< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Zborový deň CZ ECAV Tornaľa

V sobotňajší podvečer 7. júna 2014 bratia a sestry z Cirkevného zboru ECAV Tornaľa mohli skonštatovať: „... pekný deň sme prežili.“ V tento deň sa v dcérocirkvi Kráľ-Abovce konal náš zborový deň.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 17.6.2014

viac

Dve správy z bratislavských zborov

Cirkevné zbory ECAV Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka sa venujú starším členom aj deťom: Pamätajú aj na najstarších Obnovené priestory slúžia deťom s autizmom...

 

Martin Šefranko, zborový farár  | 4.6.2014

viac

Požehnaný čas na zborovom dni v Častej

V Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska sa 1. júna 2014 uskutočnil zborový deň. Konal sa v stredisku Detskej misie v Častej. Jeho témou bolo Päť izieb v živote kresťana a spoločenstva.

 

Alena Popiková, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 3.6.2014

viac

Nemecký partnerský seniorát v Rimave

Koncom mája navštívili Rimavský seniorát kňazi, učitelia a kantori z partnerského seniorátu Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka, zo superintendentúry Arnstadt − Ilumenau.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 2.6.2014

viac

Večer venovaný J. B. Hroboňovi

V Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave sa 25. mája uskutočnil Večer venovaný pamiatke Jána Bohdana Hroboňa (1938 – 2006), známeho a rešpektovaného evanjelického farára, cez života a službu ktorého sa Pán Boh dotkol sŕdc mnohých.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CZ Bratislava Legionárska | 30.5.2014

viac

Z rokovania konventu ZD ECAV v Málinci

Tohtoročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa uskutočnil v sobotu 17. mája 2014 v Evanjelickom chráme Božom v Málinci v Novohradskom senioráte.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD, vmv@zdecav.sk  | 25.5.2014

viac

Oslava Dňa matiek v Prievidzi

V nedeľu 18. 5. 2014 popoludní sme sa zišli v prievidzskom kostole, aby sme si pripomenuli Deň matiek a poďakovali sa Bohu za dar materstva. Veriacich zo všetkých filiálok CZ ECAV Zemianske Kostoľany privítal Miloš Krpelan, režisér i moderátor podujatia.

 

Peter Majerík, Prievidza  | 19.5.2014

viac

Pripomienka konfirmácie po 50 rokoch

Už tradične sa v myjavskom cirkevnom zbore 1. nedeľu po Veľkej noci (27. apríla 2014) konala slávnosť „zlatej konfirmácie“. V roku 1964 tu bolo konfirmovaných 121 chlapcov a dievčat.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 15.5.2014

viac

Spevokol LAUDATE spieval v Sliezsku

Členovia petržalského spevokolu Laudate prežili štyri požehnané dni od 1. do 4. mája 2014 v Sliezsku, kde sa zoznamovali so životom evanjelikov Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v ČR, a zároveň nacvičovali nový program.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 14.5.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Pliešovciach 2014

V Nedeľu Dobrého pastiera, 4. mája 2014, počas piesne zborového spevokolu – „Vojdite, plesajme“ vchádzali do chrámu Božieho bratia a sestry, ktorí si spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a členmi cirkevného zboru pripomínali slávnosť konfirmácie pred 50 rokmi.

 

Katarína Kmecová, ev. farárka, CZ Pliešovce | 12.5.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart