Poďakovanie Miroslavovi Jägrovi

V CZ ECAV Vrbové sa 27. augusta 2017 uskutočnili slávnostné služby Božie. Slovo Božie zvestovala vznešená seniorka BAS doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Cirkevný zbor sa poďakoval dlhoročnému farárovi a seniorovi Mgr. Miroslavovi Jägrovi za jeho duchovnú službu a pôsobenie v zbore. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj vzácni hostia: predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., viceprimátor mesta Vrbové JUDr. Štefan Kubík a zborový farár ThDr. Branislav Dolinský z CZ ECAV Piešťany. D

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 29.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart