< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Posviacka fary v Devičí

3. nedeľa po Veľkej noci sa v devičianskom cirkevnom zbore niesla v duchu posolstva, ktoré nám táto nedeľa prináša. Slová Jubilate! − Radujte sa! zazneli mnohokrát počas slávnostných služieb Božích. Dôvodom k takejto radosti bola posviacka fary po generálnej oprave.

 

Branislav Kováč, kaplán, CZ Devičie  | 25.4.2013

viac

Inštalácia sestry farárky Evy Kolesárovej

Tretia nedeľa po Veľkej noci s názvom Jubilate! – Plesajte! 21. apríla 2013 sa stala dňom slávnostnej inštalácie novej petržalskej zborovej farárky Evy Kolesárovej. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina; kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Oľga Klátiková a prihovoril sa i generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 25.4.2013

viac

Kantorom vyše 60 rokov

Veriaci v novosadskom cirkevnom zbore druhú nedeľu po Veľkej noci zablahoželali k významnému životnému jubileu – 90. narodeninám – svojmu kantorovi Jurajovi Štefánikovi.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 23.4.2013

viac

Koncerty maďarskej skupiny v RIS

Hudobná skupina Koral Sziget navštívila v Rimavskom senioráte cirkevné zbory v Rimavskej Sobote, Tornali a Gemeri, kde žijú evanjelici s maďarskou národnosťou a kde mávame služby Božie aj v maďarskom jazyku.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 19.4.2013

viac

Stretnutie s bratom emeritným biskupom

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu aj tomto roku zorganizoval už tradičné stretnutie s emeritným biskupom našej cirkvi. Tento rok naše pozvanie prijal brat emeritný biskup Ivan Osuský.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

Gratulácia našim jubilantom

Sme vďační Pánu Bohu, že sme v Rimavskej Sobote mali príležitosť gratulovať našim jubilantom, ktorí sa dožili vďaka Božej milosti krásnych jubileí: bratia farári Mgr. Pavel Slančo (90 rokov), Mgr. Miroslav Synak (85 rokov) a Mgr. Mojmír Zúrik (85 rokov).

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

Požehnané stretnutie POS v Beckove

V predvečer Kvetnej nedele, v sobotu 23. 3. 2013, sme otvorili dvere nášho chrámu Božieho v Beckove bratom a sestrám dozorcom, dozorkyniam, presbyterom, presbyterkám a spolupracovníkom v CZ POS pri III. stretnutí na seminári pre presbyterov a spolupracovníkov v cirkevných zboroch.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka, Beckov | 5.4.2013

viac

Veľkonočná radosť v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho vykúpenie a za Jeho víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné slávnostné služby Božie v našom chráme Božom boli obohatené vystúpením našich detí, ktoré zahrali scénku k aktuálnej téme vzkriesenia.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 4.4.2013

viac

Spomienkový večer venovaný M. Rázusovi

V preplnenej sobášnej sieni mesta Modry sa vo štvrtok 21. marca 2013 konalo spomienkové podujatie venované životu a dielu Martina Rázusa (1888 – 1937).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 25.3.2013

viac

Pôstny čas v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza aj počas tohtoročného pôstu. V nedeľu na slovenských službách Božích nám deti z Evanjelickej základnej školy Z. Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 12.3.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart