< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Pôstne stretnutie dôchodcov so Zpěvníkom evangelickým

Dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo v cirkevnom zbore v Leviciach pôstne stretnutie s dôchodcami, na ktorom sa zišlo 35 bratov a sestier.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.3.2015

viac

„In memoriam 50” J. V. Hroboňa

V Písme svätom sa píše: „Spomínajte na svojich vodcov…“ V Rimavskej Sobote sme si pripomenuli službu evanjelického farára Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý slúžil v našom cirkevnom zbore od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1965.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 16.3.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Komárne

Komárňanskí evanjelici si na službách Božích na Predpôstnu nedeľu 15. februára 2015 pripomenuli 217. výročie posviacky svojho chrámu Božieho. Kázňou slova Božieho pri tejto príležitosti poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 4.3.2015

viac

Z predvianočnej nálady v Jelšave

V piatok pred 3. adventnou nedeľou sa vo dvore jelšavského evanjelického farského úradu opäť uskutočnila tradičná prezentácia vianočných výrobkov a v kostole konalo predvianočné vystúpenie detí, ktoré uviedol domáci farár Ivan Bojna.

 

Alena Sabonová, CZ ECAV Jelšava | 14.1.2015

viac

„Pohania pred kráľom“ v Lazoch pod M.

Žiaci II. stupňa základnej školy navštevujúci evanjelickú náboženskú výchovu nacvičili pre návštevníkov služieb Božích i detskej besiedky v Nedeľu misie 11. januára 2015 divadelnú scénku od autora Štefana Kissa s názvom „Pohania pred kráľom“.

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 14.1.2015

viac

Slávnostná príležitosť v Dobroči

V Cirkevnom zbore ECAV Dobroč sa 7. decembra 2014 konali služby Božie pri príležitosti posvätenia nových bohoslužobných nádob k Večeri Pánovej. Posvätenie vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik. Spovedným príhovorom napomenul a povzbudil brat senior Ivan Mucha.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 5.1.2015

viac

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 30.12.2014

viac

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.

 

Ján Sadloň, námestný farár, CZ ECAV Bukovec | 27.12.2014

viac

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 27.12.2014

viac

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 15.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart