< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Posviacka obnoveného organa v Turej Lúke

Cirkevný zbor ECAV Turá Lúka v nedeľu 8. 10. 2017 prežíval významnú udalosť. Po takmer troch desaťročiach zazneli na službách Božích tóny pôvodného vzácneho organa z dielne slovenského organára Martina Šašku z polovice 19. storočia.

 

Marián Cambel, kantor CZ ECAV Myjava | 17.10.2017

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Králi

V nedeľu 17. septembra 2017 uplynulo presne 45 rokov od vysvätenia chrámu Božieho v obci Kráľ (CZ ECAV Tornaľa). Novoklenovčania z dcérocirkvi Kráľ-Abovce, ale i z okolitých obcí si túto udalosť pripomenuli na slávnostných službách Božích.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 27.9.2017

viac

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien NOS 2017

V nedeľu 17. septembra 2017 popoludní sa v Evanjelickom chráme Božom v Dobroči konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu.

 

Milica Jozafová, seniorálna koordinátorka SEŽ | 22.9.2017

viac

Spomienková slávnosť na K. Ľ. Semiana

V nedeľu 10. septembra 2017 sa v Ev. a. v. kostole v Turej Lúke konalo celodenné podujatie venované životu a dielu Karola Ľudovíta Semiana, málo známeho, no významného evanjelického kňaza, národovca a školského dekana skalického okresu.

 

Vladimír Gašo, CZ ECAV Turá Lúka | 20.9.2017

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2017

V prvý septembrový deň, v sobotu 1. 9. 2017, sa v CZ ECAV Krupina konal už 10. ročník futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo obhájili opäť futbalisti z CZ ECAV Poniky zo Zvolenského seniorátu.

 

Jaroslav Ďuriš, zborový farár, CZ ECAV Stredné Plachtince  | 8.9.2017

viac

Seničania na návšteve Hlbokého

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ ECAV Senica pripravilo pre senických cirkevníkov vychádzku do neďalekého Hlbokého, kde navštívili Pamätnú izbu J. M. Hurbana a položili kyticu kvetov na jeho hrob.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 29.8.2017

viac

Poďakovanie Miroslavovi Jägrovi

V CZ ECAV Vrbové sa 27. augusta 2017 uskutočnili slávnostné služby Božie. Slovo Božie zvestovala vznešená seniorka BAS doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 29.8.2017

viac

Blahoželali 106-ročnej členke

Krásneho veku 106 rokov sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú), najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV na Slovensku v Kremnici.

 

Božena Schniererová, CZ ECAV Kremnica | 24.8.2017

viac

Rázus aj Svetský stále živí v srdciach ľudí

Pravdivosť slov nadpisu potvrdila 9. nedeľa po Sv. Trojici 13. 8. 2017 počas celodenného programu v obciach Moravské Lieskové a Dolné Srnie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 17.8.2017

viac

Slávnosť k 70. výročiu presídlenia

V nedeľu 30. júla 2017 sa v maďarskej obci Bakonycsernye konali spomienkové slávnosti k 70. výročiu výmeny obyvateľov. Pozvaní boli aj hostia zo Slovenska.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 11.8.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart