< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | >

Nové dištriktuálne presbyterstvo ZD zasadalo

Dňa 28. 11. 2012 prvýkrát zasadalo v novom zložení Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu − po tom, ako bolo potvrdené voľbou na dištriktuálnom konvente ZD ECAV v Rimavskej Sobote 29. 9. 2012 na šesťročné obdobie.

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV  | 30.11.2012

viac

Z kázňových prípraviek ZD ECAV

Aj tento rok mali duchovní, ktorí slúžia v cirkevných zboroch, v cirkevných školách na území Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na seminári Kázňové prípravky.

 

Eva Germanová, námestná farárka, Bratislava-Prievoz | 29.11.2012

viac

Spomienka na ev. farára Štefana Bojnáka

V tomto roku si Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné a Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika Košariská pripomenuli dve jubileá brata farára Štefana Bojnáka: 100 rokov od narodenia (29. 7. 1912) a 10 rokov od úmrtia (2. 2. 2002).

 

Vladislav Valihora, Košariská – Priepasné  | 29.11.2012

viac

Seniorátne stretnutie žien POS

V predposlednú novembrovú sobotu privítal CZ ECAV Topoľčany evanjelické ženy z celého Považského seniorátu, ktoré vymenili starosti a práce všedného dňa za spoločné stretnutie sestier vo viere.

 

Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS | 26.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart