Seniorátne stretnutie žien POS

V predposlednú novembrovú sobotu privítal CZ ECAV Topoľčany evanjelické ženy z celého Považského seniorátu, ktoré vymenili starosti a práce všedného dňa za spoločné stretnutie sestier vo viere.

Okrem žien nepohrdlo účasťou aj niekoľko bratov a mládežníčok. Pre tých najmenších bol pripravený detský kútik s kreslenými biblickými príbehmi a hračkami. V príjemnom prostredí chrámu Božieho, ktorého nedávne 10. výročie posvätenia si pripomenuli domáci viery, nás privítala domáca farárka Eva Kahanová Bašková a sestra Nadežda Magáthová predniesla báseň na privítanie. Rannú pobožnosť sme uviedli piesňou „Keď zasvitnú ranné zore“. Slovami Mt 24, 42 – 44 „Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde Pán“ sa prítomným prihovorila Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS. Sestry vo viere pozdravila slovami 46. žalmu seniorka POS Eva Juríková, ktorá zároveň poďakovala bývalej koordinátorke Zdenke Pilátovej za jej dlhoročnú službu v tejto funkcii a obom, bývalej i súčasnej koordinátorke, popriala Božie požehnanie v živote i v službe.

Po duchovnom nasýtení sme sa presunuli do zborovej siene, kde pre nás domáce sestry zo spoločenstva pripravili chutné telesné pokrmy. V rámci stretnutia odznela prednáška brata Tomáša Gulána z Biblickej školy v Martine, v ktorej priblížil pohľad na Máriu (matku Pána Ježiša) v evanjelickej teológii. Táto téma všetkých zaujala, o čom svedčila i diskusia a otázky smerované k prednášateľovi. Stretnutie bolo obohatené o výstavku a možnosť zakúpenia ručne vyrobených voskových sviečok a ozdôb na vianočný stromček. Ženy si okrem duchovného obohatenia odniesli na ukážku domov aj vlastnoručne vyrobené patchworkové vianočné gule a iné výrobky, ktoré si poobede na tvorivých dielňach počas osobných rozhovorov a v príjemnej atmosfére vyrábali. Ďakujeme Pánu Bohu, všetkým zúčastneným i domácim viery zapojeným do príprav tohto stretnutia za požehnaný deň naplnený bohatým programom.

Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS | 26.11.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart