Zborový deň 2017 v Leviciach

„Byť evanjelikmi v Leviciach nás baví.“ Toto tvrdenie domáceho brata farára Martina Rieckeho potvrdil i tohtoročný tretí ročník zborového dňa, ktorý sa konal 2. 7. 2017 v priestoroch zborového centra.

Ako každý rok, i teraz sme tento deň začali slávnostnými nedeľnými službami Božími, v rámci ktorých deti absolvujúce evanjelické náboženstvo v šk. roku 2016/2017 dostali vysvedčenie od svojich učiteľov: pani katechétky Jolanky Makovicovej a brata farára Rieckeho. Svoju vďačnosť žiaci vyjadrili básňami, piesňou, ako i hrou na flaute od Nikolasa Kristína.

Po ukončení oficiálneho duchovného osvieženia nasledovalo pamätné spoločné fotenie, ako i aktivity pre deti a vzájomné rozhovory dospelých so staršími členmi nášho zboru. Deti boli rozdelené do piatich družstiev a po absolvovaní športových disciplín (hádzanie látkovými šípkami, stavanie drevenej pyramídy, hranie stolného a vodného futbalu, chodenie na chodúľoch a drevených lyžiach) si to najlepšie družstvo odnieslo sladkú i vecnú odmenu.

Vynikajúci obed - guľáš – pripravovali naši bratia Martin Grobař, Jaroslav Čimbora a Milan Výboch už od skorých ranných hodín. Naše sestry vo viere poobedňajšiu siestu doladili domácimi koláčikmi a deti svojím radostným smiechom. Srdečná vďaka preto patrí tým, ktorí zborový deň zorganizovali, ako aj tým, ktorý ho tak sladko „dochutili“.

Celé nedeľné popoludnie sme prežili vo veľkej harmónii Božieho požehnania so staršími i mladšími členmi nášho cirkevného zboru ako jedna veľká luteránska rodina. Veríme, že i nasledujúci zborový deň bude toho dôkazom.

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 26.7.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart