< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Zborový výlet do Kokavy nad Rimavicou

V nedeľu 21. júna 2015 sa cirkevníci levického zboru zúčastnili na zájazde do Kokavy nad Rimavicou a jej okolia. Zájazd na miesta, kde pôsobil predtým, ako prišiel do Levíc, organizoval brat farár Riecky.

 

Eva Olveczká, CZ ECAV Levice | 25.6.2015

viac

Petržalčania spievali na východe Slovenska

Zborový spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka podnikol v dňoch 19. − 21. júna 2015 zájazd na východ Slovenska, kde so svojím programom vystúpil v rámci Vranovských zborových slávností, v Evanjelickom a. v. kostole v Giraltovciach aj na nedeľných službách Božích v Hanušovciach nad Topľou.

 

Edita Škodová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 25.6.2015

viac

CZ Krupina na výlete v Martine

Spolok Eleny Maróthy Šoltésovej, ktorý pracuje v CZ ECAV Krupina, 14. júna 2015 uskutočnil zborový poznávací výlet do Martina.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 22.6.2015

viac

Spojená pastorálna konferencia BAS a Brnianskeho seniorátu ČCE

V Ev. kostole vo Veľkých Levároch sa 9. 6. 2015 na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou zišlo bratstvo a sesterstvo dvoch susedných seniorátov za účasti dôstojného brata biskupa ZD Milana Krivdu. Kázňou slova Božieho na tému vzkrieseného a nás očakávajúceho Krista Pána poslúžil brat farár Štepán Hájek zo zboru ČCE Brno-Husovice.

 

Radoslav Danko, zborový farár, CZ ECAV Veľké Leváre | 22.6.2015

viac

Posviacka zvona na kostole v Iži

V nedeľu 14. júna 2015 sme si vo fílii Iža (CZ ECAV Komárno) pripomenuli 3. výročie posvätenia kostola. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Posviacku nového zvona pri tejto príležitosti vykonala Mária Popičová, konseniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Mária Popičová, konseniorka DNS, administrujúca farárka | 18.6.2015

viac

Zborový deň CZ ECAV Tornaľa

Už tretí rok sa bratia a sestry z CZ ECAV Tornaľa stretávajú na zborovom dni. Za jeho organizáciou stojí vždy niektorá z fílií, keďže cirkevný zbor ich má niekoľko. Tento rok to boli bratia a sestry z matkocirkvi v Tornali za pomoci brata farára Marcela Ištvána a zborového dozorcu Daniela Poprockého.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ – Abovce | 16.6.2015

viac

Posviacka základného kameňa v Seredi

Prvá potrojičná nedeľa bola výnimočne radostnou pre spoločenstvo evanjelikov a. v. v Seredi, dcérocirkvi CZ Trnava. V tento deň sa začala viditeľne napĺňať túžba viacerých generácií seredských evanjelikov po vlastnom bohoslužobnom stánku, v minulosti opakovane zmarená nepriazňou doby a štátnej moci.

 

Kristián Kostecký, námestný farár, CZ ECAV Trnava | 16.6.2015

viac

Seniorálny deň Zvolenského seniorátu

V nedeľu 17. mája 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice vo Zvolene konal seniorálny deň Zvolenského seniorátu. Témou tohtoročného seniorálneho dňa bola osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

 

Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 11.6.2015

viac

Spomienkové služby Božie v Bukovci

Na Svätú Trojicu sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli výročia narodenia dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, a to Júliusa Bodnára (130. výročie) a Vladimíra Roya (145. výročie). Slávnostným kazateľom bol brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 9.6.2015

viac

Za RNDr. Ľudovítom Kurucom, CSc.

Náhle po úraze nás 15. 5. 2015 opustil RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc., bývalý riaditeľ Evanjelického lýcea v Bratislave (1991 – 2007), seniorálny dozorca Bratislavského seniorátu (1992 – 2000), zborový dozorca v rodnom cirkevnom zbore Vrbové, člen mnohých grémií v cirkvi (generálny presbyter, dištriktuálny presbyter, člen školských komisii a pod.).

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 9.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart