< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Živý betlehem v Kokave nad Rimavicou

Na 1. slávnosť vianočnú, v Deň narodenia Krista Pána, vznikla v Kokave nová tradícia. Ľudia sa zdvihli od štedro prestretých stolov a prišli k evanjelickému chrámu, aby si pozreli živý betlehem.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 4.1.2017

viac

Nové monografie o dejinách cirkvi

V 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Srní konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia troch monografií o dejinách evanjelickej cirkvi. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Pavel Černaj, námestný farár, CZ ECAV Dolné Srnie | 21.12.2016

viac

V Nesvadoch zasadili sekvojovec mamutí

V 3. adventnú nedeľu 11. 12. 2016 evanjelici v Nesvadoch oslávili 65. výročie posvätenia chrámu. Pri tej príležitosti si pozvali hostí z Kiskőrösu a pred kostolom zasadili Strom reformácie − sekvojovec mamutí.

 

Mária Popičová, zborová farárka, CR ECAV Nesvady | 20.12.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámov v Ostrej Lúke a Dubovom

Dvojnásobnú radosť prežívali veriaci ostrolúckeho zboru v predposlednú a poslednú nedeľu po Trojici, keď si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie č. 160.

 

Ján Čáby, senior Zvolenského seniorátu | 16.12.2016

viac

20. výročie posvätenia chrámu v Dudinciach

V 25. nedeľu po Svätej Trojici 13. novembra 2016 si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti pred chrámom zasadili strom reformácie − platan javorolistý.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru  | 8.12.2016

viac

130. výročie chrámu Božieho v Malej Čalomiji

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 13. 11. 2016 sme si z milosti Božej pripomínali 130. výročie posvätenia chrámu Božieho v Malej Čalomiji, ktorý bol posvätený 11. novembra 1886.

 

M. Číková, členka CZ ECAV Malá Čalomija  | 24.11.2016

viac

130. výročie chrámu Božieho v Malej Čalomiji

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 13. 11. 2016 sme si z milosti Božej pripomínali 130. výročie posvätenia chrámu Božieho v Malej Čalomiji, ktorý bol posvätený 11. novembra 1886.

 

M. Číková, členka CZ ECAV Malá Čalomija | 24.11.2016

viac

Poďakovanie za úrody zeme v Púchove

V 21. nedeľu po Svätej Trojici 16. októbra 2016 v púchovskom evanjelickom zbore slávili sviatok Poďakovanie za úrody zeme, na ktorom privítali vzácnych hostí z Třinca.

 

E. Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 23.11.2016

viac

Misijný deň v Priepasnom

22. október 2016. Deň ako každý iný, a predsa niečím nezvyčajný. V tento deň sa konal misijný deň v Priepasnom. Téma bola prekvapujúca, a predsa pre každého reálna: Utrpenie.

 

Júlia Marušicová, CZ ECAV Bukovec | 21.11.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Príbelciach

V nedeľu 6. novembra 2016 sa v Príbelciach konala slávnosť zlatej konfirmácie. Podľa matrík bolo v rokoch 1962 − 1966 konfirmovaných 61 dietok, z nich 15-ti sú dnes už nebohí. Pozvanie prijalo 31 jubilantov.

 

Zuzana Alcnauerová, zborová farárka, CZ ECAV Príbelce  | 21.11.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart