< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Kvetná nedeľa v Poltári

V Evanjelickom chráme Božom v Poltári na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 6.4.2018

viac

Konvent Bratislavského seniorátu 2018

Tohtoročný seniorálny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v sobotu 17. marca 2018 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze. Zúčastnilo sa na ňom 138 konventuálov, dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda a ďalší hostia.

 

Edita Škodová, delegátka za CZ Bratislava-Petržalka | 20.3.2018

viac

V Dubovom si pripomenuli Samuela Bielka

Život a dielo vzácneho učiteľa, kantora a kronikára obce Dubové Samuela Bielka si pri 110. výročí jeho narodenia pripomenuli veriaci v tamojšom evanjelickom kostole v nedeľu 25. 2. 2018 na slávnostných službách Božích.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior ZVS  | 8.3.2018

viac

Pôstne zastavenie v Poltári

V 3. pôstnu nedeľu 4. marca 2018 vo večerných hodinách sa v Evanjelickom chráme Božom v Poltári uskutočnilo pôstne zastavenie pri slove a hudbe. Organové skladby predniesol Janko Siroma.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 7.3.2018

viac

Evanjelici MYS sa stretli v Bukovci

Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli zúčastniť na už 2. evanjelickom plese Myjavského seniorátu, ktorý sa konal 9. februára 2018 v Kultúrnom dome v Bukovci.

 

Miriam Bukovčanová, Myjavský seniorát | 20.2.2018

viac

Poďakovanie Pavlovi Čerfeľovi

CZ ECAV Prietrž (Myjavský seniorát) 28. januára 2018 ďakoval za 27-ročné pôsobenie pánu farárovi Mgr. Pavlovi Čerfeľovi, odchádzajúcemu do dôchodku. Zároveň mu blahoželal k 70. narodeninám, ktorých sa dožil 25. januára.

 

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 2.2.2018

viac

Oprava fasády kostola a veže v Pliešovciach

V roku 2017 sme v Pliešovciach realizovali opravu fasády evanjelického kostola a veže. Kostol bol postavený a posvätený v roku 1927 a je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 30.1.2018

viac

Slávnostné služby Božie v Hnúšti

V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom 21. 1. 2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

 

Viera Sihelská, CZ ECAV Hnúšťa | 30.1.2018

viac

Zreštaurovanie organa v Zeleniciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo finančnou dotáciou 18-tisíc eur tretiu etapu reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky − organa Ignáca Fazekaša z roku 1856 v Ev. kostole v Horných Zeleniciach.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 24.1.2018

viac

Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach 2017

Jedným z podporených projektov v roku 2017 bolo reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach, v ktorom sa pokračuje už od roku 2014, keď sa robil reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart