< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>

Krásnych 105 rokov v Kremnici

Tohto krásneho a výnimočného veku sa dožila 19. augusta 2016 pani Helena Majerová, najstaršia obyvateľka Kremnice a súčasne najstaršia členka evanjelického cirkevného zboru v Kremnici.

 

Božena Schniererová, presbyterka CZ ECAV Kremnica, riaditeľka DD a DSS Kremnica | 26.8.2016

viac

Zlatá konfirmácia v Malej Čalomiji

V cirkevnom zbore v Malej Čalomiji sa na 8. nedeľu po Svätej Trojici 17. júla 2016 po prvýkrát konala slávnosť zlatej konfirmácie.

 

Mária Čiková, CZ ECAV Malá Čalomija | 20.7.2016

viac

Filiálka Veča oslavovala i spomínala

Modlitebňa večianskej filiálky CZ ECAV Diakovce sa 3. júla 2016 naplnila do posledného miesta, ba i na chodbe a vonku stáli návštevníci slávnostných služieb Božích pri príležitosti 70. výročia príchodu Slovákov z Tatier a 50. výročia posvätenia modlitebne vo Veči.

 

Ján Ondrejčin, člen CZ ECAV Diakovce | 18.7.2016

viac

Slávnostné služby Božie na hrade Beckov

Na Sviatok Cyrila a Metoda 5. júla 2016 sa uskutočnili slávnostné služby Božie pod holým nebom medzi hradbami hradu Beckov. Zúčastnili sa na nich nielen veriaci z Beckova a okolia, ale aj návštevníci hradu Beckov.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Nové Mesto nad Váhom | 9.7.2016

viac

Uctili si pamiatku väznených kňazov

Presbyteri z CZ ECAV Považská Bystrica, pracovníci SED v Košeci aj cirkevníci z Košece a Ilavy si v nedeľu 3. júla 2016 uctili požehnanú pamiatku väznených evanjelických kňazov, ako aj generálneho biskupa ECAV Pavla Uhorskaia.

 

Ľubica Juríčková, CZ ECAV Považská Bystrica | 9.7.2016

viac

Rodinné služby Božie a karneval v Pliešovciach

V cirkevnom zbore v Pliešovciach sa pomaly začína stávať tradíciou, že posledná júnová nedeľa patrí rodinám a deťom. Takto to bolo aj túto poslednú júnovú nedeľu.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 4.7.2016

viac

Päť rokov spevokolu Krédo a zborový deň v Diakovciach

V evanjelickej modlitebni v Diakovciach sa v poslednú májovú nedeľu konal jubilejný koncert pri 5. výročí založenia speváckeho zboru Krédo. Dňa 19. júna 2016 sa tu uskutočnil zborový deň za účasti hostí z cirkevného zboru Dobrá Niva.

 

Zora Tuláková, námestná farárka, CZ ECAV Diakovce | 1.7.2016

viac

150 rokov kostola v Novej Lehote

V dcérocirkvi CZ ECAV Piešťany − v Novej Lehote − sme si 25. júna 2016 pripomenuli 150. výročie postavenia a 145. výročie posvätenia evanjelického kostola. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 1.7.2016

viac

Za životom predkov v Novom Klenovci

V rámci projektu „V stopách histórie (za životom predkov)“ MO Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce (CZ ECAV Tornaľa) zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 120. výročia posvätenia chrámu Božieho v obci Nový Klenovec (dnes Klenovec) na Zakarpatskej Ukrajine. Kostol bol posvätený v roku 1896.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 30.6.2016

viac

Zborový deň CZ Tornaľa

„Cirkevný zbor ako rodina“ - tieto slová boli mottom zborového dňa Cirkevného zboru ECAV Tornaľa, ktorý sa tento rok uskutočnil v sobotu 4. júna 2016 vo fílii Rumince.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 29.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart