< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny si pripomenuli v Hlbokom

V nedeľu 14. júla 2013 si v Hlbokom pripomenuli 170. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na spomienkových službách Božích sa zúčastnili farári z okolitých obcí aj vládna delegácia na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Oľga Zlochová, Senica | 18.7.2013

viac

Day Camp Party v Rimavskom Brezove

Nedeľňajšie popoludnie 14. júla 2013 sme strávili oslavou a poďakovaním Pánu Bohu za Jeho milosť a ochranu počas 10 rokov organizovania detských denných táborov v Rimavskom Brezove. V kostole sme sa retrospektívne pozreli na desaťročné fungovanie táborov formou videoprezentácie.

 

Eva Pačmárová, dozorkyňa CZ ECAV Rimavské Brezovo | 17.7.2013

viac

Spomienkové služby Božie v Pliešovciach

Pri príležitosti 100. výročia narodenia evanjelického farára Ladislava Kyseľa, ktorý sa narodil v Pliešovciach, sa v chráme Božom konali v poslednú júnovú nedeľu spomienkové služby Božie.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 16.7.2013

viac

Zborový deň v Kokave nad Rimavicou

Rok 2013 je pre evanjelikov v Kokave nad Rimavicou výnimočný, pretože si v ňom pripomínajú 100. výročie posvätenia svojho kostola. Tieto udalosti si pripomenuli 30. júna na slávnostných službách Božích. Ich spoločenstvo pokračovalo zborovým dňom 13. júla 2013.

 

Martin Riecky, zborový farár | 16.7.2013

viac

Stretnutie pod Maginhradom

Kým 5. júla sa celá naša cirkev zišla k ucteniu si pamiatky Cyrila a Metoda na hrade Branč, o deň neskôr si evanjelici z CZ ECAV Hrachovo pripomenuli nielen pamiatku vierozvestov, ale aj pamiatku mučeníka pre pravdu − Majstra Jana Husa.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 10.7.2013

viac

Posvätená modlitebňa v Malej Mači

HALELUJA! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí v nich majú záľubu. Žalm 111, 1 − 2

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka v Sládkovičove, konseniorka BAS | 9.7.2013

viac

Grundtvig a zdravoveda

Človek - klenot stvorenstva bol nosnou témou tretieho stretnutia v rámci projektu Grundtvig v tomto roku, ktoré sa konalo v cirkevnom zbore v Moravskom Lieskovom 25. júna 2013.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 2.7.2013

viac

Stretnutie jubilantov v CZ ECAV Krupina

Dvakrát do roka sa v krupinskom cirkevnom zbore stretávajú jubilanti, ktorí sa z Božej milosti dožívajú v danom polroku okrúhleho životného jubilea. Tí, ktorí slávili okrúhle narodeniny v prvom polroku 2013, sa zišli v poslednú júnovú nedeľu.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 2.7.2013

viac

Športový deň v Sládkovičove

Spolu sme silnejší... – Pod týmto mottom sme 16. 6. 2013 prežili na farskom dvore v Sládkovičove príjemné chvíle. Deti, mládež, rodičia – zišlo sa nás 84 členov zboru.

 

Zuzana Kovácsová, Sládkovičovo | 2.7.2013

viac

Piatok pred prázdninami v Pliešovciach

Posledný piatok v šk. roku 2012/2013 bol v CZ Pliešovce iný ako predchádzajúce piatky. Vyše 60 detí z materskej škôlky a základnej školy prišli o 10. hod. do kostola, kde spoločne s p. učiteľkami, rodičmi, starými rodičmi a s. farárkou ukončili piesňami, modlitbami a Božím slovom školský rok.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 2.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart