržalke, riaditeľ GBÚ v Bratislave Dušan Vagaský, dozorca Západného dištriktu ECAV Vladimír Daniš, aby sa pri príležitosti vybudovania nadstavby – Bytov pre seniorov EDEN a pri príležitosti opravy prízemia, kde už sedem rokov požehnane pôsobí Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, zúčastnili na posviacke Evanjelického domu starostlivosti.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.10.2007

viac

Náš človek v Bailande

Neviem, či sledujete tanečnú show, ktorá sa volá Bailando. Tancuje tam chlapec, ktorý je z centra Ichtys vo Veľkom Slavkove - Rasťo Horváth. Je to dvadsaťročný chalan, ktorý vyrastal v detskom domove. Po osemnástich rokoch svojho života však musel detský domov opustiť, a tak sa dostal do Strediska Evanjelickej diakonie - „útulku Dom na polceste“ vo Veľkom Slavkove, ktorého vedúcim je Stano Gurka, zároveň aj predseda SEM. Rasťo je dobrý tanečník a v...

 

sem | 21.5.2007

viac

Zbierka na Pamätnú izbu Kristíny Royovej

Oznamujeme Vám, že dňom 31. 3. 2007 bola ukončená zbierka na zrekonštruovanie Pamätnej izby Kristíny Royovej v Starej Turej, odsúhlasená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku uznesením č. 220/05. Nazbierala sa suma 69 633 Sk (z toho 50 000 Sk bolo odoslané na účet CZ už 22. 2. 2006), ktorú Cirkevný zbor ECAV Stará Turá použije na výdavky spojené s rekonštrukciou Pamätnej izby Kristíny Royovej. Všetkým darcom v mene CZ ECAV Stará Turá i celej našej cirkvi úprimne ďakujeme.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.4.2007

viac

Súčasná cirkev a diakonia

Prednáška generálneho biskupa Miloša Klátika pri príležitosti 15. výročia obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.2.2007

viac

15. výročie obnovenia Evanjelickej diakonie

Bratislava – Sympózium s medzinárodnou účasťou pod názvom Pätnásť rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktoré sa dňa 24. novembra 2006 uskutočňuje v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tvorí dominantnú súčasť podujatí, ktorými si nielen Evanjelická diakonia ECAV (ED) a členovia ECAV na Slovensku ale i stovky adresátov jej ušľachtilo orientovaných aktivít, pripomínajú 15. výročie obnovenia...

 

Eva Bombová | 24.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart