< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

130. výročie chrámu Božieho v Malej Čalomiji

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 13. 11. 2016 sme si z milosti Božej pripomínali 130. výročie posvätenia chrámu Božieho v Malej Čalomiji, ktorý bol posvätený 11. novembra 1886.

 

M. Číková, členka CZ ECAV Malá Čalomija  | 24.11.2016

viac

130. výročie chrámu Božieho v Malej Čalomiji

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 13. 11. 2016 sme si z milosti Božej pripomínali 130. výročie posvätenia chrámu Božieho v Malej Čalomiji, ktorý bol posvätený 11. novembra 1886.

 

M. Číková, členka CZ ECAV Malá Čalomija | 24.11.2016

viac

Poďakovanie za úrody zeme v Púchove

V 21. nedeľu po Svätej Trojici 16. októbra 2016 v púchovskom evanjelickom zbore slávili sviatok Poďakovanie za úrody zeme, na ktorom privítali vzácnych hostí z Třinca.

 

E. Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 23.11.2016

viac

Misijný deň v Priepasnom

22. október 2016. Deň ako každý iný, a predsa niečím nezvyčajný. V tento deň sa konal misijný deň v Priepasnom. Téma bola prekvapujúca, a predsa pre každého reálna: Utrpenie.

 

Júlia Marušicová, CZ ECAV Bukovec | 21.11.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Príbelciach

V nedeľu 6. novembra 2016 sa v Príbelciach konala slávnosť zlatej konfirmácie. Podľa matrík bolo v rokoch 1962 − 1966 konfirmovaných 61 dietok, z nich 15-ti sú dnes už nebohí. Pozvanie prijalo 31 jubilantov.

 

Zuzana Alcnauerová, zborová farárka, CZ ECAV Príbelce  | 21.11.2016

viac

Inštalácia zborového farára v Teranoch

V nedeľu po Lukášovi býva v Teranoch Pamiatka posvätenia chrámu. Tohto roku sme v 22. nedeľu po Svätej Trojici 23. 10. 2016 svätili už 205. výročie posvätenia nášho chrámu Božieho. V tento deň sa konala aj inštalácia zborového farára Mgr. Dušana Hučku.

 

Dušan Hučka, zborový farár, CZ ECAV Terany | 11.11.2016

viac

Stretnutie starších členov v Púchove

Po zaspievaní úvodnej piesne „Dopraj mi s Tebou prebývať...“ sa prítomným prihovorila sestra farárka Lenka Rišiaňová výkladom slova Božieho. Základom bol žalm 119, 105 − 112. Pripomenula nám, že slovo Božie je naším pravítkom, ktoré nás usmerňuje po ceste do kráľovstva Božieho. Ľudia však často kráčajú cestou hriechu, opustia Pána Boha a sú Mu neverní. Aby naša cesta bola priama, mali by sme slovo Božie čítať, vnímať a...

 

E. Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 2.11.2016

viac

Pamiatka reformácie v Leviciach

V pondelok večer 31. októbra 2016 sa v cirkevnom zbore Levice konali služby Božie pri príležitosti 499. výročia vyvesenia 95 téz Dr. Martina Luthera.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 2.11.2016

viac

150. výročie posviacky kostola v Badíne

Každý rok 7. októbra si u nás v Badíne pripomíname výročie posvätenia svojho chrámu. Pri príležitosti 150. výročia jeho posviacky bol slávnostným kazateľom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Petrovič, CZ ECAV Badín | 25.10.2016

viac

Prežili sme požehnané chvíle v Novohrade

CZ ECAV Stredné Plachtince prežíval v posledných týždňoch niekoľko vzácnych a požehnaných príležitostí. Na konci prázdnin to bol zborový deň, naši mládežníci na futbalovom turnaji o pohár biskupa ZD vybojovali strieborné medaily, privítali sme sestru Beatrice Hauser z Misie na Níle atď.

 

Jaroslav Ďuriš, CZ ECAV Stredné Plachtince | 24.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart