< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Oslava Dňa matiek v Prievidzi

V nedeľu 18. 5. 2014 popoludní sme sa zišli v prievidzskom kostole, aby sme si pripomenuli Deň matiek a poďakovali sa Bohu za dar materstva. Veriacich zo všetkých filiálok CZ ECAV Zemianske Kostoľany privítal Miloš Krpelan, režisér i moderátor podujatia.

 

Peter Majerík, Prievidza  | 19.5.2014

viac

Pripomienka konfirmácie po 50 rokoch

Už tradične sa v myjavskom cirkevnom zbore 1. nedeľu po Veľkej noci (27. apríla 2014) konala slávnosť „zlatej konfirmácie“. V roku 1964 tu bolo konfirmovaných 121 chlapcov a dievčat.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 15.5.2014

viac

Spevokol LAUDATE spieval v Sliezsku

Členovia petržalského spevokolu Laudate prežili štyri požehnané dni od 1. do 4. mája 2014 v Sliezsku, kde sa zoznamovali so životom evanjelikov Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR, a zároveň nacvičovali nový program.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 14.5.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Pliešovciach 2014

V Nedeľu Dobrého pastiera, 4. mája 2014, počas piesne zborového spevokolu – „Vojdite, plesajme“ vchádzali do chrámu Božieho bratia a sestry, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a členmi cirkevného zboru pripomínali slávnosť konfirmácie pred 50 rokmi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka, CZ Pliešovce | 12.5.2014

viac

Deň matiek v Krupine

11. mája oslávili Deň matiek v CZ v Krupine. V popoludňajších hodinách sa v zasadačke farského úradu stretli deti so svojimi mamičkami a starými mamami. Stretnutie otvorila modlitbou sestra D. Kamenská, vedúca Spolku E. M. Šoltésovej, ktorý združuje ženy z CZ).

 

A. Murínová, vedúca VMV v CZ Krupine | 12.5.2014

viac

Deň matiek v Tomášovciach

Druhá májová nedeľa sa aj v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Tomášovciach niesla v znamení Dňa matiek.

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ Tomášovce | 12.5.2014

viac

Spomienka na návrat Novoklenovčanov

Dňa 2. mája 2014 uplynulo 67 rokov od návratu Novoklenovčanov na Slovensko. Túto udalosť si pripomenuli rodáci z dcérocirkvi Kráľ-Abovce i okolitých fílií Cirkevného zboru ECAV Tornaľa 4. 5. 2014 na službách Božích v Králi.

 

Zuzana Hrušková, CZ ECAV Tornaľa | 8.5.2014

viac

Nedeľa so ženami v Púchove

Prvá nedeľa po Veľkej noci bola v Púchove venovaná prezentácii projektu Spoločenstva evanjelických žien, ktoré pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie pripravuje v seniorátoch gobelíny. V Turčianskom senioráte gobelín približuje tematiku Žilinskej synody.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka v Púchove, koordinátorka SEŽ TUS | 6.5.2014

viac

100 rokov Evanjelickej nemocnice v Bratislave

3. mája 1914, teda pred 100 rokmi, bola posvätená a daná do užívania budova Evanjelickej nemocnice v Bratislave. Slúžila ako nemocnica, sirotinec a domov diakonís – žien, ktoré zasvätili svoj život starostlivosti o chorých a starých.

 

Martin Šefranko, predsedajúci farár; Peter Synak, zborový dozorca  | 6.5.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Nových Sadoch

Niekoľko desaťročí je v novosadskom cirkevnom zbore zvykom, že sa slávnosť konfirmácie koná v prvú nedeľu po Veľkej noci. Tento rok sa však veriaci stretli na slávnostných službách Božích pri príležitosti 50. výročia konfirmácie už v sobotu 26. apríla.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 30.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart