< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>

Zborový deň v Zem. Kostoľanoch 2014

Do Zemianskych Kostolian 20. septembra 2014 zavítali aj členovia zo všetkých filiálok cirkevného zboru – z Handlovej, Nitrianskeho Pravna i Prievidze, aby sa zúčastnili na zborovom dni.

 

Peter Majerík, Prievidza | 23.9.2014

viac

Spoločný zborový deň cirkevných zborov Piešťany a Vrbové

Cirkevné zbory ECAV Piešťany a Vrbové sa stretli na spoločných službách Božích v 13. nedeľu po Sv. Trojici 14. 9. 2014, aby prežili spoločný zborový deň. Tieto cirkevné zbory boli až do roku 1949 súčasťou jedného vrbovského cirkevného zboru. Na službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský a Miroslav Jäger, zboroví farári | 23.9.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Leviciach

V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila slávnosť inštalácie ThDr. Martina Rieckeho za zborového farára v Leviciach. Slovo Božie kázal brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Milan Krivda.

 

Martin Drdoš, dozorca CZ ECAV Levice | 22.9.2014

viac

10 rokov modlitieb za Rimavský seniorát

V Rimavskom senioráte je už 10 rokov modlitebná skupina, na ktorej sa každý utorok schádzajú farári Rimavského seniorátu. Spolu sa modlievajú za svoje cirkevné zbory, ako aj za seniorát. Pravidelne medzi nich chodieva aj brat senior Dušan German. Preto vzťahy vo farárskom kolektíve boli vždy úprimné.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.9.2014

viac

Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu

Chrám Boží vo filiálke Dubové (CZ ECAV Ostrá Lúka) bol 2. augusta 2014 miestom inštalácie seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, domáceho zborového farára.

 

Renáta Rényeiová, CZ ECAV Ľubietová | 18.9.2014

viac

Strecha v novom šate

Vďaka finančnej podpore nemeckého partnera a prideleniu pomoci z fondov Pfarrerinnen und Pharrerhilfe sme v priebehu minulého týždňa vymenili strešnú krytinu na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Rimavskom Brezove.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 17.9.2014

viac

760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Babiná

Oslavy významného jubilea sa konali v Babinej počas prvého septembrového víkendu. Pripomenuli sme si ho aj na nedeľných službách Božích 7. septembra 2014 aj za účasti starostky obce Jany Gregušovej a poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Roman Sarvaš, námestný farár, CZ ECAV Babiná | 17.9.2014

viac

V Moravskom Lieskovom nezabudli na SNP ani 1. svetovú vojnu

V posledný augustový týždeň si − viac ako inokedy − spomíname na udalosti spred 70 rokov. Členovia CZ ECAV Moravské Lieskové so svojím zborovým farárom Petrom Macom si okrúhle výročie SNP pripomenuli návštevou Banskej Bystrice.

 

Ľubomír Mitana, CZ ECAV Moravské Lieskové | 12.9.2014

viac

Kázeň novokňaza Jakuba Pavlúsa v Myjave

V nedeľu 7. 9. 2014 sa v cirkevnom zbore v Myjave v zaplnenom chráme Božom konali slávnostné služby Božie s kázňou novokňaza Jakuba Pavlúsa.

 

Marián Cambel, kantor, CZ ECAV Myjava | 12.9.2014

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2014

Dňa 6. septembra 2014 sa konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Uskutočnil sa na pôde CZ ECAV Rimavská Sobota v priestoroch Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV, vmv@zdecav.sk  | 12.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart