< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Posvätená modlitebňa v Malej Mači

HALELUJA! Ďakujem Hospodinu z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí v nich majú záľubu. Žalm 111, 1 − 2

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka v Sládkovičove, konseniorka BAS | 9.7.2013

viac

Grundtvig a zdravoveda

Človek - klenot stvorenstva bol nosnou témou tretieho stretnutia v rámci projektu Grundtvig v tomto roku, ktoré sa konalo v cirkevnom zbore v Moravskom Lieskovom 25. júna 2013.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 2.7.2013

viac

Stretnutie jubilantov v CZ ECAV Krupina

Dvakrát do roka sa v krupinskom cirkevnom zbore stretávajú jubilanti, ktorí sa z Božej milosti dožívajú v danom polroku okrúhleho životného jubilea. Tí, ktorí slávili okrúhle narodeniny v prvom polroku 2013, sa zišli v poslednú júnovú nedeľu.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 2.7.2013

viac

Športový deň v Sládkovičove

Spolu sme silnejší... – Pod týmto mottom sme 16. 6. 2013 prežili na farskom dvore v Sládkovičove príjemné chvíle. Deti, mládež, rodičia – zišlo sa nás 84 členov zboru.

 

Zuzana Kovácsová, Sládkovičovo | 2.7.2013

viac

Piatok pred prázdninami v Pliešovciach

Posledný piatok v šk. roku 2012/2013 bol v CZ Pliešovce iný ako predchádzajúce piatky. Vyše 60 detí z materskej škôlky a základnej školy prišli o 10. hod. do kostola, kde spoločne s p. učiteľkami, rodičmi, starými rodičmi a s. farárkou ukončili piesňami, modlitbami a Božím slovom školský rok.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 2.7.2013

viac

Zlatá konfirmácia v Bzinciach pod J.

Päťdesiat rokov od konfirmácie si pripomenuli 17 jubilanti v Ev. a. v. chráme v Bzinciach pod Javorinou 9. júna 2013. Prihovoril sa im prof. Igor Kišš, ktorý tu v roku 1963 konfirmoval 33 chlapcov a dievčat.

 

Ž. Hložková, CZ Bzince pod Javorinou | 27.6.2013

viac

„Moja sila a pieseň je Hospodin“

V 1. nedeľu po Sv. Trojici 2. júna 2013 sa pod mottom „Moja sila a pieseň je Hospodin“ uskutočnilo stretnutie zborových spevokolov Považského seniorátu. Už sedemnásť rokov je táto tradícia v senioráte veľmi živá. Tento rok sa spevokoly stretli v CZ Lubina, ktorý je aj sídlom seniorátu.

 

Jozef Pacek, seniorálny kaplán POS | 27.6.2013

viac

Štyri veci na prežitie

V sobotu 22. júna 2013 sa v Rimavskej Sobote v priestoroch EZŠ Z. Oravcovej stretol dorast Rimavského seniorátu. Téma stretnutia bola „Štyri veci na prežitie". Mládež a vedúci zo SEM Košice nám pútavým spôsobom priblížili, čo je viera a čo je potrebné, aby práve ona prežila v našich životoch.

 

Kolektív mládeže Rimavského seniorátu | 26.6.2013

viac

Seniorálne spevokoly v Horných Zeleniciach

Viac ako 230 ľudí prišlo na seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu, ktoré sa konalo v Cirkevnom zbore ECAV Horné Zelenice popoludní 16. júna 2013. Na stretnutí sa predstavilo jedenásť spevokolov.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 26.6.2013

viac

Cesta za evanjelikmi v Tokaji

Pri vyslovení názvu Tokaj si každý z nás najskôr spomenie na víno. Okrem neho však v tejto oblasti severovýchodného Maďarska nájdeme aj malé spoločenstvo evanjelikov, žijúce v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore, ktorého sídlom je práve mestečko Tokaj.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 26.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart