< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Slávnosť inštalácie v Kalinove

V Kalinove sa pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu Božieho 25. 9. 2016 za bohatej účasti veriacich z matkocirkvi v Kalinove a filiálok Breznička a Veľká Ves uskutočnila inštalácia zborového brata farára Ondreja Šoltésa.

 

Mária Ziváková, zborová dozorkyňa | 11.10.2016

viac

Piešťanci boli v Uherskom Hradišti

Cirkevníci z CZ ECAV Piešťany navštívili 11. 9. 2016 partnerský cirkevný zbor v Uhorskom Hradišti. Cestou sa zastavili v Múzeu Jana Amosa Komenského v Uhorskom Brode, kde si priblížili život a dielo tohto učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 3.10.2016

viac

Stretnutia po rokoch - duchovná kvapka

Pri pohrebnej počestnosti jednej z prvých maturantiek Ing. Viery Valáškovej, manželky nebohého brata farára Mgr. Valáška, ktorá sa konala 29. augusta 2016 v Brezovej pod Bradlom, sa zišli aj jej bývalí spolužiaci.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 2.10.2016

viac

V Leviciach o Misii na Níle

Dňa 21. septembra 2016 cirkevný zbor v Leviciach navštívila švajčiarska misionárka Beatrice Hauser. Prihovorila sa nám s prednáškou, v ktorej okrem iného predstavila misijnú spoločnosť Misia na Níle.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

Oldřichovice na návšteve v Králi-Abovciach

Bratia a sestry z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce i z okolitých fílií cirkevného zboru v Tornali privítali 18. septembra 2016 vzácnu návštevu - bratov a sestry z Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichoviciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 28.9.2016

viac

Spomienka na Darinku Bancíkovú

V CZ ECAV Levice sa 25. 9. 2016 konalo popoludnie slova a hudby, venované prvej slovenskej evanjelickej farárke Darinke Bancíkovej, ktorej dramatický život priblížil herec Alfréd Swan. Podujatie obohatili hrou na organe profesor Beloslav Riečan z Banskej Bystrice a spevom sólistka Danka Šóšiková.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

V Turej Lúke si tiež pripomenuli 380. výročie Cithary sanctorum

V 18. nedeľu po Sv. Trojici 25. 9. 2016 sme v Turej Lúke slávili pamiatku posvätenia chrámu Božieho − turolúcke hody. Slávnosť 223. výročia turolúckeho Božieho stánku bola spojená i so spomienkou na prvý evanjelický spevník od Juraja Tranovského Cithara sanctorum.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 28.9.2016

viac

Petržalské spevokoly spievali v Ulme

Zborový spevokol Laudate, oktet Petržalský lúč a gospelový zbor Freedom zaspievali na slávu Božiu a potešenie veriacich v partnerskom cirkevnom zbore v Ulme-Böfingene (Evanjelická krajinská cirkev vo Württembersku).

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 28.9.2016

viac

Prvá návšteva generálneho biskupa v Siladiciach

V nedeľu 11. septembra 2016 generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s manželkou navštívil Siladice – fíliu Cirkevného zboru ECAV Horné Zelenice.

 

Martin Štrba, CZ ECAV Horné Zelenice  | 21.9.2016

viac

Inštalácia zborovej dozorkyne v Kokave nad Rimavicou

Chrám Boží v Kokave nad Rimavicou bol 11. septembra 2016 miestom inštalácie novej zborovej dozorkyne Ing. Jaroslavy Macekovej. Slávnostný akt inštalácie vykonala konseniorka Rimavského seniorátu Mgr. Iveta Korenková.

 

Katarína Mišanková, zborová presbyterka | 20.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart