< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >

Zbierka na Pamätnú izbu Kristíny Royovej

Oznamujeme Vám, že dňom 31. 3. 2007 bola ukončená zbierka na zrekonštruovanie Pamätnej izby Kristíny Royovej v Starej Turej, odsúhlasená Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku uznesením č. 220/05. Nazbierala sa suma 69 633 Sk (z toho 50 000 Sk bolo odoslané na účet CZ už 22. 2. 2006), ktorú Cirkevný zbor ECAV Stará Turá použije na výdavky spojené s rekonštrukciou Pamätnej izby Kristíny Royovej. Všetkým darcom v mene CZ ECAV Stará Turá i celej našej cirkvi úprimne ďakujeme.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 16.4.2007

viac

Súčasná cirkev a diakonia

Prednáška generálneho biskupa Miloša Klátika pri príležitosti 15. výročia obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.2.2007

viac

15. výročie obnovenia Evanjelickej diakonie

Bratislava – Sympózium s medzinárodnou účasťou pod názvom Pätnásť rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktoré sa dňa 24. novembra 2006 uskutočňuje v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tvorí dominantnú súčasť podujatí, ktorými si nielen Evanjelická diakonia ECAV (ED) a členovia ECAV na Slovensku ale i stovky adresátov jej ušľachtilo orientovaných aktivít, pripomínajú 15. výročie obnovenia...

 

Eva Bombová | 24.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart