< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

V Trenčíne idú s dobou

Cirkevný zbor ECAV v Trenčíne pripravil pre majiteľov smartfónov - inteligentných mobilných telefónov - aplikáciu, ktorá im prináša základné informácie o cirkevnom zbore.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 10.4.2014

viac

Seniorálny konvent Myjavského seniorátu

V sobotu 29. marca 2014 sa v Evanjelickom a. v. kostole vo Vrbovciach uskutočnil výročný seniorálny konvent Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku.

 

Oľga Zlochová | 8.4.2014

viac

Pod Tvojím krížom na kolená padám

V Smrtnú nedeľu si veriaci v CZ Krupina pripomenuli význam Veľkej noci nielen počas pašiových služieb Božích, ale v popoludňajších hodinách aj hudobno-slovným pásmom, ktoré nacvičili členky zborového Spolku Eleny Maróthy-Šoltésovej.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 7.4.2014

viac

Vzácna oslava 102. narodenín

V CZ ECAV Trenčianske Stankovce sme zablahoželali našej sestre Anne Pevnej, ktorá sa z milosti Božej dňa 29. marca 2014 dožila v zdraví a spokojnosti vzácnych 102. narodenín.

 

Jarmila Petrulová, zborová farárka; Patrik Tomík, zborový dozorca | 3.4.2014

viac

Trenčianske Stankovce darovali krv

Cirkevný zbor ECAV Trenčianske Stankovce v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Trenčín, ponúkol prvýkrát v piatok 28. marca 2014 v zborových priestoroch možnosť zapojiť sa do darovania krvi.

 

Jarmila Petrulová, zborová farárka | 3.4.2014

viac

Spôsoby pôstu

Na 4. pôstnu nedeľu sestra farárka Viktória Lisáková kázala na starozmluvný text z knihy proroka Izaiáša a žiaci Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote k tomu pripravili program.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 30.3.2014

viac

Blahoželanie storočnému cirkevníkovi

Dňa 14. marca 2014 sa najstarší člen nášho cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou dožil svojho okrúhleho životného jubilea 100 rokov. Zástupcovia cirkevného zboru mu zablahoželali k tomuto vzácnemu jubileu.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Kokava nad Rimavicou | 27.3.2014

viac

Tvorivé dielne v Hontianskom senioráte

Začiatkom marca sa 160 účastníkov z 12 CZ ECAV z Hontianskeho seniorátu stretlo na pôde CZ v Teranoch na tvorivých dielňach. Po dvoch týždňoch pokračovali tvorivé dielne v Krupine.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 26.3.2014

viac

Misijné podujatie v Rimavskej Sobote

V pôstnom čase sme prežili v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote krásne a neopakovateľné chvíle. Privítali sme medzi sebou vzácnu návštevu − brata Allana Bucháneka z Texasu.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 24.3.2014

viac

Požehnaný čas s Candee Moser

Niekoľko dní hosťovala v Kremnici sestra Candee Moser, farárka Evanjelickej luteránskej cirkviv Amerike (ELCA)zo štátu Minnesota. Prežili sme s ňou požehnané chvíle v našom kremnickom cirkevnom zbore.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 13.3.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart